Rapoarte de monitorizare a biodiversitatii

 

Nr.crt Titular Activitatea Perioada Raport de monitorizare
1. SC INTERTRANS KARLA SRL

Parc eolian extravilan Casimcea 

2016
2017
 2.  SC ENEL GREEN POWER SRL  Parcuri eoliene - Valea Nucarilor august 2013- februarie 2014
 3 SC SOROCAM SRL   CARIERA DE EXPLOATARE A DIABAZELOR SOROCAM

PERIMETRUL REVARSAREA, JUDETUL TULCEA

martie 2016-martie 2017
2017
4. SC AMRO INC SRL cariera "Dealul Nisiparie", extravilan Garvan mai 2016-aprilie 2017
mai 2017 aprilie 2018
5. SC EXTRANSGIP Cariera Valea Fagilor 2016
2017
6.  SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL Parc eolian Baia I- Dealul Ienicerilor ( Doua Cantoane)  si Parc eolian Baia II ( Caugagia) 2016
2017
7. SC BASCHIOI SRL Cariera Baschioi EST II 20 martie 2015-20 martie 2016
8 SC URANUS PLUTON SRL Cariera Piatra rosie 2016
2017
 9.  SC COMPREST UTIL SRL  MONITORIZAREA  BIODIVERSITATII DIN ZONA CARIERA CAMENA-VACARIE, COMUNA BAIA, JUDETUL TULCEA

NOIEMBRIE 2010- OCTOMBRIE 2011

 
 10  SC EVIVA NALBANT  Parc eolian Babadag  raport monitorizare biodiversitate 2016
raport monitorizare chiroptere 2016
 11  SC ELECTRAWINDS CHIMCONSULT SRL (fosta CHIMCONSULT) Parc eolian Topolog 2015
12

SC ELECTRAWINDS CHIMCONSULT SRL (fosta CHIMCONSULT)

TURBINA EOLIANA TIP FUHRLANDER FL1500- 1,5 MW –Topolog 2, extravilan com. Topolog, jud. Tulcea

01.01.2012 – 31.12.2012

 13 SC BLUE PLANET INVESTMENTS SRL   Amplasare parc eolian, drumuri de acces interioare, statie de transformare, si organizare de santier, comuna Baia, judetul Tulcea ianuarie-iunie 2016
iulie -decembrie 2016
 14  SC ALPHA WIND SRL Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare- Alpha Nord I  2016
 15  SC SCORPION'S CONSTRUCT SRL  Lucrari de exploatare în cariera a diabazelor din perimetrul de exploatare  Valea Ormanu cu Pari-extindere,  jud. Tulcea

noiembrie 2015-

decembrie 2016

noiembrie 2016-decembrie 2017
 16  CAS REGENERABILE SRL  Construire parc de turbine eoliene si retele electrice de racordare CAS Sud II, CAS Sud III- perioada de functionare 2016
 17  SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL  Parc eolian Corugea 2017
18 SC XANNAT MINERALS SRL ( fost SC TARMAC SRL) Cariera Turcoaia 2016
2017
19 SC EOL ENERGY MOLDOVA SRL Parc eolian 4 MW Mahmudia 2016
2017
20 SC HOLROM RENEWABLE ENERGY SRL Parc eolian Baia II- Caugagia 2016
21 SC CEFTA SRL Cariera Malcoci Sud 2016
2017
22 SC EDP RENEWABLE ROMANIA SRL Parc eolian Sarichioi 2012
2013
SC VS WIND FARM SA 2014
2015
2016
 23 SC ENEX SRL Parc eolian Trestenic 2012
ianuarie 2013-martie 2014
2014
2015
2016
2017
24 SC TOTAL ELECTRIC SRL Parc eolian Topolog 2012
ianuarie-septembrie 2013
25 SC EKW ENERGY SRL Turbina eoliana tip MICON 600 KW din zona Topolog martie 2012- martie 2013
26 SC CDL PRODCOM SRL Amenajare piscicola Piatra Calcata - extravilanul Isaccea 2016
2017
27 SC GREEN ENERGY SRL Parc eolian pentru producerea energiei electrice- extralilan Valea Nucarilor 2012
 2013
2014
2015
28 SC ECOPROD ENERGY Centrala eoliana cu putere de 0.66 MW din extravilanul comunei Topolog, jud. Tulcea 2017
29 SC ELECTRIC PROD SRL Turbina eoliana din extravilanul Macin, jud. Tulcea septembrie 2013
30 LIGHT ENERGY SRL Parc eolian din extravilanul comunei Nalbant 2013
2014
2015
2016
2017
31 SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL Exploatare miniera in perimetrul Valea lui Iaric- Valea Drumul Iazului, extravilan oras Isaccea 2017
 32 SC ENEL GREEN POWER SRL Parc eolian Topolog ianuarie- decembrie 2013
2014
2015
2016
2017
 33  SC GROUND INVESTMENTS SRL Parc eolian Babadag  2016
2017
34  SC ECO SA BRAILA

