IMPORTANT!

Observatiile si comentariile publicului privind notificarile pot fi transmise in termen de 30 de zile de la data publicarii acestora pe pagina de web a ANPM.


Back

Notificare pentru aprobarea introducerii deliberate în mediu, pentru testare la SCDP Bistrita – Romania, a prunului modificat genetic rezistent la virusul Plum pox

NOTIFICATOR:

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa Str. Drumul Dumitrei Nou, nr. 3 Bistriţa, România  

Notificare pentru aprobarea introducerii deliberate în mediu, pentru testare la SCDP Bistrita – Romania, a prunului modificat genetic rezistent la virusul Plum pox

DENUMIREA PROIECTULUI:  B/RO/11/01

Introducerea deliberată în mediu a a prunului modificat genetic rezistent la virusul Plum pox, pentru testare la SCDP Bistrita – Romania, cu scopul obţinerii  unor informaţii suplimentare  privind performanţele agronomice şi fenotipice, precum și  compatibilitatea evenimentului de transformare cu condiţiile  geo-climatice si endemice de PPV din România.

Documente atasate:

•          Informatii destinate publicului  privind  introducerea deliberată ȋn mediu a prunului transgenic

•          Rezumatul informațiilor din notificarea privind introducerea deliberată în mediu a prunului transgenic