ANUNȚ IMPORTANT!

În contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS – CoV-2 , APM Tulcea anunță publicul luarea următoarelor măsuri de prevenire și limitare :

Începând cu data de 12.03.2020,  se interzice accesul persoanelor fizice/juridice în incinta APM Tulcea, până la data de 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția situației la nivel național.

Pentru birourile Deșeuri /Substanțe chimice și Biodiversitate, toate raportările vor fi transmise prin email la adresa (office@apmtl.anpm.ro )sau pe fax 0240510621. Pentru orice problemă sau informații suplimentare puteți lua legătura cu personalul celor două birouri la numerele de telefon :

Biroul deșeuri : 0751160540 sau 0240510622 interior 20

Biroul Biodiversitate : 0745769881 sau 0240510622 interior 24

De asemenea, se interzice accesul persoanelor fizice/juridice la birourile Relații cu publicul și Avize, Acorduri, Autorizații.

Depunerea fizică a documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face numai prin poșta, e-mail (office@apmtl.anpm.ro) sau fax (0240510621).

Pentru orice problemă sau informații suplimentare legat de procedurile de reglementare puteți lua legătura cu personalul celor două birouri AAA la numerele de telefon :

Biroul Reglementări : 0240510622 interior 19 sau 25

De asemenea, in aceasta perioada se suspenda programul de audienta.

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

 

                                 

 

IMPORTANT!!! 

Anunț pentru toți titularii / deținătorii de autorizații de mediu / autorizații integrate de mediu, privind viza anuală

Ordinul nr. 1171 / 05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

 

Agenţia pentru Protectia Mediului Tulcea (PUTETI ACCESA AICI VECHIUL SITE al APM Tulcea )

functionează ca instituţie cu personalitate juridică, în baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1000/2012, privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi ale Legii nr. 265/2006 de aprobare a O.U.G. nr. 195/2005, privind protectia mediului. APM Tulcea este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat. APM Mediului Tulcea îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel judeţean, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare si coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivel local, îin conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificari, prin Legea nr. 265/2006.

 

 

Programul de funcţionare (Luni – Joi :8.00 – 16.30, Vineri: 8.00-14.00)

Programul de audienţe- incepand cu 13.08.2015( Miercuri: 12.00 – 15.00) -citeste mai multe aici

INCEPAND CU DATA DE 22.06.2018 PROGRAMUL DE LUCRU AL BIROULUI RELATII CU PUBLICUL ESTE URMATORUL:

LUNI               -08.00-12.00

MARTI           -12.00-16.00

 MIERCURI   -08.00-12.00

 JOI                 -12.00-16.00   

VINERI          -08.00-12.00

Agentia pentru Protectia Mediului Tulcea va informeaza ca incepand cu data de 03.01.2017 nu mai incaseaza la sediu, tarife prin numerar, de la persoanele fizice si juridice .Plata se va face cu mandat postal la Posta Romana , cu ordin de plata la bancile comerciale sau la trezoreriile din tara in contul APM Tulcea: RO90TREZ6415032XXX000270, Cod Fiscal: 4994689, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.

ACHITAREA  TARIFELOR PENTRU APM TULCEA  IN CONTUL DESCHIS LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA        RO90TREZ6415032XXX000270    

 COD FISCAL 4994689    SE VA FACE ASTFEL:

INSTITUTIILE PUBLICE  VOR ACHITA PRIN -ORDIN DE PLATA LA TREZORERIA MUNICIPIULUI TULCEA

PERSOANELE FIZICE  VOR ACHITA PRIN- MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA

PERSOANELE JURIDICE VOR ACHITA PRIN-ORDIN DE PLATA LA BANCI COMERCIALE

                                                                               -MANDAT POSTAL LA POSTA ROMANA 

In perioada 01 iulie 2013 – 31 octombrie 2015 APM Tulcea a derulat proiectul: "ELABORAREA PLANULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU ROSPA0009 BESTEPE-MAHMUDIA SI REZERVATIA NATURALA DEALURILE BESTEPE" COD PROIECT: SMIS-CSNR 43299. Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Pentru mai multe informatii, dati click pe imaginea de mai jos:

NOU!

In conformitate cu art. 49(1) din legea 211/2011 privind regimul deseurilor: "Producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, precum si operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligati sa asigure evidenta gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu, in conformitate cu modelul prevazut in anexa mr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si sa o transmita anual agentiei judetene pentru protectia mediului"  

Începând cu data de 10.04.2013, toti operatorii economici care solicită acte de reglementare vor transmite cereri privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare atât în format traditional, pe hârtie, cât si online (electronic), iar cererile vor fi luate în lucru doar dacă există înregistrată si copia electronică a acesteia, depusă de către operatorii economici în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).  

Pentru inregistrarea cererilor in format electronic este necesara inregistrarea operatorului economic in portalul SIM, cu drept explicit de acces al aplicatiei SIM.Webform.Public.

Operatorii noi se vor inregistra in mod normal la adresa http://raportare.anpm.roconform instructiunilor de pe site-ul ANPM. Operatorii existenti vor solicita accesul la subsistemul SIM.Webform.Public printr-o procedura simplificata, din regiunea PROFILE a propriului cont in sistemul SIM. Atat cererile de acces ale operatorilor nou creati cat si cele ale operatorilor existenti trebuie sa fie validate si aprobate de operatorii APM/ANPM (utilizatori reglementări)

Toate cererile electronice vor trebui transmise si in format scriptic iar cererile scriptice vor fi completate in mod obligatoriu de cele in format electronic.