Amenajamente silvice- conferinta a II-a

Nr.crt Amenajamentul silvic Data afisarii  
1 Niculitel 09.01.2012          
2 Rusca

09.01.2012

 

 partea I-   

partea a II-a-

3 Stejaru 15.02.2013
4 Tulcea 26.02.2013               
5 Cerna 07.05.2014              
6 Babadag 08.10.2015
7 Macin 01.06.2016
8 Ciucurova 01.06.2016

Rapoarte de monitorizare a biodiversitatii aferente avizelor de mediu emise

Nr crt Titular Plan perioada
  SC EOLICA ONE SRL Amplasare centrale eoliene BA I- extravilan comuna Baia 2011
  SC EOLICA ONE SRL  Amplasare centrale eoliene BA II- extravilan comuna Baia  2011
  SC EOLICA ONE SRL  Amplasare centrale eoliene BA III- extravilan comuna Baia  2011
   SC EOLICA TWO SRL  Amplasare centrale eoliene BA IV- extravilan comuna Baia  2011
   S.C. VAN PRO ENERGY S.R.L.  Parc eolian si amenajare drumuri  EXTRAVILAN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA

 Noiembrie – Decembrie 2011

septembrie 2012-iulie 2013

completari: februarie 2014


Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor- Judetul Tulcea

Nr. crt Denumire Editia  
1 Plan Judetean de Gestiune a deseurilor revizia 1
2 Plan Judetean de Gestiune a Deseurilor revizia 1- varianta finala

PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PARCULUI NATIONAL MUNTII MĂCINULUI, ROSCI0123 MUNTII MĂCINULUI SI ROSPA0073 MĂCIN-NICULITEL- prima versiune

1.  PLANUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL PARCULUI NATIONAL MUNTII MĂCINULUI, ROSCI0123 MUNTII MĂCINULUI SI ROSPA0073 MĂCIN-NICULITEL- prima versiune:

2. Memoriu tehnic:

3. Anunt decizie de incadrare- afisat in data de 04.04.2014-


Avizul de mediu pentru planuri si programe

Avizul de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  cu modificările şi completările ulterioare

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborării planului sau programului si înainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin HG nr.1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii de EMPP. Autorităţile publice pentru protecţia mediului competente, in urma consultării cu alte autoritati publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc daca un plan sau program trebuie sa parcurgă aceasta procedura.

Rezultatele evaluării de mediu trebuie sa se prezinte intr-un raport de mediu.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru.

Procedura EMPP se finalizează prin emiterea Avizului de mediu de către autoritatea publica pentru protecţia mediului competenta, pe baza proiectului de plan sau program si a Raportului de mediu.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Procedura de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe este reglementata de următoarele acte normative:

 1. HG nr.1076 din 8 aprilie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
 2. Ordin nr.995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
 3. Ordin nr.117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Acte necesare pentru obtinerea avizului de mediu:

 1. Cerere(notificare)
 2. Certificat de urbanism
 3. Act de proprietate
 4. Memoriu tehnic
 5. Anunturi publice(1 si 2)(Model anunt)
 6. Taxa de 500 RON.

Memoriul tehnic trebuie sa contina:

 • piese desenate - plan de situatie, plan cu lucrari existente, plan cu lucrari propuse (sc. 1 :10. 000)
 • piese scrise - capitole ce vor prezenta urmatoarele date :
  1. date generale : ( amplasament obiectiv, proiectant general, proiectant de specialitate, beneficiarul lucrarilor, cadrul legislativ privind protectia mediului) ;
  2. necesitatea si oportunitatea planului ;
  3. descrierea lucrarilor existente ( etape de dezvoltare, constructii hidrotehnice, activitati desfasurate, managementul deseurilor) ;
  4. disfunctionalitati ( privind accesul auto, drumurile interioare, reteaua de cai ferate, retele de utilitati, tehnologii de operare, amplasareaunor constructii si terminale, managementul deseurilor, trafic de pasageri si siguranta acestuia) ;
  5. proiecte aprobate/lucrari in curs de realizare/ lucrari pentru protectia mediului ;
  6. continutul si obiectivele planului de urbanism ( principii avute in vedere la elaborarea planului, lucrari propuse) ;
  7. relatia planului analizat cu alte planuri si programme, obiective de mediu ( obiective la nivel international si regional, obiective la nivel national si local, relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu)
  8.  implementarea legislatiei de mediu ( regulamente privind dezvoltarea zonelor construite si neconstruite – prescriptii si recomandari).


 


Planuri Urbanistice Generale- judetul Tulcea

 

nr. crt Denumire PUG Data afisarii Consultare
1 PUG Vacareni 23.09.2014
       

Anunturi publice

Data afişării Anunţ decizie de încadrare Titular de plan
 15.12.2010 PUZ: DESCHIDERE CARIERA SI AMENAJARE DRUM DE ACCES” propus a se amplasa in extravilanul comunei Vacareni,  T53,P1253  SC ROCA APM ASOCIADOS SRL 
16.12.2010 PUZ Parc eolian, drumuri si retele electrice,in extravilanul comunei Casimcea SC WIND EOL ENERGYSRLConstanta
03.02.2011
PUZ Dezvoltare parc centrala eoliana, in extravilanul orasului Isaccea, judetul Tulcea SC GALROM CONSTRUCT SRL Bucuresti
23.02.2011
PUZ  Construire parc eolian 6 MW, amenajare drumuri de acces si racord electric in linia de 20 KV”, in extravilanul  comunei Topolog, T17, P138, De139, judetul Tulcea SC EKW ENERGY SRL
05.04.2011
PUZ – Parc eolian BLUE 2 Caierac, racord la sistemul energetic national, cai noi de acces, reabilitare drumuri de exploatare existente, in extravilanul comunei Bestepe, T71, Nb808, De786, De794, De797, De806,judetul Tulcea SC BLUE LINE ENERGY SRL
03.05.2011 PUZ -  CONSTRUIRE NOI CAPACITATI DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE – CENTRALE EOLIENE, PLATFORME DE MONTAJ SI INTRETINERE, DRUMURI DE ACCES, INSTALATIE DE CABLURI SI INSTALATIE DE RACORDARE – NALBANT 2 in  judetul Tulcea, comuna Nalbant F 12, extravilan: T28, P235; T40, P248, Nb285, A286; T38, P276, P543, Nb275, P274,Nb274/2, Nb274/1; T55, Nb560, P559; T54, P543, P540, P536, Nb538, Nb537, Nb541,Nb 539, P546, P548, P553, Nb550,  Nb545, Nb549, A542, A554, De287, De234, De239, De240, De237, De242, De265/1, De271, De276/1, De531, De535, De555, De558, De566 SC CONSULT DESIGN SRL
10.05.2011
PUZ - Parc eolian SOMOVA cu amplasamentul propus in judetul Tulcea comuna Somova F12 EXTRAVILAN T86- A2137, DE 2135; T84-A2122, DE 1388, DE 1408, DE 2121; T 85- A 2129, DE 2142, DE 2128; T 88 – A 2143, A 2145, A 2146, DE 2154/1, DE 2144, DE 584, DE 2142, DE 692; T 33 – A 586, DE 583, DE 589; T 32 – A 578, DE 570, DE 582; T 90 – A 2149, DE 2148, A 2147, De 2141,  DE 2148, DE2162,  T 91 – A 2165; T 87 – A 2139, DE 2138 SC  COMPANIA EOLIANA   SRL 
05.07.2011
PUZ –CONSTRUIRE PARC DE INSTALAŢII EOLIENE, în extravilanul comunei Mihai Bravu, judeţul Tulcea SC  Bio Eolian  SRL
14.07.2011
PUZ – Construire parc eolian, construire racord electric pentru parcul eolian, amenajare drumuri si modernizare De Fagarasu Nou - Magurele si De 136 si racord electric la SEN, in extravilanul  comunei Topolog, judetul Tulcea SC DINAMIC 99 AGRO SRL
19.07.2011
PUZ Construire parc de turbine eoliene  - Stejaru  din extravilanul comunei Stejaru, judetul Tulcea SC SUN EOLSPACE SRL
19.07.2011
PUZ– Realizare parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice,  in intravilanul comunei Baia, judeţul Tulcea COMUNA BAIA
26.07.2011
PUZ – AMPLASARE CENTRALE EOLIENE in  judetul Tulcea, comuna Peceneaga  extravilan, T 29, A 224

