IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificarea privind introducerea deliberată în mediu a hibrizilor de porumb modificati genetic(6853 și 6981) cu toleranţă la glifosat

NOTIFICATOR:

LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE S.E. FRANTA SUCURSALA OTOPENI, Oras Otopeni , Judetul Ilfov Soseaua Bucuresti – Ploiesti , Km 15,2, Pavilion A

Notificarea privind introducerea deliberată în mediu a hibrizilor de porumb modificati genetic(6853 și 6981) cu toleranţă la glifosat.

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/10/04

Introducerea deliberată în mediu a hibrizilor de porumb modificati genetic cu toleranţă la glifosat, pentru cercetari vizând colectarea datelor agronomice şi fenotipice necesare  înregistrării  hibrizilor de porumb (6853 și 6981 ) în Catalogul Oficial al Soiurilor de plante agricole

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a hibrizilor de porumb modificati genetic (6853 și 6981) cu toleranţă la glifosat

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu hibrizilor de porumb modificati genetic (6853 și 6981) cu toleranţă la glifosat