Back

SMID

Proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț”, este un proiect prioritar în cadrul Programului Operațional Sectorial “Mediu” 2007 – 2013 Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric”. Prin implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor municipale la nivelului întregului judeţ se promovează colectarea separată a deșeurilor reciclabile şi valorificarea acestora în vederea atingerii tuturor ţintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la UE şi a celor prevăzute în POS Mediu.

Valoarea totală a proiectului este de 150.965.441 lei (inclusiv TVA) și de acest proiect vor beneficia toate unitățile administrativ teritoriale din Județul Neamț.

Sursele de finanțare au fost asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională în proporție de 80% din valoarea eligibilă a proiectului și bugetul statului în procent de 18% respectiv 105.592.479 lei, precum și contribuția locală a beneficiarului în sumă de 2.154.948 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

În data de 24.02.2011 s-a semnat Contractul de Finanțare între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Neamț în calitate de beneficiar al acestui proiect. Durata de implementare a proiectului a fost de 69 de luni, respectiv până în data de 17.11.2016.

Pe teritoriul județului Neamț există un singur depozit județean conform autorizat, depozitul județean de deșeuri nepericuloase de la Girov, titular de proiect fiind Consiliul Județean Neamț.

 În conformitate cu HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, este un depozit de deșeuri clasa b ,categoría de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale punctul 5.4 “depozite de deșeuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau având o capacítate totală mai mare de 25000 tone deșeuri, cu excepția depozitelor de deșeuri inerte”.

Depozitul poate prelua tipurile de deșeuri specificate în „Anexa 2 – Lista deșeurilor acceptate la depozitare în depozitul de la Girov” din Acordul de mediu nr. 13/2009 emis de către ARPM Bacău pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Neamț”, transpusă înAutorizaţia integrată de mediu nr. 4 din 31.08.2015 în capitolul 11.1. “Depozitaredefinitivă”.

Depozitul județean de la Girov este parte a Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Neamț, proiectat să funcționeze împreună cu cele 4 stații de sortare și transfer din Cordun, Tg.Neamț, Roznov și Tașca, conducând astfel la creșterea gradului de valorificare al deșeurilor și la minimizarea cantității de deșeuri depozitate.   

Depozitul ocupă o suprafață totală de 27 ha (suprafața utila a depozitului construit este de aproximativ 19.5 ha), fiind proiectat pentru o perioadă de exploatare de 21 ani, cu o capacitate totală prevăzută pentru depozitare de aproximativ 4 milioane mc, fiind conceput cu 3 celule de depozitare, independente( celula 1=65530mp, celula 2=75700mp, celula 3=54100mp).

În prima etapă s-a realizat celula 1(a cărui sistem de impermeabilizare este realizat în conformitate cu regulile stabilite de HG 349/2005 și Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor) cu o capacitate de aproximativ 980.000 mc. În momentul în care cantitatea de deșeuri depozitate ajunge la 75% din capacitatea totală de depozitare a celulei se va începe construirea următoarei celule de depozitare și închiderea celulei 1.

La sfarșitul trimestrului 1 a anului 2019 gradul de umplere în celula 1 este de 27.18% conform raportării transmisă de către Serviciul Public de Administrare a SMID Neamț.

Activitatea de operare a Depozitului judeţean de deşeuri de la Girov a început la 1 iulie 2015, în baza Licenţei de operare clasa I nr. 3323/09.07.2015 emisă de către ANRSC şi a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 4/31.08.2015 emisă de APM Neamţ și valabilă până la data de 30.08.2025.

În perioada 01.07.2015- 28.03.2019 depozitul conform de la Girov a fost operat de către Serviciul Public de Administrare a SMID Neamț. La data de 28.02.2019 a fost semnat contractul de delegare prin concesiune a operării depozitului județean de deșeuri nepericuloase Girov, cu nr.4145/28.02.2019 de către operatorul SC ECOSUD SA, cu începerea activității la data de 29.03.2019.