Comuna Traian - Planul Urbanistic General al comunei Traian

Memoriu de prezentare     Studiu de evaluare adecvata 21.09.2021 Raport de mediu    

PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR ELABORAT LA NIVELUL JUDEȚULUI TELEORMAN - final

Memoriu de prezentare   07,05,2021 14.03.2021 Studiu de evaluare adecvata   Raport de mediu ...

Ccmuna Mavrodin - Reactualizare Plan Urbanistic General

Memoriu de prezentare    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 30.07.2018   ...

COMUNA BUJORENI - ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 18.06.2018 ...

Comuna Nanov - Reactualizare Plan Urbanistic General si Raport de mediu

Memoriu de prezentare  10.05.2018    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 10.05.2018 ...

Comunei Maldaeni, - ctualizarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism

Memoriu de prezentare  10.08.2019    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 10.08.2019 ...

Documentatii procedura SEA si EA

    Titular Proiect Memoriu de prezentare conform ordin 19/2010 Studiu de evaluare     adecvată Raport de mediu ...

Ocolul Silvic Turnu Magurele - Plan de Amenajament Silvic

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010 04.01.2018 27.04.2018 27.04.2018 Studiu de evaluare  adecvată   ...

Primaria comunei Mavrodin - REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010   19.04.2018 Studiu de evaluare  adecvată 25.06.2018 Raport de mediu  ...

PUZ pentru teren situat in Alexandria, Şoseaua Alexandria-Cernetu, tarlaua 51

Memoriu de prezentare  15.11.2018   Studiu de evaluare  adecvată 15.11.2018 Raport de mediu 15.11.2018 ...

PUZ pentru teren situat in Alexandria, Şoseaua Alexandria-Cernetu, tarlaua 51

Memoriu de prezentare  11.01.2019   Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu 11.01.2019   ...

SEA si EA Ordin 19/2010

Memoriu de prezentare conform Ordin 19/2010    Studiu de evaluare  adecvată   Raport de mediu   ...

EIA_SEA

Memoriu de prezentare     Studiu de evaluare adecvata   Raport de mediu