SC NIKEOL 2006 SRL

02.08.2011
PUZ – Construire parc de instalatii eoliene, in extravilanul  comunei Daeni, judetul Tulcea SC DELTA GREEN ENERGY SRL
03.08.2011
PUZ –CONSTRUIRE LOCUINŢE DE TIP GARSONIERĂ ÎN REGIM HOTELIER, în intravilanul municipiului Tulcea, judeţul Tulcea SC  GEOMAR GRUPSRL
16.08.2011
PUZ – Construire parc de instalatii eoliene III, in extravilanul  comunei Daeni, judetul Tulcea SC DELTA GREEN ENERGY SRL
24.08.2011
PUZ – Construire parc de instalatii eoliene IV, in extravilanul  comunei Daeni, judetul Tulcea SC DELTA GREEN ENERGY SRL
24.08.2011
PUZ – Construire parc de instalatii eoliene II, in extravilanul  comunei Daeni, judetul Tulcea SC DELTA GREEN ENERGY SRL
31.08.2011 PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. DA XII SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
31.08.2011
PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. DA_XIII SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
31.08.2011 PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. DA_XIV SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
6.09.2011 PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_VII

SC ELECTROWIND SRL

06.09.2011

PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_IX

SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
06.09.2011

PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_XI

SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
13.09.2011
PUZ – AMPLASARE  PARC DE TURBINE EOLIENE, ORGANIZARE DE SANTIER, STATIE DE TRANSFORMARE SI A RETELELOR LA S.E.N. <DA_X in  judetul Tulcea, comuna Daeni  SC RENEWABLE ENERGY IN EASTERN EUROPE-REEE SRL
27.09.2011
PUZ –CONSTRUIRE LOCUINŢE DE TIP P+1+M, în intravilanul municipiului Tulcea, judeţul Tulcea SC  CORALIA DANUBESRL
18.10.2011
PUZ– Extinderea si supraetajarea constructiei existente C3, in vederea infiintarii unei pensiuni turistice cu baza de agrement,in Babadag, strada Republicii, nr.2, judeţul Tulcea SC DASPAR SRL
18.10.2011
PUZ –Parc industrial, amplasat in extravilan loc.M. Kogalniceanu, T46, A475 CONSILIUL JUDETEAN TULCEA
19.10.2011
PUZConstruire parc eolian, modernizare drumuri, racordare la SEN,   in extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea SC SIA EEO SRL
19.10.2011
PUZConstruire parc eolian, modernizare drumuri, statie de transformare si racord la SEN,   in extravilan comuna Casimcea,  judetul Tulcea SC GREEN WIND EEO SRL
29.12.2011

PUZ – CONSTRUIRE 4 CASE DE VACANTA IN REGIM DE INALTIME PARTER  in municipiul Tulcea  zona strazii Livezilor T 18 A 238

Pancratov Victor
29.12.2011
PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S3, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarghiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
11.01.2012 PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S2, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
11.01.2012 PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S10, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
25.01.2012  PUZ Construire parc eolian, racordare la SEN si amenajare drumuri de exploatare, in extravilan comuna Nalbant, T6, A51, De50, De52, De55, judetul Tulcea SC LIGHT ENERGY SRL 
08.02.2012 PUZ Constructie showroom utilaje agricole P+E, amplasatin extravilan loc. Cataloi, comuna Frecatei, T44, P663, judetul Tulcea AVRAM MARIAN
 13.03.2012  PUZ Statie de transformare, drumuri de acces   si racord la SEN, cu amplasamentul in extravilanul comunei Frecatei, judetul Tulcea SC ENERGY SKY SRL Bucuresti 
 13.03.2012  PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S1, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL 
 13.03.2012  PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S5, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL 
 13.03.2012  PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S8, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWINDSRL 
13.03.2012  PUZ Construire parc eolian si retele electrice – S13, in extravilanul  comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL 
27.03.2012 PUZ Construire ansamblu rezidential, amplasatin extravilan Tulcea, T71, P1779, 1791, judetul Tulcea Pavel Constantin
20.04.2012 PUZ MODERNIZARE PIATA NEPTUN, in orasul Tulcea, strada Piata Neptun S.C. AGROPIETE S.R.L.
17.05.2012

PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza VIII, parc S 4, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea

SC SAMMOWIND SRL
17.05.2012

PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza IX, parc S 6, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea

SC SAMMOWIND SRL
17.05.2012

PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza X, parc S 7, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea

SC SAMMOWIND SRL
17.05.2012  

PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza XI, parc S 9, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea

 SC SAMMOWIND SRL
30.05.2012  15 PUZ – Introducere in intravilan, scoatere din circuitul agricol si construire: ferme agricole, ferme zootehnice, locuinte de serviciu, locuinte, ferme eoliene, ferme solare, spatii servicii si mica productie- fiecare fiind amplasat în extravilan com. Dorobanţu, jud. Tulcea SC ANDESSA SRL
30.05.2012  PUZ -Construire hală destinată întreţinerii şi reparării autovehiculelor, locuinţă S+P+1+ anexe gospodăreşti DABIJA SORIN 
20.06.2012  PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza XII, parc S 11, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
20.06.2012 PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza XIII, parc S 12, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
30.05.2012 PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza XIV, parc S 14, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
20.06.2012 PUZ - Construire parc eolian si retele electrice – Faza XV, parc S 15, in extravilanul comunei Beidaud, loc. Sarighiol de Deal, judetul Tulcea SC SAMMOWIND SRL
11.07.2012 PUZ - Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, traseu electric, punct de conexiune şi racordare la SEN, propus a fi amplasat în extravilan oraş Măcin şi com. Greci

SC EST SUN ENERGY SRL

11.07.2012 PUZ - Construire parc eolian Baia -10 MW, reabilitare De 1009, drum acces platforma turbina, propus a fi amplasat în extravilan com. Baia  SC HORIZON ENERGY SRL
24.07.2012   PUZ –Construire ferma agricola,infiintare silozuri cereale, amplasata in intravilan Sarichioi, jud. Tulcea SC TRANSMETEORIT SRL- Sarichioi
25.07.2012   PUZ -Construire parc de turbine eoliene, propus a fi amplasat în extravilan com. Topolog

SC HARSH WIND SRL 

01.08.2012  6 PUZ – Introducere in intravilan, scoatere din circuitul agricol si construire: ferme agricole, ferme zootehnice, locuinte de serviciu, locuinte, ferme eoliene, ferme solare, spatii servicii si mica productie- fiecare fiind amplasat în extravilan com. Dorobanţu, jud. Tulcea, pe cate o parcelă, după cumurmează: T 7, A 38, NC 1291;T 10, A 53, NC 1246;T 65, A 701, NC 1149;T 7, A 38, NC 1254;T 4, A 19, NC 1241;T 20, A 130, NC 1269