CARIERA DEREA-ANTON-SULUK

2016
2017
 35  SC BLUE LINE ENERGY  Parc eolian "Blue 1"- extravilan valea Nucarilor 2016
2017
 36  SC HIDROMINERAL SA Cariera Izvoarele Macin-Vii, extravilan oras Macin  2013   
2014
2015
 37  SC ACVA GRANO SRL  AMENAJARE PISCICOLA JIJILA, LOC. IC BRATIANU JUD. TULCEA  2013  
2014
 38  SC TEHNOLOGICA RADION SRL  " Cariera Cerna- Bujorul Romanesc"  2013  
2014
2015
2016
2017
 39  SC DUNAPREF CARIERE SRL  " Dunapref Cariera Niculitel" 2016
2017
40 SC OYL COMPANY HOLDING SRL Cariera Daeni 2013
41 SC ECOENERGIA SRL Parc eolian, Stejaru, jud. Tulcea 2016
2017
42 SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL PARC EOLIAN AGIGHIOL, COMUNA VALEA  NUCARILOR, JUDETUL
TULCEA
OCTOMBRIE 2013 -
DECEMBRIE 2014
2015
2016
2017
43 SC ENERGIA VERDE VENTUNO SRL Parc eolian Cerna martie 2016- februarie 2017
martie 2017-februarie 2018
44 SC MARMOSIM SA SIMERIA Cariera de gresie calcaroasa Baschioi "Dealul Carierei" , sat Nicolae Balcescu 2014
martie 2016-martie 2017
45 S.C. ELECTRICOM S.A. .si
S.C. ELECTRICOM FOTOVOLTAICE S.R.L.
Parcul eolian și Parcul fotovoltaic Casimcea, Tulcea 2014
46 SC ACVA GRANO SRL AMENAJARE PISCICOLA JIJILA II 2017
47 SC ENEL GREEN POWER SRL Parc Eolian Salbatica I din extravilanul comunelor Valea Nucarilor si Nufaru octombrie 2013- decembrie 2014
2015
2016
2017
48 SC ENEL GREEN POWER SRL Parc Eolian Salbatica II din extravilanul comunelor Valea Nucarilor, Bestepe si
Nufaru, judetul Tulcea
2014
         2015
2016
2017
49 SC BLUE LINE ENERGY Parc eolian Blue 2, extravilan comuna Bestepe 2015
2016
2017
48 SC CARPAT AGREGATE SRL Cariera de profire cuartifere din perimetrul Iglicioara din comuna Turcoaia, judetul Tulcea. 2014
2015
49 SC GENERAL EXIMTOUR SRL  Cariera Movila Goala, extravilan loc. Baia 2015
2016
50 SC VENTUS RENEW ROMANIA SRL Parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare- Alpha Nord II, din extravilanul comunei Casimcea ianuarie-decembrie 2015
2016
51 SC ALPHA WIND SRL Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare- Alpha Nord III, din extravilanul comunei Casimcea, jud. Tulcea  2016
52 SC EXTRANS GIP SRL Cariera de diabaze din perimetrul Revarsarea Sud, amplasata in extravilanul localitatii Revarsarea, judetul Tulcea martie 2016 - martie 2017
2017
53 SC ROMGRANIT LINES SRL Cariera Piatra Imbulzita, din extravilanul comunei Greci martie 2015-august 2016
54 SC  AQUA PEST SRL ,,Amenajare piscicola Jijila I’’ 2016
2017
55 SC HEIDELBERGCEMENT ROMANIA SA Cariera de porfire cuartifere din perimetrul Dealul Iglicioara 2016
2017
56  SC LAND POWER SA Parc eolian  Topolog- Dorobantu ianuarie 2016-februarie 2017
2017
57 SC Verbund Wind power Romania SRL Parc eolian Alpha Nord I ( 21 turbine) si Alpha Nord III ( 11 turbine) 2017
58 SC TIB 90 COM SRL Tulcea Cariera de calcare ornamentale Codru Babadag martie 2016- decembrie 2017

Autorizatia de mediu

Autorizaţia de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune conform prevederilor art.2din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art.5 din Ordinul nr.1798/2007al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011.

Reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului se face pentru activităţile prevăzute în anexa nr 1 la Ordinul nr.1798/2007.

Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

 1. Ordinul nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, modificat prin Ordinul nr.1298/2011;
 2. H.G. nr.1635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si Pădurilor;
 3. Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;
 4. OUG nr.152/2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
 5. Legea apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.

Acte necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu

 • Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
 • Fişă de prezentare şi declaraţie având conţinutul cuprins în Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007;
 • Dovada că s-a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr.3 (publicarea în ziarele de tiraj solicitate de populaţie, prezentarea prin posturile de radio şi televiziune) - model anunt;
 • Planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
 • Certificat constatator emis în temeiul art.17 alin.(1) din Legea nr.359/2004 sau anexă la certificatul de înregistrare în cazul reautorizării;
 • Dovadă achitare tarif (500 RON).

Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în anexa nr.5 la Ordinul nr.1798/2007.

NOTA: Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizatiei de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

Transferul autorizatiei de mediu- PRECIZARI