ANUNȚ IMPORTANT!

 Avand în vedere:

-prevederile Hotărârii nr.24/14.05.2020, modificată în  17.06.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2,

-evoluția la nivel mondial și național a amenințării create de răspândirea infecției cu Coronavirus (COVID-19);

-necesitatea precauției și prevenirii în procesul de combatere și răspândire a noului Coronavirus (COVID-19), inclusiv prin reducerea fluxului de persoane care interacționează,

vă comunicăm următoarele:

  • începând cu data de 13.07.2020, pe toată perioada stării de alertă, pentru asigurarea măsurilor de siguranță necesare protecției, atât a cetățenilor cît și a angajaților instituției, depunerea documentelor, respectiv ridicarea documentelor de către persoanele fizice și juridice se va face doar prin intermediul serviciilor poștale și/sau de curierat, e-mail sau fax:

Vă rugăm să trimiteți documentele doar printr-o singură metodă, evitând astfel dublarea numerelor de înregistrare. 

e-mail:  office[@]apmbv.anpm.ro

      tel: 0268 419013,  0368 409124

      fax:  0268 417292

Pentru rezolvarea problemelor generate de solicitarea/emiterea actelor de reglementare, vă rugăm  să utilizați mijloacele de comunicare descrise mai sus (e-mail sau fax) sau să contactați telefonic consilierul responsabil cu analiza dosarului  depus de dumneavoastră.

Întâlnirea cu consilierul responsabil de analiza dosarului, la sediul APM Brașov, se va putea face  numai atunci când celelalte căi de comunicare au fost epuizate, cu respectarea  măsurilor de prevenire și control, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, cu programare telefonică.

Avem rugămintea să transmiteţi documentaţiile complete, conform informaţiilor de pe site-ul A.P.M. Brașov secţiunea Reglementări.

Persoanele fizice și juridice se pot adresa instituției, prin telefon/fax, în scris, sau prin e-mail la urmatoarele adrese:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BRAȘOV

Str.Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: office[@]apmbv.anpm.ro

Tel. 0268.419013; 0368409124

Fax.0268/417292

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

În perioada 28.02.2020-02.03.2020 site-ul nu a funcționat, având ca rezultat întârzieri în postarea articolelor

Din cauza unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM repsectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

Din 3.01.2019 încasări doar prin OP sau prin Oficii Poștale

 FORMULARUL ONLINE DE INREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati: raportare.anpm.ro

Program de lucru:

Luni-Joi, între orele 08:00 - 16:30

Vineriîntre orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 12:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Vineriîntre orele 09:00 - 12:00 - ELIBERARE DOCUMENTE 

BIROU UNIC AUTORIZARI din cadrul Camerei de Comert si Industrie Brasov 14-16, in prima zi de joi a lunii  

Program de audienţe:

Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014,
va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Vă informăm că Agenția pentru Protecția Mediului Brașov pune în aplicare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR). Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri legale pentru a putea răspunde solicitărilor dumneavoastră.

Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici.

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşov este menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

  • monitorizarea factorilor de mediu;
  • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
  • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
  • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

  • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
  • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
  • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
  • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braşov este condusă de directorul executiv Ciprian BĂNCILĂ

 


Convocator CAT 23.02.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/164887

DECIZIE DUPA CAT 15.02.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/164179

Convocator CAT 15.02.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/163403

CONVOCATOR CAT 09.02.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/162467

CONVOCATOR CAT CSC 01.02.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/160883

CONVOCATOR CAT CSC 27.01.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/160116

Decizii CAT 19.01.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/159378

CONVOCATOR CAT 19.01.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/158082

Convocator CAT CSC din 11.01.2021

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/156554

DECIZIE CAT 29.12.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/156137

Convocator CAT 28.12.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/155319

Convocator CAT CSC 18 12 2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/153709

Convocator CAT CSC 09 12 2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/152326

CONVOCATOR CAT 24.11.2020.pdf

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/149609

Brasov CAT CSC din 19.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/149314

Convocator CAT 17.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/148668

ANUNTURI CAT 10.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/148782

Convocator Bv 10.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/147685

Anunturi CAT din data de 3.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/146999

ANUNTURI CAT + CSC din 21.10.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/146371

CONVOCATOR CAT 02.11.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/146369

Convocator CAT 21.10.2020

http://www-old.anpm.ro/docfiles/view/144333

DECIZIE CAT 07.10.2020

/documents/15795/52513025/DECIZIE+CAT+07.10.2020.pdf/a80a5e57-bbbc-4688-bb33-bdf7cd5ffed5

