Back

Deciziile etapei de incadrare-anul 2021

Titular Proiect Numar/Data decizie Data afisarii Vizualizeaza decizie
SC SIRUTI SRL ATELIER DE PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE COMERCIALĂ”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, zona DALLCO-SUBZONA “D”, parcela D2, lot 1, pe terenul identificat prin CF/nr.cad. 31169 01/04.01.2021 Afisat in 11.01.2021
SC SEVDA IMPEX SRL „CONSTRUIRE HOTEL DISPUS PAVILIONAR ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în intravilan sat Dunăvățu de Jos, str. Dunăreni, nr.21, T4, Cc103, A104, nr.cad.32472, CF 32472, com.Murighiol 02/04.01.2021 Afisat in 11.01.2021
UAT SOMOVA „ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE ȘI DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA SOMOVA, JUDEȚUL TULCEA” 03/06.01.2021 Afisat in 11.01.2021
S.C. MOWGLI S.R.L „REALIZARE PARC AUTO UTILAJE GRELE DESZĂPEZIRE”, propus a se realiza în intravilan municipiul Tulcea, zona DALLCO-SUBZONA “D”, parcela D6, lot 2 04/07.01.2021 Afisat in 12.01.2021
S.C. MOWGLI S.R.L „REALIZARE PARC AUTO UTILAJE GRELE DESZĂPEZIRE”, propus a se realiza în intravilan municipiul Tulcea, zona DALLCO-SUBZONA “D”, parcela D6, lot 1 05/07.01.2021 Afisat in 12.01.2021
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA „Modernizare infrastructură de transport regional pe traseul Vișina-Ceamurlia de Sus tronson 1 : Vișina – DN 22 km 56+773 – km 72+333”, propus a se amplasa în intravilanul comunelor Ceamurlia de Jos și Jurilovca, satele Ceamurlia de Jos, Lunca și Vișina, pe DJ 222-str. Principală, DJ 222 – str. Victoriei și Dr.1030 – str. Golovița 06/07.01.2021 Afisat in 12.01.2021
BARBU CRISTIAN „CONSTRUIRE HALĂ DEMONTABILĂ”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 2 08/11.01.2021 Afisat in 14.01.2021
SC CONVENABIL SRL „CONSTRUIRE STAȚIE ITP, LINIE TAHOGRAFE AUTO, RAMPĂ PENTRU MONTAT TAHOGRAFE, SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE ȘI CAFENEA”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Breteaua Barajului, nr. 2 10/18.01.2021 Afisat in 21.01.2021
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. LUCRAREA NR. 11/2020 ÎNTĂRIRE LEA JT CONFORM ATR 03765934 SC FLORENA HOUSE SRL, LOC. PECENEAGA, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Peceneaga, sat Peceneaga 12/19.01.2021 Afisat in 21.01.2021
S.C. TRIDENT S.R.L “REABILITARE PUȚ FORAT EXISTENT”, propus a se amplasa în mun. Tulcea, str. Portului, nr. 1, jud. Tulcea, număr cadastral 35426, 35427 13/20.01.2021 Afisat in 25.01.2021
COMUNA JURILOVCA „MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA JURILOVCA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în com. Jurilovca, sat Jurilovca, sat Vișina, sat Sălcioara 14/22.01.2021 Afisat in 25.01.2021
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A. reprezentată prin ECKON CEI S.R.L. „OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE PENTRU DEVIERE/PROTEJARE REȚELE DE GAZE, POD PESTE DUNĂRE ÎN ZONA BRĂILA”, amplasat în extravilanul com. Jijila, identificat prin N.C./C.F. 35570, 33835, 35569, 33161, 35516, 33834, 34861, 35014, 33836, 35513, 35405 și com. Smârdan, identificat prin N.C./C.F. 32452, 33781 15/25.01.2021 Afisat in 28.01.2021
Unitatea Militară 02248 București „Pavilion multifuncțional în cazarma 3012 Slava Cercheză”, propus a se amplasa în extravilanul localității Slava Cercheză 44/15.02.2021 Afisat in 19.02.2021
SC DELTA SKYLINE DEVELOPMENT SRL „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SPAȚII COMERCIALE/PRESTĂRI SERVICII”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, Tarla 23, Parcela 355, identificat prin C.F. nr. 33013, nr. topografic/cadastral 33013 45/15.02.2021 Afisat in 19.02.2021
