Achizitii publice: Program anual si Centralizator achizitii publice

Programul achizitiilor publice pentru anul Vizualizare Centralizatorul achizitiilor publice  Vizualizare Contracte de achizitii cu o valoare sub 5000 de euro ...

Buget APM Tulcea

    Buget Vizualizare  2014 2015 2016 2016- rectificat ...

Bilanturi contabile

nr crt Bilant contabil aferent anului Vizualizare 1 2014 2 2015 3 2016 4 ...