Avizul de mediu pentru planuri si programe

Avizul de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul...

Planuri Urbanistice Generale- judetul Tulcea

  nr. crt Denumire PUG Data afisarii Consultare 1 PUG Vacareni 23.09.2014        ...

Anunturi publice

Data afişării Anunţ decizie de încadrare Titular de plan   15.12.2010 PUZ: DESCHIDERE CARIERA SI...