STĂNESCU IRINA CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI HALĂ SERVICE”, propus a se amplasa în intravilanul com. Somova, sat Somova, Soseaua Mineri, nr. 2 46/15.02.2021 Afisat in 19.02.2021
S.C. VALBERTO S.R.L „DEPOZITE COMERCIALE”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 25, (LOT5) 47/15.02.2021 Afisat in 19.02.2021
S.C. VALBERTO S.R.L „DEPOZITE COMERCIALE”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 25, (LOT7) 48/15.02.2021 Afisat in 19.02.2021
PRIMĂRIA CARCALIU „EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE ȘI EVACUARE APE UZATE, DIN COMUNA CARCALIU, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în com. Carcaliu, sat Carcaliu, jud. Tulcea 61/24.02.2021 Afisat in 04.03.2021
CONON ALEXE AGRO PFA „MODERNIZARE ȘI TRANSFORMARE LOCUINȚĂ ÎN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Sarichioi, sat Sarichioi, nr. 310A 79/09.03.2021 Afisat in 15.03.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Elena Doamna, (tronson între str. Zimbrului și nr.2) 80/09.03.2021 Afisat in 15.03.2021
SC MĂCIN  GAZ  SRL „EXECUTAREA EXTINDERII DE REȚEA ȘI RACORDURI G.N.R.P. LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE DIN STRADA DOROBANȚI PÂNĂ PE STRADA FLORILOR LA NR. 72 ȘI 74, ORAȘ MĂCIN”, propus a se amplasa în întravilan oraș Măcin, strada Florilor, până la nr. 74 și 72 88/13.03.2021 Afisat in 24.03.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA ,,ELIBERARE AMPLASAMENT LEA JT PENTRU MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL STEJARU – CERNA, JUDEȚUL TULCEA, propus a se realiza în județul Tulcea, comunele Stejaru, Topolog, Dorobanțu, Cerna, satele Stejaru, Topolog, Cerbu, Dorobanțu, Meșteru, Cerna și Traian  91/21.03.2021 Afisat in 26.03.2021
ANIF - FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE TULCEA „REPARAȚII CONDUCTĂ REFULARE SPA ISACCEA DIN AMENAJAREA DE IRIGAȚII ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în extravilanul orașului Isaccea 111/09.04.2021 Afisat in 14.04.2021

U.A.T. BABADAG

,,Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficientizare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în orașul Babadag, județul Tulcea” propus a se realiza în intravilan/extravilan oraș Babadag 112/09.04.2021 Afisat in 11.05.2021
SC E DISTRIBUTIE DOBROGEA SA – BĂDESCU ALEXANDRU „DEVIERE REȚEA DE JOASĂ TENSIUNE ÎN LOCALITATEA SOMOVA – BĂDESCU ALEXANDRU, propus a se realiza în sat Somova, comuna Somova, județul Tulcea identificat prin F12 INTRAVILAN, T 40, L 1482, A 1483, nr. cadastral 32031 116/14.04.2021 Afisat in 21.04.2021
COMUNA IZVOARELE „CONSTRUIRE PARC, AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ ȘI AGREMENT”, propus a se amplasa în intravilanul com. Izvoarele, sat Izvoarele 120/22.04.2021 Afisat in 06.05.2021
C.N.A.I.R. S.A. prin D.R.D.P. CONSTANȚA „APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA /DEMOLARE ȘI REFACERE 5 PODURI PE DN 22, KM 210+291, KM 211+812, KM 212+045, KM 212+495, KM 213+600”, propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag, județul TULCEA, identificat prin DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 125/26.04.2021 Afisat in 06.05.2021
BOLD VASILICA „DESFIINȚARE LOCUINȚĂ ȘI CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se amplasa în intravilan com. Jurilovca, str. Portului, nr.20A, T55, Cc3709/1, nr. cad. 30612 129/27.04.2021 Afisat in 07.05.2021
GÂGĂ IANCU I.I. CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE CEREALE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, propus a se amplasa în intravilan com. Baia, str. Heracleea, nr.55A, T38, P1482, nr.cad. 30205 130/27.04.2021 Afisat in 07.05.2021
