Procese verbale dezbateri publice 2023

Proces verbal - dezbatere publica PUG BRAN 2.05.2023 Proces verbal dezbatere publica TRANSAVIA SA  4.04.2023 Proces Verbal dezbatere publica SC VIROMET SA   22.03.2023 PROCES...

Procese verbale dezbateri publice 2022

  Proces verbal dezbatere publica -VITAL AGROLAND Proces verbal dezbatere publica- REGALINA PLANT Proces verbal dezbatere publica  - EC EUROPIG SA  din 03.11.2022...

Raport evaluare implementare Legii nr.52 din 2003 pentru anul 2021

/documents/15795/68589142/Raport+Evaluare+Legea+nr.+52+din+2003+pentru+anul+2021.doc/97b4034c-9e25-4861-93c6-36d82b4de918

Procese verbale dezbateri publice 2021

  22  PROCES VERBAL DEZBATERE PUBLICA SC BWB SURFACE TECHNOLOGY SRL 21  PV SC BRAVCOD SRL din 22.11.2021 20  PV dezbatere publica PUROLITE DIN 19.11.2021 ...

Procese verbale dezbateri publice 2020

10 PROCES VERBAL ca urma a dezbaterii publice CRH din 11.12.2020 9 P.V.dezbatere publica REGALINA PLANT 21.12.2020 8 P V Dezbatere publica 10.12.2020 CRH CIMENT ROMANIA SA 7 PV...

Dezbatere publica AVICOD SRL - 10.07.2019

/documents/15795/41075177/9.+PV+dezbatere+publica+Avicod+din+10.07.2019.pdf/b0858905-5f41-4f5c-9849-7e7de970417d

Dezbateri publice-Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

  Dezbatere publica Euro Bau-2014 Dezbatere publica CFR-2014 Dezbatere publica CNU-2014 Dezbatere publica SC IAR SA-2014 Dezbatere publica ATROX Dezbatere publica...