SC Andessa SRL

26.09.2012 9 PUZ – Introducere in intravilan, scoatere din circuitul agricol si construire: ferme agricole, ferme zootehnice, locuinte de serviciu, locuinte, ferme eoliene, ferme solare, spatii servicii si mica productie- fiecare fiind amplasat în extravilan com. Dorobanţu, jud. Tulcea, pe cate o parcelă, după cumurmează: T 33, A 240, NC 1231; T 2, A 8, NC 1146; T 61, A 659, NC 1136; T 7, A 33, NC 1239; T 69, A 652, NC 1236; T 12, A 68, NC 1129; T 12, A 68, NC 1244; T 50, A 556, NC 1252; T 7, A 38, NC 1133 SC ANDESSA SRL
26.09.2012 8 PUZ – Introducere in intravilan, scoatere din circuitul agricol si construire: ferme agricole, ferme zootehnice, locuinte de serviciu, locuinte, ferme eoliene, ferme solare, spatii servicii si mica productie- fiecare fiind amplasat în extravilan com. Dorobanţu, jud. Tulcea, pe cate o parcelă, după cumurmează: T 44, A 490, NC 1143; T 39, A 349, NC 1277; T 52, A 570, NC 1140; T 50, A 556, NC 1248; T 41, A 384, NC 1234; T 32, A 231, NC 1243; T 32, A 231, NC 1230; T 39, A 347, NC 1284 SC ANDESSA SRL
24.10.2012  PUZ – ,,Centrala electrica fotovoltaica Enisala 3’’, amplasat în extravilan Sarichioi: T 72, A 1356, Nc 34053 SC JACANA PRESTSERV SRL 
24.10.2012  PUZ – ,,Centrala electrica fotovoltaica Enisala 2’’, amplasat în extravilan Sarichioi: T 72, A 1356, Nc 34052 SC S.D.CONSULT SRL 
24.10.2012  PUZ – ,,Centrala electrica fotovoltaica Enisala 1’’, amplasat în extravilan Sarichioi: T 72, A 1356, Nc 34037 SC JUST ORGANICSRL 
14.12.2012    PUZ –– CONSTRUIRE CORP CAZARE SI SERVICII, In comuna Murighiol satul Colina extravilan

SC  STIL TOURS SRL

21.12.2012 PUZ –Statie 110kV salbatica 1&2 intrare-iesire EGP, amplasat in extravilan Tulcea, T185, P3156, jud. Tulcea SC ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL
21.12.2012 PUZ -Construire pilon aferent staţiei ,,Sistem radiogoniometric în unde VHF RDF pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona maritimă de responsabilitate a României’’- amplasat în extravilan com. Sarichioi, T 76, parcela 1763/3,jud. Tulcea Nationala de Radiocomunicatii Navale –CNRN- RADIONAV SA
16.01.2013  PUZ-PUZ –Lotizare locuinte, amplasat in loc.Malcoci, com.Nufaru, jud. Tulcea Comuna Nufaru 
 13.02.2013  PUZ – ,,Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi în parc, staţie de transformare, traseu electric şi racord electric la SEN’’, amplasat în extravilan Turcoaia: T 25, Nb 222, Nb 224, Nb 233, A 232, P 230, P 229, De 231, De 193, De 173, De 245, De 248, De 209, De 210, De 160, De 161, De 167, De 157, De 174, De 158, De 152, De 178, DJ 149, (DJ 222H), DN 23 (DN 22A), Hc 223, De 210/1, Hc 168, Hc 165, Hc 163, Hc 225, judeţul Tulcea SC AGREGATE TUR SRL 
13.02.2013 PUZ – ,,Construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri în parcelă, drumuri de exploatare existente, staţie de transformare, traseu electric şi racord la SEN’’, amplasat în extravilan com. Casimcea: T 52, A 497, HC 443, De 442, De 444, De 496; T 46, De 450, De 451; T 55, De 523; T 139, Cc 789, P 788, De 790; T 145, P 820, De 790, De 790/1; T 146, A 828, HS 791, De 792, De 830; T 147, A 832, A 828, judeţul Tulcea SC ENEL GREEN POWER ROMÂNIA SRL
26.02.2013  PUZ - Infiintare unitate turistica, propus a fi amplasat in extravilan com. Murighiol  MISTREANU SORIN si MOCANU PETRICA CONSTANTIN 
19.03.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţiiMihail Kogălniceanu    ( F12 extravilan, T 43, A 434, nr. cadastral 31175;1017), judeţ Tulcea SC.NEW CALORIC SISTEMSRL
19.03.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţii Mihail Kogălniceanu    ( F12 extravilan, T 43, A 434, nr. cadastral 31290; 30496;30507; 30481;30482;30510;364), judeţ Tulcea SC.VOLTAIC AVANGARDSRL
02.04.2013 PUZ-CONSTRUIRE FERMA DE PANOURI FOTOVOLTAICE, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, STATIE DE TRANSFORMARE SI RACORD LA SEN cu amplasamentul propus  in judetul Tulcea  comuna Casimcea extravilan.

SC CORTES CANO SRL Tulcea

23.04.2013 PUZ – ,,ÎMFIINŢARE PARC CELULE FOTOVOLTAICE DE 10 MW ŞI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţii Babadag ( T 3, A 14/1; T2, A11; T1 Np.22), judeţ Tulcea SC.BEST FLY SRL
30.04.2013 PUZ – ,,Centrala electrica fotovoltaica Baia 6’’, amplasat în extravilan com. Baia, T 52, A 425, C.F. 32434/N, jud. Tulcea SC SUNLIGHT RANCH SRL
14.05.2013 PUZ ,,Construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri parcelă, drumuri exploatare, post de transformare, traseu electric, racord la SEN’’ SC WEST SUN ENERGY SRL
17.05.2013 “ PUZ- LOTIZARE LOCUINTE”cu amplasamentul in  intravilanul  satului Malcoci, comuna Nufaru,  jud.Tulcea COMUNA NUFARU                
21.05.2013 ,,Repoziţionare turbina T 5’’, amplasat în extravilan com. Stejaru, T 30 P 125, DC 67 (DJ 131), jud. Tulcea SC ECOENERGIASRL
04.06.2013 “ PUZ- LOTIZARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE ”cu amplasamentul in  intravilanul localitatii Tulcea,  jud.Tulcea BABAN OLGA                 
27.06.2013 PUZ-“Extindere parc eolian cu doua centrale eoliene (ME17, ME18) retea eléctrica interna LES 30kV, modernizare De 602,construire drumuri noi si organizarea executarii lucrarilor de constructii”   propus in extravilanul satului Mesteru ,  T52,A570,De 602, comuna Dorobantu, judetul Tulcea” pentru varianta realizarii unei turbine eoliene M18 . SC  LAND POWER SRL
03.07.2013 PUZ-“Lotizare teren pentru construire de locuinte”, amplasat in extravilan Tulcea,jud. Tulcea SC RTI EUROWELD SRL,Dascalu Gheorghe, Imparatelu Marin, Stancu Petrica, Dorobat Iordan, Dorobat Dumitru, Pasca Maria, Popovici Adela
23.07.2013 PUZ – ,,CONSTRUCŢIA UNUI PARC FOTOELECTRIC’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţii Baia ( T63, A 628, De 528, De 627, De 421), judeţ Tulcea S.C. IWC WP RO 1 SRL

