Back

Operatori economici autorizaţi pentru valorificarea prin alte metode decât reciclarea a deşeurilor de ambalaje

Operatori economici care valorifică deşeuri de ambalaje prin alte metode decât reciclarea

 

Operatori economici care valorifica deşeuri de ambalaje prin alte metode decât reciclarea

Date de contact

Autorizaţie de mediu/ activitatea autorizata

Categorii de deşeuri de ambalaje

S.C. Carpatcement Holding SA - Sucursala  Bicaz

 

Bicaz, Str. Piatra Corbului, nr.80, 0233/254221 /253131

9/20.10.2005

Instalaţie integrata de fabricare a cimentului

 

- mat. plastice

- hârtie si carton

- lemn