ANUNȚURI CAT din data de 09.10.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 09.10.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 07.10.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT + CSC din 07.10.2020

/documents/15795/52452880/Convocator+CAT+%2B+CSC+din+07.10.2020.pdf/ac42b1b2-db00-40be-b917-469466d84820

DECIZII CAT 28.09.2020

/documents/15795/52271696/DECIZII+CAT+28.09.2020.pdf/88099d77-ff0a-442f-baec-bf733f8ba5f5

ANUNȚURI CAT din data de 29.09.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 29.09.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 28.09.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

COVOCATOR CAT+CSC 28.09.2020

/documents/15795/52202849/convocator+cat+28.09.2020.pdf/ca6dbf45-d70f-4571-a183-d74e3a843310

CONVOCATOR - CAT+CSC 16.09.2020

/documents/15795/52090123/CONVOCATOR+CAT+16.09.2020.pdf/1b180ef6-26d0-488d-a83d-ca37caccd51a

ANUNȚURI CAT din data de 09.09.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 08.09.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 09.09.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 08.09.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

ANUNȚURI CAT din data de 01.09.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 31.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 01.09.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 31.08.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator 31.08.2020

/documents/15795/51384702/CONVOCATOR+CAT+31.08.2020.pdf/aaf00fba-2aec-44a7-a26d-991ff8a382ae

ANUNȚURI CAT din data de 24.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 24.08.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 20.08.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

ANUNȚURI CAT din data de 24.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 24.08.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 20.08.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

CONVOCATOR CAT CSC 20.08.2020

/documents/15795/51384702/CONVOCATOR+CAT+CSC+20.08.2020.pdf/67794698-5722-4a93-b8b3-5821722fe701

ANUNȚURI CAT din data de 14.08.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 12.08.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 14.08.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 12.08.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT 12.08.2020

/documents/15795/51384702/convocator+CAT+12.08.2020.pdf/4f53012e-af1e-491c-9440-73f7add588a0

ANUNȚURI CAT din data de 04.08.2020 Pentru CAT DIN DATA DE 31.07.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 04.08.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 31.07.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

CONVOCATOR CAT 31.07.2020

/documents/15795/50534259/CONVOCATOR+CAT+31.07.2020.pdf/70fc4cd6-9a64-4461-9448-639b7bbe33c1

ANUNTURI CAT + CSC din 27.07.2020 pt CAT din 23.07.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 27.07.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 23.07.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT 23.07.2020

/documents/15795/50534259/convocator+CAT+23.07.2020+rectificat.pdf/4e917772-94d8-4d54-afbc-c4756eb2a7e0

ANUNT DEZBATERE PUBLICĂ PUG SERCAIA

REVENIRE ANUNT DEZBATERE PUBLICĂ     ...

ANUNȚURI CAT din data de 15.07.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 15.07.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 13.07.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 13.07.2020

/documents/15795/50534259/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+13.07.2020.pdf/9e76d933-78f1-456c-973a-bdcb94dbbb53

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 06.07.2020

/documents/15795/50534259/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+06.07.2020.pdf/18896691-7383-4c12-9c0d-e9bf2a434752

ANUNȚURI CAT + CSC din data de 19.06.2020

ANUNȚURI  CAT  + CSC din data de 19.06.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV     Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT 19.06.2020

/documents/15795/49939288/convocator+CAT+19.06.2020.pdf/bd3defc2-6048-465d-9e8f-ec9cefe2d28c

ANUNȚURI CAT din data de 17.06.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 17.06.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 12.06.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 12.06.2020

/documents/15795/49939288/refacut+2+CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC++din+data+de+12.06.2020.pdf/ba76c842-99e2-4dcf-8fd5-ca741563fbfc

Decizie CAT 10.06.2020

/documents/15795/50063218/DECIZIA+CAT+10.06.2020.pdf/6aa981d0-51f3-4166-ab03-2aaa81f266aa

ANUNȚURI CAT din data de 10.06.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 10.06.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 05.06.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 05.06.2020

/documents/15795/49939288/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+05.06.2020.pdf/3b10fc7f-96ec-43e1-9afd-24b50c1f7c87

DECIZII CAT 25.05.2020

/documents/15795/49714207/DECIZII+CAT+25.05.2020.pdf/55655f72-2610-4e2b-970a-74330a044d30

ANUNȚURI CAT din data de 25.05.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 25.05.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Pentru CAT DIN DATA DE 21.05.2020   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT 21.05.2020

/documents/15795/49297161/convocator+CAT+21.05.2020.pdf/ea69cbaa-0394-48a1-9dcc-84b673e990dc

ANUNȚURI CAT din data de 11.05.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 11.05.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV     Anunță publicul  interesat asupra:     ...

