ORDONANŢA nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Situaţia petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor  înregistrate la APM Teleorman pentru semestrul I 2021 Situaţia petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor şi a solicitărilor de informaţii...

Legea 544 din 2001 - informatii de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2019 Raport de evaluare a implementarii Legii nr....