Inventarul instalațiilor IPPC

Cadru general

IPPC

Capitolul II al  Directivei 2010/75/EU (IED) (transpusă prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale) conţine  dispoziţii aplicabile activităţilor prevăzute în Anexa nr. 1 (IPPC).

Operatorii care desfăşoară în instalaţii  industriale una sau mai multe activităţi din Anexa I sunt obligaţi să deţină o autorizaţie integrată de mediu, emisă în baza Ordinului MAPAM nr. 818/2003

Inventarul instalatiilor IPPC