raportare substanțe chimice periculoase

Adresa APM Neamț ref. raportare SCP, GFS, ODS pt anul 2019 Formular HFC Formular ODS manual utilizare SCP Adresa APM Neamt ref raportare SCP pentru anul 2022

Legislație

Regulamentul Nr. 1907/2006  privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de...