Back

Lista depozitelor de deseuri municipale si asimilabile autorizate in judetul Tulcea

Nr crt Denumire depozit Tip depozit Localizare depozit Operator Autorizatie de mediu
1 Depozitul zonal pentru deşeuri nepericuloase şi periculoase stabile, nereactive Conform Tulcea ,zona Vărărie /dealul Ciuperca, Str. Taberei FN SC ECOREC SA –Popesti-Leordeni-Punct de lucru Tulcea AIM nr. 8/23.10.2008 , revizuita 03.04.2012.Valabilitate 22.10.2018