Liste de control etapa de definire

29.03.2018 ............................................................................................ Urmare adresei dumneavoastră înregistrată sub nr. 2096 /21.03.2018, prin care...

Baza de date EIA-Proiecte supuse procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Ce este Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) ? Evaluarea impactului asupra mediului este o procedură prin care se evaluează potenţialele efecte negative pe care un proiect, public sau...

Dezbateri publice rapoarte studii EIA

30.10.2018 .............................................................................................................................................. Agenţia pentru Protecţia Mediului...

Studii de evaluare adecvata

07.12.2018 ............................................................................................. Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii...