SMID

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț” , este un proiect prioritar în cadrul Programului Operațional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013 Axa prioritară 2 –...

Depozitarea deşeurilor urbane

  ORDONANTA 2 privind depozitarea deseurilor Depozite de deşeuri urbane Eliminarea deşeurilor municipale în judeţul Neamţ, în mediul urban se asigură prin depozitele controlate de...