14.08.2013

PUZ – LOTIZARE TEREN pentru CONSTRUIRE  LOCUINTE P +1 Epropus a se realizain Tulcea strada Livezilor nr. 48

CHICHI HRISTU
14.08.2013 PUZ- “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, RACORD LA SEN”   propus in extravilanul comunei Jurilovca, jud.Tulcea SC SKY VOLT   SRL
23.08.2013 PUZ' Zonal  “ DOUA CENTRALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE ”,  propus in extravilanul comunei Frecatei T3, P 15/7" SC Lanmid Green Energy SRL
28.08.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1 ŞI ANEXE GOSPODAREŞTI’’,cu amplasamentul înextravilanul  şi intravilanul localităţii  Garvăn, comuna Jijila, judeţ Tulcea S.C. TEODEMA SERVCOM SRL şi DAMASCHIN CECILIA
25.09.2013  PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE ACCES EXISTENTE, DRUMURI NOI ÎN PARC,  TRASEU ELECTRIC, PUNCT DE CONEXIUNE ŞI RACORDARE LA SEN’’,cu amplasamentul înextravilanul localităţii Nufăru, judeţ Tulcea SC. DENILOREX IMPEX SRL
25.09.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţiiI.C.Brătianu ( T13, parcela 11711), judeţ Tulcea S.C. IULIUS MIR SRL
25.09.2013 Amenajament silvic Stejaru”, jud. Tulcea Ocolul Silvic Stejaru
08.10.2013 “ PUZ- CONSTRUIRE  PENSIUNE AGROTURISTICA “RUSTIC” SI IMPREJMUIRE”cu amplasamentul in  jud.Tulcea, com. Sarichioi ANDREI PETRE                   
08.10.2013 “ PUZ- CONSTRUIRE  PENSIUNE AGROTURISTICA “CEAIKA” SI IMPREJMUIRE”cu amplasamentul in  jud.Tulcea, com. Sarichioi FROL OLIHA                   
08.10.2013 PlanulUrbanistic  ZonalCONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA ”PARADIS YENI-SALE” SI IMPREJMUIRE, propus in intravilanul localitatii Enisala,comuna Sarichioi MILIA NICU
08.10.2013 Planului Urbanistic  ZonalCONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA”RASFET”  SI IMPREJMUIRE, propus in intravilanul localitatii Enisala,comuna Sarichioi, judetul Tulcea AMELIAN VASA
23.10.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE ŞI RACORD ELECTRIC LA SEN’’,cu amplasamentul înintravilanul   localităţii Măcin, str. 1 Decembrie, nr.141, judeţul Tulcea SC.  SOLEKOFOTEX SRL
23.10.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ CASIMCEA 2 MW, DRUMURI DE ACCES LA ACESTA, RACORD ELECTRIC PENTRU EVACUAREA PUTERII ÎN S.E.N’’,cu amplasamentul în intravilanul localităţii Casimcea (F 12 intravilan, T56, P 535) , judeţul Tulcea S.C. ELECTRICOM FOTOVOLTAIC SRL
29.10.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţiiM. Kogălniceanu ( T23, A 184), judeţ Tulcea SC TSC BLACK AGRO SRL
29.10.2013 PUZ – “ CONSTRUIRE  CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA”cu amplasamentul in  jud.Tulcea, com. Topolog, sat Sambata Noua SC DACC GREEN INVEST SRL
 12.11.2013  PUZ – ,,AMENAJARE STATIE PECO MOBILA “EXPRESS”’’,cu amplasamentul în intravilanul  localităţii Sarichioi (T13, Cc 1005), comuna Sarichioi  SC ROFAN SRL
 12.11.2013  “ PUZ- AMPLASARE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI” in  jud.Tulcea, extravilan com. Sarichioi  SC YONAN RESEARCH SRL
19.11.2013 “ PUZ-POPAS TURISTIC”cu amplasamentul in  mun.Tulcea, str.Elizeului FN PETRESCU PETRISOR   
19.11.2013 ,,CONSTRUIRE AGRO-PENSIUNE”, amplasat în extravilanul localităţii Greci ( T 31, A 250 nr. Cadastral 30803), judeţul Tulcea CHICIUC DANIEL,
26.11.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE CAMIN PENTRU PENSIONARI D+P+1+M’’,cu amplasamentul în intravilanul comunei Frecatei, sat Posta( F12 intravilan, T 33 Cc965, A966), judeţ Tulcea MUNTEAN MARIA SI MUNTEAN MIRCEA
26.11.2013 Plan Judetean de Gestionare a Deseurilor – revizia1,cu amplasamentul în judeţul Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea.

27.11.2013 PUZ ,,AMENAJARE ŞI CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTERE 4,5 MW’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţiiTulcea ( extravilan, T 48, T 49, parcela 890, 892,895), judeţ Tulcea IGNAT ADRIAN
03.10.2013 PUZ – ,,AMENAJARE TEREN SPORT’’,cu amplasamentul în extravilanul comunei Murighiol T49, P326 – lot 1, judeţ Tulcea UAT MURIGHIOL
03.12.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE CU RACORD LA SEN’’,cu amplasamentul în extravilanul localităţiiIulia (F 12 extravilan, T89, P 1898, nr. cadastral 645), comuna Izvoarele, judeţ Tulcea S.C. AGRO COLOSAL SRL
18.12.2013 PUZ-CONSTRUCTIA UNUI PARC FOTOVOLTAIC CU RACORD LA SEN, SERE SI DEPOZITE DE LEGUME CU AMPLASAMENTUL PROPUS IN COMUNA BAIA EXTRAVILAN

IORDACHESCU OANA

23.12.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul comunei M. Kogălniceanu (nr. carte funciară 31728, 31730,  nr. cadastral 31728, 31730, nr. topografic T 73, A831), judeţ Tulcea SC ALMATEP ENERGY SRL
23.12.2013 PUZ – ,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE’’,cu amplasamentul în extravilanul comuneiM. Kogălniceanu (nr. carte funciară 31727, 31729,  nr. cadastral 31727, 31729, nr. topografic T 73, A831), judeţ Tulcea SC ZEBIL PROVIDERS SRL
14.01.2014 PUZ ,,CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINŢE PENTRU TINERI SPECIALIŞTI, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE’’,cu amplasamentul în intravilanul localităţiiTulcea str. Frumoasă, nr.6, judeţ Tulcea CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
28.01.2014 “REFACEREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NICULI?EL SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM”, Comuna Niculitel
05.02.2014 PUZ ,,MODERNIZARE SI EXTINDERE MAGAZIN „WINMARKT”’,cu amplasamentul în intravilanul localităţiiTulcea str.Babadag, nr.1, judeţ Tulcea SC. WIN MAGAZIN SA
13.02.2014 PUZ ,,CONSTRUIRE UNITATE DE PRELUCRARE A SEMINTELOR IN LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA’’,cu amplasamentul în intravilanul localităţiiLuncavita, judeţ Tulcea SC. ACVILA SRL
18.02.2014 REACTUALIZARE PUZ – INFIINTARE PARC EOLIAN PRIN AMPLASAREA UNUI NUMAR DE 15 CENTRALE EOLIENE RACORDATE LA SEN  , propus a se amplasa in extravilanul orasului Babadag SC GROUND INVESTMENS CORP SRL 
19.02.2014 PUZ – ,,LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE”, cu amplasamentul în comuna Somova, sat Mineri (Extravilan, T 40, A755), judeţul Tulcea TANASE GABRIELA, POENARU MIRELA
11.03.2014 PUZ–,,CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE”,cu amplasamentul în comunaMihail Kogălniceanu, sat Mihail Kogălniceanu SC ENECOTIS VOLT SRL
01.04.2014 :“ PUZ- CONSTRUIRE FERMA AGROZOOTEHNICA ” cu amplasamentul in  jud.Tulcea, extravilan com.Baia SC TOLIL COMPANY SRL
01.04.2014 PUZ – ,,REALIZARE CENTRU DE PROCESARE LEGUME SI FRUCTE PRIN REFUNCTIONALIZARE A CLADIRII EXISTENTE’’,cu amplasamentul în localitatea Sarichioi ( F 12 intravilan, T 15, Cc 1137), judeţul Tulcea COMUNA SARICHIOI
06.05.2014 :“ PUZ- CONSTRUIRE FERMA OVINE ” cu amplasamentul in  jud.Tulcea, com.Ceamurlia de Jos     PFA STAN NICOLAE VALENTIN  
14.05.2014 Amenajament Ocol Silvic Cerna”, jud. Tulcea Ocolul Silvic Cerna
     
