Lista siturilor de importanta comunitara (SCI ) de pe teritoriul judetului Tulcea

Lista siturilor de importanta comunitara (SCI ) de pe teritoriul judetului Tulcea Nr.crt Cod Denumire Suprafata Amplasament ...

Limitele ariilor protejate de interes comunitar

Formularele standard ale siturilor Natura 2000 – SPA

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura%202000_SPA_022016.pdf http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435  

Formularele standard ale siturilor Natura 2000-SCI

http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016_02_26_SDF_Natura_2000_SCI_022016.pdf http://www.mmediu.ro/articol/natura-2000/435