UAT ORAS ISACCEA „RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI ISTORIC „CETATEA NOVIODUNUM”, propus a se amplasa în oraș Isaccea 132/29.04.2021 Afisat in 07.05.2021
U.A.T. ORAŞ BABADAG „CONSTRUIRE “CENTRU MEDICAL MULTIFUNCȚIONAL”, ORAȘ BABADAG, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Babadag, str. Heracleea, nr. 23 133/04.05.2021 Afisat in 21.05.2021
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂEN CONSTRUIRE ȘI DOTARE CENTRU MEDICAL DE PERMANENȚĂ ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Dăeni, F12 intravilan, T58, Parcela Vh 1428, A 1429, nr. cadastral 31069 144/12.05.2021 Afisat in 18.05.2021
CONSILIU LOCAL AL COMUNEI DĂEN ,,CONSTRUIRE SEDIU PRIMĂRIE ÎN COMUNA DĂENI, JUDEȚUL TULCEA,, propus a se amplasa în comuna Daeni 145/12.05.2021 Afisat in 18.05.2021
S.C. DELTA REX S.R.L. ,,CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE,, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, T60, PARCELA A1773, N.C./C.F. 45982 146/12.05.2021 Afisat in 18.05.2021
ION MARIUS ,,CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI ÎMPREJMUIRE,, propus a se amplasa în oraș Măcin, str. Păcii, nr. 3, identificat prin Tarla 12, A1855, nr. cadastral 33404 146/12.05.2021 Afisat in 18.05.2021
SC MIRAG AGRO PARTS SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL”, propus a se amplasa în intravilanul com. Jijila, sat Garvăn, str. Principală, nr. 2, jud. Tulcea, identificat prin T 38, CC 1004, CC 1006, NC/ CF  35846 161/03.06.2021 Afisat in 02.08.2021
UAT ORAȘ ISACCEA ADĂPOST PESCĂRESC ÎN ORAȘUL ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în extravilanul oraș Isaccea, jud. Tulcea, identificat prin CF NR 31034, nr. topografic/nr. cadastral T44, nr. 562/3103 170/11.06.2021 Afisat in 02.08.2021
SC DUNAPREF CARIERE SRL „AMPLASARE STAȚIE DE ASFALT ȘI STAȚIE BETOANE”, propus a se realiza în oraș Isaccea, strada câmpia Libertății nr. 89 B, pe terenul identificat prin CF30051, nr. cad.360051, T91, Cc1306/1 176/15.06.2021 Afisat in 28.06.2021
PENTILIE MARINEL PFA „CONSTRUIRE ZONĂ CHAMPING, PARCARE RULOTE ȘI AMBARCAȚIUNI”, în loc. Mahmudia, F12 extravilan, T87, A892, nc. 31986 lot 2 177/16.06.2021 Afisat in 02.08.2021
comuna Jurilovca Infiintare canalizare in sat Visina 178/16.06.2021 Afisat in 02.08.2021
S.C. E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A ,,ÎMBUNĂTĂȚIRE TENSIUNE LEA JT LOC. CATALOI, COMUNA FRECĂȚEI, JUDEȚIL TULCEA”, propus a se realiza în sat Cataloi, str. Școlii - Ds1136+Ds702 lot 1, nr cad. 32153, nr. cad. 32152, C.F. 32153, C.F. 32152; str. Salcâmului - Ds1396+Ds1589, nr. cad. 32067, C.F. 32067, nr. cad. 32065, C.F. 32065; str. Sălciilor - Ds1692+1588, nr. cad. 32064, C.F. 32064, nr. cad. 32073, C.F. 32073; str. Ghiocelului - Ds1138, nr. cad. 32070, C.F. 32070; str. Fagului - Ds574 lot 2, nr. cad. 32086, C.F. 32086; str. Socului - Ds 1138/1, nr. cad. 32125, C.F. 32125; str. Molidului - Ds1184, nr. cad. 32136, C.F. 32136 182/22.06.2021 Afisat in 07.07.2021
APG TULCEA S.R.L. „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL RETAIL P+1E (OBIECT 1) ȘI GALERIE COMERCIALĂ P+1E (OBICT 2) CONSTRUCȚII ANEXE (GOSPODĂRIRE DE APĂ DE INCENDIU, POST TRAFO), ZIDURI DE SPRIJIN, AMENAJĂRI EXTERIOARE (PARCAJE, ALEI ȘI PLATFORME CAROSABILE, SPAȚII VERZI), AMENAJARE CĂI DE ACCES RUTIER ȘI PIETONAL, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, ÎMPREJMUIRI, AMPLASARE OBIECTE ȘI SEMNALE PUBLICITARE, ORGANIZARE DE SANTIER”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, str. Șoseaua Barajului, nr. 15 185/22.06.2021 Afisat in 07.07.2021