     
  Anunţ dezbatere publică  
11.11.2010 PUZ : ,,Exploatare miniera  in perimetrul Valea lui Aric”  BEN ARI NEGEV
31.01.2011
PUZ “Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare Beta sud I “cu amplasamentul  in judetul Tulcea extravilanul comunei Casimcea SC BETA WIND SRL Bucuresti
31.01.2011
PUZ “Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD III”, cu amplasamentul in extravilanul comunei Topolog, judetul Tulcea SC BETA WIND SRL Bucuresti
28.09.2011
PUZ Construire parc de turbine eoliene – Stejaru, cu amplasamentul in extravilanul comunei Stejaru, judetul Tulcea SC SUN EOLSPACE SRL
 21.12.2011  PUZ Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi in parc si racord electric la SEN, in extravilanul comunei Baia, judetul Tulcea SC EOL INDUSTRIES SRL 
02.03.2012 PUZ- Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces, statie conexiuni si racord la SEN, in extravilanul comunei Casimcea,judetul Tulcea SC ENERGOWIND SRL
 15.03.2012  PUZ- Construire Pensiuni” in judetul Tulcea  comuna Mahmudia, F 12 extravilan T 87, A 892, A 890 SC FLOTA DEL BOTE PARCHING SRL, JOLIE SALON SRL, RAICU FILIP, VRAMULET GHEORGHITA 
12.04.2012 Amplasare parc turbine eoliene, statie de transformare si a retelelor de racordare la S.E.N., amenajare si modernizare drumuri de exploatare- (Somova 1,Somovaa 2, Somova 3, Somova 4 si Somova 5)  amplasate in extravilanul comunei Somova, judetul Tulcea

SC DANUBE GREEN POWER SRL,

SC DANUBE GREEN ENERGY SRL,

SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL,

SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL,

SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL

05.04.2013   Planul Urbanistic Zonal ”DESCHIDERE CARIERA PIATRA” cu amplasmentul propus in extravilanul comunei Luncavita, judetul Tulcea  

SC CARBETA IMPEX  SRL Tulcea

11.06.2013 PUZ  – DEPOZIT DE DESEURI SI STATIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICA MIHAI BRAVU, cu asamentul propus in extravilanul comunei Mihai Bravu, T21, A213, De228,P212,A211, De216/1, Nm229, Hr14, DJ229,  judetul Tulcea Consiliul Judetean Tulcea
03.09.2013

Planul Urbanistic General – U.A.T. COMUNA VACARENI

Primaria Comunei  
02.12.2013

Planul Urbanistic Zonal  „ CONSTRUIRE INSTALATIE DE COGENERARE CU UTILIZARE BIOGAZ – RETELE DE  RACORD ELECTRIC SI TERMIC – DRUMURI SI PLATFORME  “cu amplasamentul propus inIN extravilan municipiul TULCEA  - soseaua tulcea-murighiol , km 4-5

SC BIOCARNIC ESCO SRL
15.04.2014 PUZ  “DESCHIDERE CARIERA PIATRA PE DEALUL MALCIU, cu asamentul propus in extravilanul comunei Valea Teilor, T19, Nb512, 513,515,516,  judetul Tulcea  SC AMRO INC SRL
06.05.2014 “Plan de management integrat al Parcului National Muntii Macinului, ROSCI0123 Muntii Macinului si ROSPA0073 Macin-Niculitel”

Administratia Parcului National Muntii Macinului

     
     
Data afişării Anunţ decizie de emitere Titular de plan
18.11.2010 PUZ Construire centrala fotovoltaica 9,9 MW, in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea SC INDUSTRIAL SCAF SRL
24.11.2010

