Pe 15 septembrie 2018 facem curățenie pe toată Planeta într-o singură zi!

 

 IMPORTANT!!!

Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea va informeaza ca incepand cu data de 03.01.2017 nu mai incaseaza la sediu, tarife prin numerar, de la persoanele fizice si juridice .Plata se va face cu mandat postal la Posta Romana , cu ordin de plata la bancile comerciale sau la trezoreriile din tara in contul APM Tulcea: RO90TREZ6415032XXX000270, Cod Fiscal: 4994689, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

ACHITAREA  TARIFELOR PENTRU APM TULCEA  IN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA        RO90TREZ6415032XXX000270    

 COD FISCAL 4994689    SE VA FACE ASTFEL:

INSTITUTIILE PUBLICE  VOR ACHITA PRIN -ORDIN DE PLATA LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA

PERSOANELE FIZICE  VOR ACHITA PRIN- MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA

PERSOANELE JURIDICE VOR ACHITA PRIN-ORDIN DE PLATA LA BANCI COMERCIALE

                                                                               -MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA 

  PUTETI ACCESA AICI  VECHIUL SITE al APM Tulcea

                      Agenţia pentru Protectia Mediului Tulcea 

functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare si coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, îin conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificari, prin Legea nr. 265/2006.

Programul de funcţionare:

Luni – Joi :8.00 – 16.30

Vineri: 8.00-14.00

Programul de audienţe- incepand cu 13.08.2015:

Miercuri: 12.00 – 15.00

citeste mai multe aici

NOU!!!

INCEPAND CU DATA DE 22.06.2018 PROGRAMUL DE LUCRU AL BIROULUI RELATII CU PUBLICUL ESTE URMATORUL:

 

LUNI               -08.00-12.00

MARTI           -12.00-16.00

 MIERCURI   -08.00-12.00

 JOI                 -12.00-16.00   

VINERI          -08.00-12.00

In perioada 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015 APM Tulcea deruleaza proiectul: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BESTEPE-MAHMUDIA SI REZERVATIA NATURALA DEALURILE BESTEPE" COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru mai multe informatii, dati click pe imaginea de mai jos:

 

NOU!!!

Asociaţia GeoD pentru promovarea geodiversităţii, custode al ariei naturale protejate ROSCI 0060 Dealurile Agighiolului, derulează adin august 2012 proiectul Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona sitului RO SCI 0060 Dealurile Agighiolului cod SMIS – CSNR 36254, proiect  cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”.

 

NOU!

In conformitate cu art. 49(1) din legea 211/2011 privind regimul deseurilor: "Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa mr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului"  

 

NOU !!!!!

Începând cu data de 10.04.2013 toti operatorii economici care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atât în format traditional, pe hârtie, cât ?i online (electronic), iar cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată si copia electronică a acesteia, depusă de către operatorii economici în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea operatorului economic in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra in mod normal la adresa http://raportare.anpm.ro, conform instructiunilor de pe site-ul ANPM. Operatorii existenti vor solicita accesul la subsistemul SIM.Webform.Public printr-o procedura simplificata, din regiunea PROFILE a propriului cont in sistemul SIM. Atat cererile de acces ale operatorilor nou creati cat si cele ale operatorilor existenti trebuie sa fie validate si aprobate de operatorii APM/ANPM (utilizatori reglementări)

Toate cererile electronice vor trebui transmise si in format scriptic iar cererile scriptice vor fi completate in mod obligatoriu de cele in format electronic.

Alte informatii utile se gasesc si pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea la adresa:http://apmtl.anpm.ro

· Ghid de utilizare formular eFORM de inregistrare operatori economici in SIM

· Ghid de utilizare Webform Public pt inregistrare cereri acte de reglementare

· Specificatii de utilizare a formularului eFORM