IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

NOTIFICATOR:

Monsanto Romania SRL, B-dul D. Pompei nr 9-9A, Cladirea 24, etaj 4, sector 2, cod postal 020335, Bucuresti

Notificare pentru autorizarea introducerii deliberate în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/11/03

Introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603 pentru utilizare în câmpurile de testare în România, cu scopul inregistrarii  hibrizilor  precum si  testarea erbicidelor pe baza de glifosat in cultura de porumb NK603 in vederea generării de date necesare omologarii.

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a  porumbului NK603

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a porumbului NK603