Gestionarea uleiurilor uzate

Reglementarea  europeană de referinţă este Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendată de Directivele 87/101/EEC, 91/692/EEC şi 2000/76/CE - transpusă total prin HG...

Situatie uleiuri uzate 2011

Fişierele necesare pentru transmiterea raportului anual se obţin accesând legătura din titlul de mai jos (faceţi click pe titlul subliniat si descarcati fisierele in calculatorul dvs.). ...

Situaţii uleiuri uzate 2012

RAPORTĂRI SEMESTRIALE - STAŢII DE DISTRIBUŢIE A PRODUSELOR PETROLIERE CARE AU COLECTAT ULEIURI UZATE - AGENŢI ECONOMICI GENERATORI DE ULEIURI UZATE NUMAI SERVICE-urile şi...

Exemplu numeric colectare transport uleiuri uzate

Acest material este destinat înţelegerii în ansamblu a activităţilor de generare a uleiuri uzate si predare către operatori autorizaţi să colecteze astfel de deşeuri. De asemenea, se...