PUZ-LOTIZARE TEREN PENTRU ZONA REZIDENTIALA IN TULCEA, TARLA 36, PARCELA 729; TARLA 20, PARCELA 299

PANA IONUT,

MARIN NICOLAE,

SC PRO-DESIGN SRL

 21.12.2010 PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare NORD I cu amplasamentul in extravilanul comunei Topolog, judetul Tulcea  SC BETA WIND SRL  
21.12.2010 PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare NORD II cu amplasamentul in extravilanul comunelor Topolog si Casimcea, judetul Tulcea SC BETA WIND SRL
22.12.2010 PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE, REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE, CONSTRUIRE CAI DE ACCES SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA cu amplasamentul situat in extravilanul comunei Casimcea SC PREMIUM MANAGEMENT CONSULTING  SRL  
11.01.2011
PUZ  Exploatare miniera in perimetrul Valea lui Aric-Valea Drumul Iazului, amplasat in extravilan Isaccea T66, T28 SC BEN ARI NEGEV INDUSTRIAL SRL
12.01.2011
PUZ – “Extindere cariera existenta - etapa a II a”, amplasat in extravilan localitatea Somova, T54, P1285, judetul Tulcea SC SCORPIONS CONSTRUCT SRL 
12.01.2011
PUZ “Construire parc eolian Dorobantu – Topolog”, propus a se implementa in extravilanul comunelor Dorobantu si Topolog, judetul Tulcea SC LAND POWER SRL
20.01.2011 PUZ “PARC EOLIAN (amplasare turbine, drumuri de acces si record electric)propus a se implementain extravilanul comunei Frecatei, judetul Tulcea SC ENERGY SKY SRL Bucuresti
21.01.2011
PUZ Ansamblu rezidential pentru turism si agrement – amplasat in extravilanul com. Ceamurlia de Jos , judetul Tulcea SC VELOCITA TRADING SRL
10.02.2011 PUZ Construire parc eolian şi amenajare drumuri de acces,cu amplasamentul situat în extravilanul comunei Casimcea SC TILCOF  SRL 
22.03.2011
PUZ CONSTRUIRE PARC EOLIAN (amplasare turbine, amenajare drumuri de acces, staţie de transformare şi racord LES),cu amplasamentul situat în extravilanul comunelor Mihail Kogălniceanu şi Sarichioi SC EOLIANA FORTORE  SRL
29.03.2011
CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC ŞI RACORDARE LA SEN, CONSTRUIRE STAŢIE DE TRANSFORMARE,cu amplasamentul propus în extravilanul comunei Baia, satul Ceamurlia de Sus SC Baia Energie Eoliană SRL 
29.03.2011 CONSTRUIRE PARC EOLIAN, DRUMURI ŞI REŢELE ELECTRICE,cu amplasamentul propus în extravilanul comunei Topolog SC Seher EolSRL 
01.04.2011 PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA NORD III propus a se implementain extravilanul comunei Topolog T129, A894, T128, A880, T125, A849, judetul Tulcea SC BETA WIND SRL
01.04.2011 PUZ Construire parc de centrale eoliene si retele electrice de racordare BETA SUD I propus a se implementain extravilanul comunei Casimcea T42, A397, T44, A425,A427, T45,A432,A435,A437,A439,441,T46,A448,A449,T56,A534,T57,A546,T58,A555,T80,A718, A720,T81,A725,A727,A729,T82,A732,A734,T83,A737, judetul Tulcea SC BETA WIND SRL
03.05.2011 CONSTRUIRE PARC TURBINE EOLIENE,cu amplasamentul propus în extravilanul oraşului Isaccea, judeţul Tulcea SC Wind Novo SRL 
25.05.2011 PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC ŞI RACORDARE LA SEN, CONSTRUIRE STAŢIE DE TRANSFORMARE, cu amplasamentul în extravilanul localităţii Isaccea, jud.Tulcea SC Enel Green Power SRL
26.05.2011
PUZ-CONSTRUIRE PARC DE INSTALAŢII EOLIENE, propus a se implementain extravilanul Comunei Casimcea, Judetul Tulcea SC. COMPLEX DELTA SRL
26.05.2011
PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN 75 MW, propus a se implementaîn extravilanul Comunei Izvoarele, Judeţul Tulcea SC. AC/DC POWER FUSION SRL
02.06.2011
PUZ- Amplasare parc de turbine eoliene si a retelelor de racordare la S.E.N. propus a se implementain extravilanul comunei Somova, judetul Tulcea SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL, SC DANUBE GREEN POWER SRL, SC DANUBE GREEN ENERGY SRL 
27.07.2011
PUZ  ”DESCHIDERE CARIERA” propus a se amplasa in extravilanul comunei Turcoaia, F12,T29,Nb263, judetul Tulcea SC GRANIT AGREGATE SRL
25.10.2011
PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE-NEATÎRNAREA, cu amplasamentul în extravilanul comunei Beidaud, satul Neatîrnarea, jud.Tulcea SC BARONWAY ENERGYSRL
07.12.2011 PUZ Construire parc eolian, modernizare drumuri de acces, in extravilanul comunei Casimcea, judetul Tulcea SC ENERGOWIND SRL
16.02.2012 PUZ- PARC EOLIAN CASIMCEA I, II şi III ŞI AMENAJARE DRUMURI EXISTENTE, cu amplasamentul în extravilanul comunei Casimcea, jud.Tulcea SC EOLICA DOBROGEA THREE SRL

21.02.2012

PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE-CASIMCEA, cu amplasamentul în extravilanul comunei Casimcea, jud.Tulcea SC MAGNUM EOLVOLT SRL

21.02.2012

PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE-CASIMCEA, cu amplasamentul în extravilanul comunei Casimcea, jud.Tulcea SC SPARK WIND ENERGY SRL

21.02.2012

 PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE-CASIMCEA, cu amplasamentul în extravilanul comunei Casimcea, jud.Tulcea SC EOLIAN AREEA SRL 
 21.02.2012  PUZ- CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE-CASIMCEA, cu amplasamentul în extravilanul comunei Casimcea, jud.Tulcea EOLIAN EXPRESS SRL 
24.10.2012 PUZ-Construire parc de turbine eoliene Topolog

SC Harsh Wind SRL

24.10.2012 PUZ-Construire parc de turbine eoliene Ciucurova 1 si Ciucurova 2

SC Harsh Wind SRL

05.06.2013 PUZ-DESCHIDERE CARIERA PIATRA,propus în F12 extravilan, T 25, A221, P209, P222/1, A218, P222, A213,De220, Comuna Luncavita, Judeţul Tulcea SC. CARBETA IMPEX SRL
12.06.2013 PUZ-MINIPORT TURISTIC ÎN LOCALITATEA SARICHIOI cu amplasamentul situat în extravilanul comunei Sarichioi CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA
 30.07.2013  PUZ-DEPOZIT DE DESEURI SI STATIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICA MIHAI BRAVU, cu asamentul propus in extravilanul comuna Mihai Bravu,  judetul Tulcea CONSILIUL JUDETEAN TULCEA   
     
Data afisarii    Decizia de emitere a avizului de mediu Titularul planului
04.05.2011
PUZ- CONSTRUIRE PARC TURBINE EOLIENE propus a se implementaîn extravilanul oraşului Isaccea, judeţul Tulcea SC WIND NOVO SRL
04.05.2011 PUZ – LUCRARI DE CONSTRUIRE NOI CAPACITATI DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA- 20 CENTRALE EOLIENE, LUCRARI DE CONSTRUIRE RETEA DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA SI DRUMURI ACCES IN INCINTA cu amplasamentul propus in judetul Tulcea, comuna Beidaud extravilan

SC ROMWIND SRL Constanta

24.05.2011
CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI, RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL, AMPLASARE TURBINE SI  AMENAJARE DRUMURI in  judetul Tulcea, comuna Beidaud   12 Extravilan The WAY of Energy
25.05.2011
PUZ-CONSTRUIRE PARC DE INSTALAŢII EOLIENE, propus a se implementaîn extravilanul comunei Casimcea T 18 P 176, T 19 P178, T 27 P 288, T 28 P 290, T 8 P 84, De 180, De 85, De 84, De 179, De 177, De 296, De 287, DJ  222E, judeţul Tulcea SC. COMPLEX DELTA SRL
25.05.2011 PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN 75 MW, propus a se implementaîn extravilanul comunei Izvoarele T 84 P 1848, T 51 P 1206, T 50 P 1202, T 84 P 1850, T 84 P 1849,T84 P 1845, T52 P 1217, T 52 P 1214, T 51 P 1208, T 50 P 1200 , judeţul Tulcea SC. AC/DC POWER FUSION SRL  CONSTANŢA
25.05.2011
PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REABILITARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC ŞI RACORDARE LA SEN, CONSTRUIRE STAŢIE DE TRANSFORMARE, cu amplasamentul în extravilanul localităţii Isaccea, jud.Tulcea SC Enel Green Power SRL
02.06.2011
PUZ- Amplasare parc de turbine eoliene si a retelelor de racordare la S.E.N. propus a se implementain extravilanul comunei Somova, judetul Tulcea SC ELECTRICE RENOVATA VISION SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA SRL, SC ELECTRICE RENOVATA VISION SOMOVA ENERGIE SRL, SC DANUBE GREEN POWER SRL, SC DANUBE GREEN ENERGY SRL
16.06.2011

PUZ – PARC EOLIAN SI FOTOVOLTAIC, AMENAJARE DRUMURI SI RACORDARE LA S.E.N. in judetul Tulcea, comuna Casimcea, extravilan, T 140, A 793/7.

