Ccmuna Mavrodin - Reactualizare Plan Urbanistic General

Memoriu de prezentare    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 30.07.2018   ...

COMUNA BUJORENI - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 18.06.2018 ...

Comuna Nanov - Reactualizare Plan Urbanistic General si Raport de mediu

Memoriu de prezentare  10.05.2018    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 10.05.2018 ...

Documentatii procedura SEA si EA

    Titular Proiect Memoriu de prezentare conform ordin 19/2010 Studiu de evaluare     adecvată Raport de mediu ...

Ocolul Silvic Turnu Magurele - Plan de Amenajament Silvic

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010 04.01.2018 27.04.2018 27.04.2018 Studiu de evaluare  adecvată   ...

Primaria comunei Mavrodin - REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010   19.04.2018 Studiu de evaluare  adecvată 25.06.2018 Raport de mediu  ...

PUZ pentru teren situat in Alexandria, Şoseaua Alexandria-Cernetu, tarlaua 51

Memoriu de prezentare  15.11.2018   Studiu de evaluare  adecvată 15.11.2018 Raport de mediu 15.11.2018 ...

PUZ pentru teren situat in Alexandria, Şoseaua Alexandria-Cernetu, tarlaua 51

Memoriu de prezentare  11.01.2019   Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 11.01.2019   ...

SEA si EA Ordin 19/2010

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu   ...

SEA si EA

Memoriu de prezentare     Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu