Reţeaua de monitorizare a radioactivităţii în judeţul Neamţ

 

În conformitate cu prevederile ordinului MMP nr.1978/19.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Reţelei Naţionale de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului, în judeţul Neamţ monitorizarea radioactivităţii mediului se realizează prin măsurători ale activităţii beta globale specifice a principalilor factori de mediu şi măsurători ale debitului dozei gamma absorbite în aer. Monitorizarea se realizează prin Staţiile de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (S.S.R.M.) Piatra Neamţ şi Ceahlău–Toaca, staţii ce fac parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (R.N.S.R.M.) din subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

În conformitate cu prevederile Ordinului MMP nr. 1978/19.11.2010, la S.S.R.M. Piatra Neamţ  este executat un program standard de  monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu corespunzător unei staţii cu program de 11 ore/zi  şi un program special de monitorizare a radioactivităţii factorilor de mediu din zonele  de explorare minieră  a zăcămîntului  de  uraniu  din judeţul Neamţ (zonele Tulghes-Grinţieş şi Bicazu-Ardelean Telec).

La S.S.R.M. Ceahlău Toaca  se execută un program standard corespunzător unei staţii cu program de 24 ore/zi, program adaptat pentru o staţie de munte.

Factorii de mediu a căror radioactivitate este monitorizată, frecvenţa de recoltare a probelor, pregătirea, măsurarea şi calculul activităţilor specifice beta globale, a limitelor de detecţie şi a  impreciziei  rezultatelor sunt specifice fiecărui tip de probă şi sunt în conformitate  cu programul  de lucru dispus şi  cu metodologia de lucru aprobată, metodologie valabilă pentru toate staţiile de radioactivitate din ţară.