Implementare

Ca rezultat a creşterii semnificative a numărului de accidente majore, în care sunt implicate substanţe periculoase, şi mai cu seamă, a celui petrecut în anul 1976 în localitatea italiană Seveso,...

Controlul poluării industriale - SEVESO II

Monitorizarea la nivelul judeţului Neamţ a stadiului angajamentelor asumate prin planurile de implementare, negociate cu Comisia Europeană pentru Directiva SEVESO II, în procesul de aderare la...