Back

APM Tulcea organizează concurs de recrutare pentru consilier clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Avize, Acorduri,Autorizatii

Agenția pentru Protecția Mediului Tulcea organizează concurs de recrutare pentru   ocuparea functiei publice de executie vacanta in conformitate cu prevederile din Legea nr,188/1999 privind statutul funcționarilor publici ,(r2) modificată și completată , Cap.IV-Sectiunea a 2 a din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici modficată și completată, pentru următoarea funcție publica:

 

               consilier clasa I, grad profesional  asistent-Serviciul Avize,Acorduri,Autorizatii

  1.Concursul se va desfășura la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Tulcea str.14 Noiembrie nr.5 .

  2. Depunerea dosarelor de concurs se face in termen de maxim 20 de zile de la afișarea anunțului in Monitorul Oficial Partea a-III-a, la Compartimentul Resurse Umane al APM Tulcea,respectiv intervalul (06.09-26.09.2016.)

  3.Condiții de participare la concursul de  ocupare a  funcție publice de execuție vacantă:

Condiții generale: candidații trebuie să indeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 Condiții de studii de specialitate şi după caz, alte condiţii specifice conform fişei de post:

 studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licența sau echivalență in domeniul de licenta: biologie;ecologie.

 Condiții minime de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funiei publice:

vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an potrivit art.57alin.5, lit.a) din Legea nr.188/1999(r2);

 4. Data propusă pentru organizarea concursului  de  ocupare functie publică  vacantă:

       06.10.2016 ora 10.00 proba scrisa;

       12.10.2016 ora 13.00- interviu.

5.Lista documentelor necesare  la inscriere și bibliografia se poate solicita de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul APM Tulcea, telefon 0240510620 sau  accesand linkul de mai jos:

 

Lista documentelor necesare  la inscriere și bibliografia 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

                                                         Chim.Mirela-Aurelia RAICU