raportare substanțe chimice periculoase - anul 2019

Adresa APM Neamț ref. raportare SCP, GFS, ODS pt anul 2019 Formular HFC Formular ODS manual utilizare SCP

Legislație

Regulamentul Nr. 1907/2006  privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de...