U.A.T. COMUNA TURCOAIA ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DRUMURI COMUNALE ȘI STRADALE ÎN LOCALITATEA TURCOAIA, JUDEȚUL TULCEA-ETAPA II,, propus a se amplasa în sat Turcoaia, com. Turcoaia, DE 43, DE 178, DC 50, străzile 1 Decembrie, Școlilor, Iacobdeal, Anca Șerbănescu, Trandafirilor 189/30.06.2021 30.09.2021
TIULIUMEANU EMIL ,,CONSTRUIRE FERMĂ ZOOTEHNICĂ (ÎNGRAȘARE TĂURAȘI)” propus a se amplasa ȋn mun. Tulcea, T43, P 642/12, C.F. 42738, N.C. 42738 190/30.06.2021 Afisat in 13.07.2021
SC MAVGO HOLDING SRL AMPLASARE PANOURI FONOABSORBANTE ÎN ZONA DE EXPLOATARE A CARIEREI DEALU CAVALU”, propus a se realiza pe latura de NNV a perimetrului de exploatare carierei “Dealulul Cavalu”, extravilan comuna Greci 191/30.06.2021 Afisat in 13.07.2021
SC TULCEA GAZ SA EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFECTAT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei, (tronson între str. Salcâmilor și nr.159) 207/12.07.2021 Afisat in 10.08.2021
S.C. JURIDELTA SEJUR S.R.L „DESFIINȚARE CORPURI C1 (LOCUINȚĂ), C2 (ANEXĂ), C3 (ANEXĂ) ȘI CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul loc. Jurilovca, F 12, T 51, Cc 3579, A 3578, A 3580, nr. Cadastral 33360, str. Razelm, nr.9 208/12.07.2021 Afisat in 10.08.2021
S.C. SIRUTI S.R.L „CONSTRUIRE SERVICE AUTO ȘI PRODUCERE SEMIREMORCI”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, șodeaua-Tulcea-Agighiol-DJ222, jud. Tulcea, identificat prin extras C.F. nr. 30288, nr. topografic/cadastral 30288 226/20.07.2021 Afisat in 10.08.2021
S.C. MISTRAL GRUP S.R.L. „Schimbare destinație extindere construcție existentă și amenajare interioară în vederea realizării unui complex comercial, amenajare platformă parcare, amplasare reclame și reclame luminoase, amenajare acces auto și pietonal, împrejmuire țarc motostivuitor și deșeu reciclabil”, propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag, judeţul Tulcea,  pe terenul identificat prin nr.CAD/nr.CF 30324, T92, P284CC 233/26.07.2021 Afisat in 03.08.2021
CONSILIUL JUDEȚEAN TULCEA “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT REGIONAL PE TRASEUL DN22E - GRINDU” propus a se amplasa în intravilan/extravilan comuna Grindu, extravilan comuna Jijila, DJ 222M 237/29.07.2021 Afisat in 09.08.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFERENT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Liniștei (tronson cuprins între nr. 1 și str. Veseliei) 251/12.08.2021 Afisat in 17.08.2021
SC TULCEA GAZ SA „REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE DOMENIU PUBLIC AFERENT”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei, Rahovei 253/12.08.2021 Afisat in 17.08.2021
DANILOV VIORICA ,,CONSTRUIRE DOUĂ CĂSUȚE DE TIP CAMPING, FOIȘOR ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se realiza în com. Jurilovca, str. Heracleea, nr 54 254/12.08.2021 Afisat in 17.08.2021
PRIMĂRIA COMUNA LUNCAVIȚA „AMENAJAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE DE ACCES PIETONAL”, propus a se amplasa în comuna Luncavița, jud. Tulcea sau identificat prin Strada Drumul Teilor (DN 22/E 87) 259/20.08.2021 Afisat in 24.08.2021
COMUNA IZVOARELE „MODERNIZARE STRĂZI ÎN SAT IULIA, COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan sat Iulia, com. Izvoarele 268/27.08.2021 Afisat in 14.09.2021
S.C. UBY MOTORS DISTRIBUTION S.R.L. CONSTRUIRE SHOWROOM, .MAGAZIN PIESE AUTO ȘI BIROURI”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, T 18, parcela A 266, nr. cad. 43565, str. Isaccei, nr. 102H 271/30.08.2021 Afisat in 13.09.2021
DIMA CRISTIAN „CONSTRUIRE HALĂ METALICĂ”, propus a se amplasa în intravilan sat Sîmbăta Nouă, com. Topolog 278/02.09.2021 Afisat in 21.09.2021
CAMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R.. S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE CONSTANȚA „MODERNIZAREA TRECERII/ LA NIVEL KM .122+303 LINIA 812 ÎNTRE STAȚIILE BABADAG-CATALOI, LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU”, propus a se realiza în intravilan/extravilan com. Mihail Kogălniceanu și com. Frecăței 279/02.09.2021 Afisat in 21.09.2021
SC VITICOLA SARICA NICULIȚEL SA „DESFIINȚARE CONSTRUCȚII EXISTENTE PE LOT II, LA SC VITICOLA SARICA NICULITEL SA  - C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22”, propus a se realiza în intravilanul loc. Niculițel, T24, Cc 1261, N.C./C.F. 34121 295/13.09.2021 Afisat in 21.09.2021
SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA, prin SC SAT VACANȚĂ GURA PORTIȚEI „ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FABRICA PROCESARE PEȘTE”, propus a se realiza în F12 intravilan, str. Portului, nr.22, T55, Cc 3707/3, nr. cad. 32097 299/15.09.2021 Afisat in 14.10.2021
HARITON MIRELA „CONSTRUIRE TREI CĂSUȚE DE VACANȚĂ”, propus a se realiza în sat Dunăvățu de Jos, str. Dunăreni, nr.116, T14, Cc376, A374, nr. cad. 34348, CF 34348, com. Murighiol 300/15.09.2021 Afisat in 14.10.2021
MITRACHE IONEL și MITRACHE IULIA CARMEN „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ȘI PISCINĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a se realiza în sat Dunăvățu de Jos, str. Dunăreni, nr.15, T3, Cc94, A93, V92, A91, nr.cad. 31924, com. Murighiol 303/22.09.2021 Afisat in 27.09.2021
OTOMAN IONEL „CONSTRUIRE STRUCTURĂ DE TURISM”, propus a se amplasa în intravilan sat Dunăvățu de Jos, com. Murighiol 304/23.09.2021 Afisat in 27.09.2021
MEREGIU LILIANA-MARIA „CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCȚIUNE LOCUINȚĂ ȘI STRUCTURĂ TURISTICĂ”, propus a se amplasa în intravilan sat Dunăvățu de Jos, com. Murighiol 305/23.09.2021 Afisat in 27.09.2021
SC NETGRID TELECOM SRL – mandatar SC VODAFONE ROMÂNIA SA „STAȚIE GSM  VODAFONE BABADAG”, propus a se realiza în extravilan oraș Babadag, UP VI Codru, jud.Tulcea 307/29.09.2021 Afisat in 14.10.2021
S.C. MOHA LIVESTOCK S.R.L. „ÎNFIINȚARE FERMĂ ZOOTEHNICĂ – CREȘTEREA ȘI ÎNGRĂȘAREA OVINELOR ȘI TAURINELOR”, propus a se realiza în extravilan F 12, T55, A496/8; NC 38616, sat Baia, comuna Baia 327/08.10.2021 Afisat in 14.10.2021
SÂMBĂTA NOUĂ COOPERATIVA AGRICOLĂ CENTRU DEPOZITARE PRODUSE AGRICOLE”, propus a se amplasa în extravilan com. Topolog, T93, A577, Cc577, nr. cad. 31040 349/03.11.2021 Afisat in 08.11.2021
S.C. DIMAS ACTIV S.R.L. „REABILITARE 4 HALE (C1, C4, C5, C8) PENTRU CREȘTEREA PUILOR DE CARNE, ORAȘ BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Ciucurovei, nr. FN 350/03.11.2021 Afisat in 23.11.2021
UAT MUNICIPIUL TULCEA „Construire GRAVITY – PARC Ciuperca, municipiul Tulcea”, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, str. Lac Ciuperca 362/16.11.2021 Afisat in 23.11.2021
SC ENGIE ROMÂNIA SA prin Primaserv S.R.L. pentru beneficiar Stoian Dumitru „Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă L =67 m + Racord gaze naturale presiune redusă L = 3 m”, propus a se amplasa în comuna Jijila, str. Zorilor, nr. 2 367/19.11.2021 Afisat in 23.11.2021
SC TULCEA GAZ S.A. „Rețea gaze naturale presiune medie și refacere domeniu public afectat”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, Intrarea Antenei – tronson cuprins între intersecția str. Portiței și str. Antenei, până la nr. 11 372/22.11.2021 Afisat in 25.11.2021
SC TULCEA GAZ S.A. „Rețea gaze naturale presiune medie și refacere domeniu public afectat”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, Intrarea Taberei – tronson cuprins între intersecția str. Taberei și str. Intrarea Taberei, nr. 2 373/22.11.2021 Afisat in 25.11.2021