Acord cooperare Germania

 

În atenţia potenţialilor beneficiari de proiecte

        

Acordul de cooperare între Ministerul Mediului Apelor si Padurilor si Ministerul Federal pentru Mediu, Conservarea Naturii, Constructii si Siguranta Nucleara al Republicii Federale Germania oferă posibilitatea de a propune proiecte pilot, inovative, care să se în constituie modele de succes.

Proiectele propuse trebuie să respecte următoarele condiţii:

  • Să fie conforme cu priorităţile României şi standardele Uniunii Europene din sectorul mediu;
  • Să utilizeze cele mai bune tehnici disponibile;
  • Aplicaţia pentru finanţare trebuie să conţină: o descriere detaliată a proiectului şi în special a obiectivelor proiectului, identificarea soluţiilor economice, în sensul aspectelor inovative şi transferabilităţii lor către alte scenarii; un plan financiar cuprinzător, inclusiv cerinţele de finanţare; un calendar pentru implementarea proiectului şi solicitarea de finanţare.

Propunerile de proiecte se întocmesc în limbile română şi germană şi se depun la sediul APM Neamţ şi la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până la data de 26.11.2015. Propunerile vor fi validate în cadrul ANPM în perioada 26.11 – 11.12.2015 şi ulterior vor fi transmise la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

În cazul agreerii lor de către partea germană, beneficiarul va fi contactat în mod direct de către finanţator.

Persoana de contact APM Neamţ: consilier Isopescu Monica.

Acord cooperare 

Brosura program

Aplicatie finantare