Back

Autorizatii revizuite in anul 2017

numar autorizatie

Data autorizatie

Data revizuire autorizatie

Beneficiar

Punct de lucru

Denumire activitate autorizata

Cod CAEN activitate

270 16.11.2009 12.10.2017 SC TEMCON IMPEX SRL com Girov,sat Gura Văii

Tăierea și rindeluirea lemnului

Fabricarea ambalajelor din hîrtie

1610

1624

39 02.04.2015 22.11.2017 SC HERBARUM VERONICAE IMPORT EXPORT SRL com/sat Cordun, str. Libertății

Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

Activități după recoltare

1039

0230

0163

24 13.02.2017 17.11.2017 VICOREC COLECT SRL com/sat Săvinești, str.Ghe.Caranfil,nr.1

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

3811

4677

3832

2222

2221

167 08.12.2016 14.11.2017 SC CEREALEX FARM SRL com/sat Costișa

Activități după recoltare

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

0163

1091

104 30.03.2010 23.11.2017 SC DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL Piatra Neamț, str. Muncii, nr.1

Comerț cu ridicata al produselor chimice

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4675

3811

4677

195 24.08.2011 21.11.2017 SC MORĂRIT PANIFICAȚIE SA ROMAN Roman, str. Măgurei, nr.3

Fabricarea păinii, prajiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Fabricarea biscuiților și pișcoturilor, fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Fabricarea macaroanelor, tăiețeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare 

1071

1072

1073

68 28.03.2011 19.12.2017 SC ROSSAL SRL Tg. Neamț, str. Castanilor nr.3

Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Colectarea deșeurilor nepericuloase

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677

3811

3832