Comuna Beuca - Extindere alimentare cu apa

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 02.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Blejesti - Extindere reţea de canalizae menajera in satele Blejesti, Baciu si Sericu

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 22.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Calinesti - Extindere retea de canalizare menajera comuna Calinesti, sat Copaceanca

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 26.10.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

Comuna Frumoasa - Sistem centralizat de alimentare cu apa - obiect: - 5(cinci) puţuri apa; - Staţie captare apa

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 14.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

COMUNA GRATIA - Infiinţare reţea de gaze naturale

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 03.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Nanov - Modernizare străzi in satul Nanov

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 19.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Poeni - Reparatii si inlocuire retea de apa in sat Catunu

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 26.10.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

COMUNA SALCIA - Pietruire drumuri de interes local in sat Tudor Vladimirescu

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Ecoagro SRL. - Extinderea capacităţii de depozitare in cadrul Ecoagro SRL propus a fi realizat în cornuna Islaz

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 29.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Gogan Cornel - Modernizare casa de vacanta P+lE+Anexe, in comuna Suhaia

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 22.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Modernizare LEŞ 20 Kv Zimnicea - Pasmanterie(LES 20Kv PCZ4465 Service Zimnicea - PCZ 1489 Pasmanterie Zimnicea), în Zimnicea

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE - Reabilitare strada Horia, Cloşca si Crisan

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 23.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Ningel Trans SRL - Amplasare staţie betoane mobila, în comuna Nanov

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 28.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 1948 Blejesti, in extravilanul comunei Cosmesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 19.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 1974 Blejesti, în comuna Blejesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 20.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV Petrom SA - Captusire cu polietilena HDPE conducta titei, Parc 17 Selaru (Parc 11 Vatasi - SCSDT Poeni)

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 28.10.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 1462 Preajba Nord, în comuna Gratia

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 1490 Blejesti, în comuna Cosmesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 2042 Blejeşti, în extravilanul localităţii Cosmeşti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 21.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 2084 Siliştea, în extravilanul localităţii Cosmesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 21.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV Petrom SA - Lucrări de remediere si reabilitare sol aferente Parc l Raca, în comuna Siliştea Gumesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV Petrom SA - Punere in siguranţa conducta amestec de la sonda 2356 Prejaba Nord la Prc 13 Poeni, în comuna Poeni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 14.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Refdan Com SRL - Unitate condiţionare si procesare floarea soarelui, în Turnu Măgurele

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 29.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC OMV Petrom SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 2103 Blejesti, în extravilanul comunei Cosmesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 19.10.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC OMV Petrom SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 2326 Preajba Nord, in extravilanul comunei Poeni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 24.11.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC OMV Petrom SA - Punerea in siguranţa conducta amestec de la sonda 2356 Preajba Nord la Parc 13 Poeni în comuna Poeni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 24.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC TOMATE COM SRL - Construiri de spatii de depozitare si procesare cu toate dependinţele necesare, in comuna Crangu

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 13.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Blejesti - Modernizare drumuri de interes local in satele Blejesti, Baciu si Sericu

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 26.08.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

Comuna Crangeni - Extindere retea de canalizare ape uzate menajere

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.08.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

Comuna Draganesti-Vlasca - Modernizare drumui de interes local in comuna Draganesti Vlasca

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.08.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

Comuna Lita - Sursa si gospodărie de apa

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 01.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Mereni - Modernizare drumuri de interes local in satele Merenii de Jos si Stefeni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 07.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Seaca. - Asfaltare străzi in intravilanul satului Seaca

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  09.09.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Vedea - Inlocuire statii pompare ape uzate menajere in comuna Vedea, sat Vedea

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 30.08.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

OMV PETROM SA - Conducta de amestec: sonda 1998 Preajba Nord - Parc 8 Gratia, in com. Silistea, extravilan

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 23.08.2021 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 3206 Videle Vest, în extravilan Videle

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 11.08.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROM SA - Lucrări de abandonare aferente sondei 897 Videle, în extravilan Videle

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 11.08.2021  Anunț public privind decizia etapei de încadrare 17.09.2021 ...

SC OMV Petrom SA - Punerea in siguranţa conducta amestec de Ia sonda 1397 Prejba Sud la Parc 19 Siliştea, în comuna Siliştea

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 28.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Comuna Traian, - Modernizare drumuri de interes local

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  16.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

COMUNA BRAGADIRU - Modernizare prin asfaltare străzi

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  14.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Oraş Videle - Baza sportiva tip l, str. Stadionului, nr.6

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  15.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Municipiul Turnu Măgurele - Baza sportiva tip l, str. Şoseaua Alexandriei, nr.7

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu  15.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

AUTOCORA SRL - Construire hale metalice pentru depozitare materiale (buc-7), în Turnu Măgurele, str. Călăraşi, nr. 15

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 01.07.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

COMUNA SACENI - înfiinţare sistem de alimentare cu apa potabila in satele Ciurari, Saceni si Butculesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 23.06.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC TRIinvest Com SRL - Spalatorie auto

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu    Anunț public privind decizia etapei de încadrare 15.06.2021 ...

Comuna Furculesti - Sursa de gospodărie de apa comuna Furculesti, in satele Moşteni, Voievoda si Furculesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 18.06.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

SC Matoi SRL - Construcţie silozuri cereale si unitate de producţie hrana animale, in comuna Islaz

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 24.05.2021   Memoriu   Anexa  Anunț public privind decizia etapei de...

Buse Marian - Construire spălătorie auto cu jeton si împrejmuire, în comuna Branceni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 24.05.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

OMV PETROMSA - Integritatea conductei de amestec a sondelor 2143 si 2144 Blejesti, in comuna Cosmesti, tarla 44/1, 45 extravilan.

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 20.05.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Neagu Florentina Monica. - lucrări de construire Spălătorie auto - Mini Market, în comuna Calinesti

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 27,04,2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...

Ccomuna Sîrbeni - Infiintare reţea canalizare si staţie de epurare in localităţile Sîrbeni, Sîrbeni de Jos si Udeni

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 16.07.2019 MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare...

SC OMV Petrom SA - Lucrari de abandonare aferente sondei 4311 Videle Vest, în extravilan Videle

Anunț public privind depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 21.04.2021   MP  Anunț public privind decizia etapei de încadrare ...