Natura 2000 - SCI

  Siturile de importanţă comunitară (SCI) reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menţinerea sau restaurarea la...

Natura 2000 - SPA

Ariile de protecţie specială avifaunistică (SPA) sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, readucea într-o stare de conservare...