Raportarea deseurilor de baterii si acumulatori

Adresă APM Neamț ref raportare BB&A Anexa 2 Ord 1399 Anexa 3 Ord 1399 Adresa APM Neamț privind raportarea in SIM a deseurilor de baterii și acumulatori 17.11.2020 ...

Raportarea deseurilor de baterii si acumulatori pentru anul 2019

Adresă APM Neamț ref raportare BB&A Anexa 2 Ord 1399 Anexa 3 Ord 1399 Adresa APM Neamț privind raportarea in SIM a deseurilor de baterii și acumulatori 17.11.2020

Legislație baterii și acumulatori

ORDIN   Nr. 1399/2032 din 26 octombrie 2009 pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidenţă şi raportare a datelor referitoare la baterii şi acumulatori şi la deşeurile de...

Gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori

Regimul bateriilor şi acumulatorilor, precum şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori este reglementat de HG nr.1132/18.09.2008. În sensul acestui act normativ prin baterie sau acumulator ,...