Back

Atentie la Ambrozie!

Întrucât se apropie sezonul de primavară-vară, în contextul proliferării speciei Ambrosia artemisiifolia cunoscută ca buruiana Ambrozia, trebuie demarată acțiunea de combatere a acestei plante alergene de către toți factorii responsabili .

Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia se declanșează primăvara, după răsărirea acestei buruieni și se încheie cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an.

Este o plantă anuală, prezentă în grădini, în culturile de cereale și de floarea-soarelui,  pe marginea drumurilor, a cailor ferate și pe terenurile neîntreținute.


Ambrozia înflorește între sfîrșitul luni iulie și sfîrșitul lunii septembrie. O plantă matură poate elibera pînă la 8 miliarde de grăunțe de polen, de aproximativ 20 microni în diamentru și pînă la 30.000 de semințe. De remarcat că aceste semințe, rămase în sol,  își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani.

Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă și temperaturi crescute. Sănătatea persoanelor sensibile poate fi influiențată negativ,  cele mai frecvente simptome fiind strănuturile, rinoreea, congestia nazală, conjunctivita alergică, manifestată prin lăcrimare, prurit și eritem ocular, iar în contact cu pielea poate apărea dermatita de contact.
În scopul combaterii și prevenirii răspîndirii  acestei buruienii au fost aprobate: Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, modificată prin Legea nr. 129/2020, Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 707/2018, de curând modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 17/2021 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 03 februarie 2021.
Proprietarii sau deţinătorii de terenuri au obligaţia să desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane.
Verificarea terenurilor infestate cu buruiana ambrozia de pe teritoriile unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de autorităţile administraţiei publice locale care, după identificarea unui teren unde există această plantă, somează proprietarul / deținătorul să ia măsurile de combatere.
 

Informații suplimentare cu privire la buruiana ambrozia și modul de distrugere/combatere a acesteia se regăsesc pe pagina specială de pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor:     http://www.mmediu.ro/articol/informatii-despre-ambrozie/2854