SC ENERGOIL SRL
07.06.2011
PUZ Lucrari de dezvoltare parc centrala eoliana propus a se implementain extravilanul comunei Topolog, tarlalele: T 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 88, 89, 90, parcelele: 468, 470, 472, 477, 479, 482, 486, 581, 583, 585, 589, 592, 594, 595, 597, 599, 603, 605, 607, 610, 614, 618, 612, 622, 625, 631, 634, 636, 637/1, 640, 642, 644, 648, 650, 1268, 1281, 1283, 1285, 1286, 1286/2, 1294, 1294/2, 491, 609, 620, 632, 645, 611, 480, 586, 588, 643, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294/1, 483, 471, 473, 474/1, 476, 478, 481, 484, 485, 626, 630, 633, 638, 639, 641, 642/1, 646, 647, 649, 1267, 1279, 1282, 1284, 1286/1, 1288, 469, 489, 500, 582, 584, 587, 590, 592/1, 593, 596, 598, 599/1, 600, 604, 606, 608, 609/1, 1290, 617/1, 623, 625, 487, 488, 492, 493 , judetul Tulcea SC GALROM CONSTRUCT SRL
26.07.2011 PUZ  ”DESCHIDERE CARIERA” propus a se amplasa in extravilanul comunei Turcoaia, F12,T29,Nb263, judetul Tulcea SC GRANIT AGREGATE SRL
14.09.2011
PUZ-

CONSTRUIRE PARC EOLIAN, MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC, STATIE DE TRANSFORMARE

propus a fi amplasat in  judetul Tulcea comuna Topolog,

F12 Extravilan – sat Magurele: T 12, A105, De 83

F12 Extravilan – sat Fagarasu Nou: T17, A138, T18, A140, T26, A144, T26, A146, T19, A177, T20, A179, T23, A163, T21, A182, T 27, A206, T73, A447, T68, A435, T74, A453, T75, A459, T76, A462/1, T78, A468, T41, A187, T42, A189, T44, A198, T45, A202, T56, A146, T50, A226, T47, A210, De 240, De 450, De 183, De 149, De 174, De 166, De 136, De 93, De 139, De 136, De 143, De 176, De 145, De 180, De 204,  De 203, De 201, De 197, De 194, De 193, De 430, De 436, De 438,  De 440, De 209, De 204, De 203, De 201, De 191, De 185, De 188, De 456, De 454, De 461, De 460, De 468, De 410, De 458, De 464, De 218, De 448/254/DJ22G

SC  WIND PARC FAGARASU NOU   SRL Brasov

04.10.2011 PUZ „CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE DMS-CASIMCEA, RACORD STAŢIE TRANSFORMARE ŞI RACORD LA S.E.N.”, propus a se implementaîn extravilanul comunei Casimcea , F 12 extravilan: T 108, A635, A635/1, A 635/2, A 635/5 , A 635/6, A635/7, A 635/19, A 635/24, T 125, A 723, A 723/8,  judeţul Tulcea S.C. DMS ENERGY COM
28.10.2011
PUZ:PARC EOLIAN  SI RACORD ELECTRIC LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL 

(Parc eolian Frecatei – turbine eoliene, platforme tehnologice, organizare de santier, cai de acces, statie de transformare 20(30)/110, linii electrice subterane de medie tensiune, racord in statia de transformare Isaccea prin linie electrica subterana de inalta tensiune ) cu  amplasamentul propus in judetul Tulcea,

comuna Frecatei  F 12 extravilan: T 11, A257; T 24, A448; T25, A 465, P 465/7, P 464, P 467, A 468,  P 470, A 474, A 476; T 26, A 478; T 27, A 484; T 28, A 488,   De 466/1, 454, 466, 445, 469, 479, 489, 483, 482, 473, 475, 478/1, De 469, 259, 260, 294, 457, DJ 220, De 393, De 391, 398, 402, 154, 134, 129, DN 126 ( DN 22) Hr365;

comuna NiculitelF 12 extravilan: DN 126(DN 22), DJ 1432, (DN 22), DN 546 (DN 22), DN 345(DN 22),

oras Isaccea F12 extravilan DN 345 (DN 22), DN 467(DN 22), De 465, De 463,  De 459, Cc 456(ST Isaccea);

SC COMPANIA EOLIANA SA
25.11.2011 PUZ Construire parc de turbine eoliene propus a se implementain extravilanul comunei Stejaru, T 19, A 73, T 20, A 76, T 23, A 91, T 24, A 95, P94, A 97, P 98, A 96, T 25, A 100, T 26, A 106, T 27, A 108, T 35, P 137, T 36, A 144, P 143, T 37, A 147, T 38, A 149, T 39, A 154, De 71, De 77, De 99, De 146, De 148, De 150, De 136, De 104, De 103, De 74, De 87, DJ 84 (DJ 222 B), DJ 142 (DC 26),  judetul Tulcea SC SUN EOLSPACE SRL
06.12.2011
PUZ  “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE – DEALU” propus in extravilanul localitatii Sarighiol de Deal, comuna Beidaud, judetul Tulcea SC EOLIAN EFECT  SRL
21.12.2011 PUZ “CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE – DEALU” propus in extravilanul localitatii Sarighiol de Deal, comuna Beidaud , F 12, T39, A 233, A 230, Nb 488, Nb 486, T 40, Nb 235, A 239, Nb 240, A 242, A 243, T 41, A 248,A 250, A 252, A 254, Nb 257, A 258, A 264, A 268, A 269, A 273, A 274, P 269, Nb 249, T42, A 280, T 43, A 282, A 293, Nb 278, Nb 286, P 289, T 66, A 481, T 67, A 482, T 68, A485, A 275, T 69, A 490, T 74, A 516, T 77, A 522, T 78, A 525, T 79, A 530, P 531, A 532,T 80, A 535, T 81, A 536, T 82, A 538, DE 204, DE 210, DE 241, DE 271, DE 276, DE 277,DE 287, DE 483, DE 486, DE 489, DE 509, DE 513, DE 515, DE 521, DE 524, DE 528, DE529. Obiectivul este amplasat in extravilanul satului Sarighiol de Deal, com. Beidaud SC EOLIAN SPARK SRL
25.01.2012 PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN 6 MW, propus a se implementa în extravilanul comunei Ciucurova, sat Atmagea, F 12 extravilan , T 10 A33/7, A33/8, T6 P 17/12 , judeţul Tulcea SC. EOLIENE VERZI SRL
16.02.2012 PUZ Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi in parc si record electric la SEN  propus a se implementain extravilanul comunei Baia, T9, A93, A94, T10, A100, T11, A104, T12, A106, A108, A111, A112, P113, T27, A117, De83, De84, De90, De92, De95, De97, De101, De105, De107, De108/1, De110, DN115, DN63, judetul Tulcea SC EOL INDUSTRIES SRL
25.04.2012   PUZ Construire parc eolian si modernizare drumuri de acces, propus a se implementa in extravilanul comunei Casimcea, T100, P998, Nb995, T96, P955, De930, De956, De960, De979, De996, De999, judetul Tulcea SC ENERGOWIND SRL 
09.05.2012 PUZ-CONSTRUIRE PARC EOLIAN, AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE, STAŢIE DE TRANSFORMARE ŞI RACORDARE LA SEN, propus a se implementaîn extravilanul comunei Casimcea, F 12 extravilan , T 58/PP55, T 59/A558, T 60/A560, A 562, T61/A564, T75/CC674, A 678, T76/A685, A687, A689, T77/A692, T78/697, T79/A713, T88/A820, A 823, De379, De419, De 552, De561, De566, De 681, De683, De 686, De691, De714, De747,  judeţul Tulcea - conform Certificatului de urbanism nr.21/2628 din 24.05.2011, eliberat de Primăria Comunei Casimcea, F 12 extravilan ,T77-A697, T81-A727,T76-A684, T74-A657, De696, De666, De712, De817, De542, De711, De715, De419, De688, DJ648( 223A)- conform Certificatului de urbanism nr. 46/5633 din 23.11.2011, eliberat de Primăria Comunei Casimcea şi , F 12 extravilan, T58-PP551, T59-A558, T60-A562, T61-A564, T74-A657, T75-A678, T76-A684, A689, T77-A692, A697, T78-A697, T79-A713, T81-A727, T88-A820, De696, De666, De712, De817, De 542, De711, De715, De419, De688, DJ648(223 A), De 379, De419, De552, De561, De566, De681, De6863, De686, De691, De714, De747, conform Certificatului de urbanism nr. 48/5680 din 25.11.2011, eliberat de Primăria Comunei Casimcea SC. ENERGIA MILENIULUI III SRL
 14.05.2012 PUZ – CONSTRUIRE PARC DE TURBINE EOLIENE  - BEIDAUD 2 Cu amplasamentul propus in judetul Tulcea, comuna Beidaud extravilan 

