ORDONANŢA nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

  Situaţia petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor  înregistrate la APM Teleorman pentru semestrul I 2022 Situaţia petiţiilor/reclamaţiilor/sesizărilor  înregistrate la APM...

Legea 544 din 2001 - informatii de interes public

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2021 Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2020 Raport de evaluare a implementarii Legii nr....