TITULAR SC SOLAR EOL VOLT SRL 

20.09.2012  PUZ-PARC EOLIAN CASIMCEA 2, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE ŞI STAŢIE DE TRANSFORMARE, propus a se implementaîn extravilanul comunei Casimcea, F 12 extravilan , T 143/A816, T 144/A818, T 149/A838,De 795, De 815, De 799,  judeţul Tulcea SC.CREO EOL ENERGY  SRL 
20.09.2012 PUZ-PARC EOLIAN CASIMCEA 2, DRUMURI, REŢELE ELECTRICE ŞI STAŢIE DE TRANSFORMARE, propus a se implementaîn extravilanul comunei Casimcea, F 12 extravilan , T 143/A816, T 144/A818, T 149/A838,De 795, De 815, De 799,  judeţul Tulcea SC.CREO EOL ENERGY  SRL
29.11.2012  PUZ-„CONSTRUIRE PARC EOLIAN, REBILITARE DRUMURI DE ACCES, RACORD ELECTRIC ŞI RACORDARE LA SEN, CONSTRUIRE STAŢIE DE TRANSFORMARE”propus a se implementaîn extravilanul  localităţii Sarighiol de Deal, comuna Beidaud,F12 EXTRAVILAN, T19-P99,P110, A109, A109/1; T23-P141, T24-P115,P163, T27-P172, T28-P177, T29-P184,P185, T31-A191, T34-P212, DC37, De44, De 186, De176, De 149, De154, De 148, De164,  judeţul Tulcea SC.BEIDAUD ENERGIE EOLIANĂ SRL 
05.06.2013 PUZ-DESCHIDERE CARIERA PIATRA,propus în F12 extravilan, T 25, A221, P209, P222/1, A218, P222, A213,De220, Comuna Luncavita, Judeţul Tulcea SC. CARBETA IMPEX SRL
30.07.2013 PUZ-DEPOZIT DE DESEURI SI STATIE DE TRATARE MECANO BIOLOGICA MIHAI BRAVU, cu asamentul propus in extravilanul comuna Mihai Bravu,  judetul Tulcea CONSILIUL JUDETEAN TULCEA  
28.01.2014 PUZ  „ CONSTRUIRE INSTALATIE DE COGENERARE CU UTILIZARE BIOGAZ – RETELE DE  RACORD ELECTRIC SI TERMIC – DRUMURI SI PLATFORME  IN Tulcea Soseaua Tulcea – Murighiol Km. 4 -5 SC BIOCARNIC ESCO SRL
     
Data afisarii  Solicitare de revizuire Aviz Titularul planului

18.08.2011

22.08.2011

PUZ ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN ” amplasat în extravilanul comunei Valea Teilor, judeţul Tulcea SC. BELA CONSTRUCT SRL
 
 
 
 
 
 

Avize Natura 2000 emise

Avize Natura 2000 emise in anul 2013

 

Nr. si data emiterii actului de reglementare Titular Denumire  
 Aviz nr. 1/17.01.2013-

 SC BLOWIND CASIMCEA  SRL

PUZ-„Construire parc eolian, modernizare drumuri, traseu electric si racord la SEN, extravilan comuna Casimcea, judetul Tulcea  
Aviz nr. 2/06.02.2013 SC TILCOF SRL PUZ-,,Construire parc eolian, amenajare drumuri de acces existente, drumuri noi in parc, traseu electric, punct de conexiune si racordare la SEN’’, propus a fi amplasat în extravilan com. Casimcea, jud. Tulcea
Aviz  nr. 03/26.04.2013 SC CORTES CANO SRL

PUZ- Construire fermă de panouri fotovoltaice, amenajare drumuri de exploatare, staţie de transformare şi racord la SEN, situat în judeţul Tulcea, F 12 extravilan com. Casimcea,  T140, A793, A793/2; T139, A785, P788, P789 (Cc 789); T144, A818; T145, A819; De 795; De796; De 790/1; DJ222E

- decizie modificari mai 2013

 

Aviz nr. 04/26.09.2013 SC SKY VOLT SRL PUZ- Construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri de exploatare, racord la SEN, situat în judeţul Tulcea, F 12 extravilan comuna Jurilovca, T51:A332, T50,P326, P339, Cc327, De:331, 340, 342, 344, 372, 345, 350, 409, Dj 222
Aviz nr. 05/19.11.2013 SC ENEL GREEN POWER SRL PUZ – ,,Construire parc fotovoltaic, amenajare drumuri în parcelă, drumuri de exploatare existente, staţie de transformare, traseu electric şi racord la SEN’’, amplasat în extravilan com. Casimcea: T 52, A 497, HC 443, De 442, De 444, De 496; T 46, De 450, De 451; T 55, De 523; T 139, Cc 789, P 788, De 790; T 145, P 820, De 790, De 790/1; T 146, A 828, HS 791, De 792, De 830; T 147, A 832, A 828, judeţul Tulcea
Aviz nr. 06/18.12.2013 SC TEODEMA SERV COM SRL PUZ- " Parc panouri fotovoltaice si locuinta P+1 si anexe gospodaresti" situat in judetul Tulcea, T10, A188 , lot 1, extravilan sat Garvan

Avize Natura 2000 emise in anul 2012

 

Nr. si data emiterii actului de reglementare Titular Denumire  
 Aviz nr. 3/03.04.2012-

 CALCIU IACOB,

BADEA FLORIN 

CALCIU MADALINA MARINELA

CONSTRUIRE PENSIUNI „ – extravilan comuna Mahmudia, judet Tulcea  
 Aviz nr. 4/03.04.2012  SC FLOTA DEL BOTE PARCHING SRL, JOLIE SALON SRL, RAICU FILIP, VRAMULET GHEORGHITA  PUZ- Construire Pensiuni” in judetul Tulcea  comuna Mahmudia, F 12 extravilan T 87, A 892, A 890  
Aviz. nr. 6/31.08.2012 SC EST SUN ENERGY  PUZ - Parc eolian Greci  
Aviz nr. 7/26.09.2012

SC HORIZON ENERGY SRL

PUZ- Parc eolian Baia - 10 MW, Reabilitare De 1009, drum acces platforma turbina-

situat in iudetul Tulcea,F 12 extravtlan com. Baia, T 116, A 1010, De 1009

 

Avize Natura 2000 emise in anul 2011

Nr. si data emiterii actului de reglementare Titular Denumire  
 Aviz nr 1/05.12.2011  SC Green Wind EEO SRL Construire parc eolian, modernizare drumuri, staţie de transformare şi racord la SEN, situat in judetul Tulcea,extravilan com. Casimcea