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 11.05.2020

/documents/15795/49297161/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+11.05.2020.pdf/5afcbc85-fa45-4fcc-ae1d-46d4e14f4ad4

ANUNȚURI CAT din data de 27.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 27.04.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV     Anunță publicul  interesat asupra:      ...

CONVOCATOR CAT + CSC DIN 27.04.2020

/documents/15795/48640007/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+27.04.2020.pdf/e6361af1-ea83-4e59-ad0b-217790821133

Decizii dupa CAT din DATA de 16.04.2020

/documents/15795/48544761/Decizii+dupa+CAT+din+DATA+de+16.04.2020.pdf/214f01bf-e36a-4afa-8c3d-009f75b29b87

ANUNȚURI CAT din data de 16.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 16.04.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV Anunță publicul  interesat asupra: -  „CONSTRUIRE ADĂPOST PENTRU ANIMALE...

Convocator CAT + CSC din 13.04.2020

/documents/15795/48640007/CONVOCATOR+CAT+%2B+CSC+DIN+13.04.2020.pdf/3b3ca165-024e-4ddb-b151-d8166c27be6f

Decizii dupa CAT din data de 3.04.2020

/documents/15795/48544761/Decizii+dupa+cAT+din+data+de+03.04.2020.pdf/0986ef8c-4f34-41af-95e8-9e37c5a68001

ANUNȚURI CAT din data de 03.04.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 03.04.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra: ...

Convocator CAT 1.04.2020 revenire

/documents/15795/47750943/CONVOCATOR+CAT+REVENIRE.pdf/13ce9021-1628-423b-8d50-36a3d91b27d2

DECIZII DUPA CAT DIN DATA DE 27.03.2020

/documents/15795/47751865/Decizii+dupa+CAT+din+data+de+27.03.2020.pdf/dd9db3f1-b3db-4f0f-a88c-da8b4bb9bbcb

ANUNȚURI CAT din data de 27.03.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 27.03.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV     Anunță publicul  interesat asupra:     ...

ANUNȚURI CAT din data de 09.03.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 09.03.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

Convocator CAT 09.03.2020

/documents/15795/47750943/convocator+CAT+09.03.2020.pdf/859d7f7d-0876-49d8-9dac-19c41cdf4e61

ADRESA RECTIFICARE PV CAT 02.03.2020

/documents/15795/47750943/ADRESA+RECTIFICARE++PV+CAT+02.03.2020.pdf/7fd983b5-56a2-4ac9-b4b5-dcf6a43bdd65

Decizii CAT 03.03.2020

/documents/15795/47751865/decizii+CAT+03.03.2020.pdf/da7f36a4-2512-4443-a361-8034da6d4808

ANUNȚURI CAT din data de 02.03.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 02.03.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

CONVOCATOR CAT 02.03.2020

/documents/15795/47750943/CONVOCATOR+CAT+02.03.2020.pdf/10774f63-f0ce-4319-84d9-3adf2bf25f77

CONVOCATOR CAT 21.02.2020

/documents/15795/47211400/CONVOCATOR+CAT+21.02.2020.pdf/2c7a26a5-085f-451a-b0e2-b7061baa6c35

ANUNȚURI CAT din data de 17.02.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 17.02.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

CONVOCATOR CAT 17.02.2020

/documents/15795/47211400/CONVOCATOR+CAT+17.02.2020.pdf/c222ee23-a8b1-4c92-9e3f-ece2b6668145

ANUNȚURI CAT din data de 10.02.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 10.02.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

CONVOCATOR CAT 10.02.2020

/documents/15795/47211400/CONVOCATOR+CAT+10.02.2020.pdf/8008a5a3-dfaf-42df-b6fb-45ad4b77d3fd

ANUNȚURI CAT din data de 27.01.2020

 ANUNȚURI  CAT  din data de 27.01.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

Convocator CAT 27.01.2020

/documents/15795/46377667/convocator+CAT+27.01.2020.pdf/9f9a87e9-3d14-4ceb-b0cf-1f45be9e31f9

DECIZII DUPA CAT 20.01.2020

/documents/15795/46488125/DECIZII+DUPA+CAT+20.01.2020.pdf/7e7d9b94-64f4-4ea5-8e65-bce2e35d4777

ANUNȚURI CAT din data de 20.01.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 20.01.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

CONVOCATOR CAT 20.01.2020

/documents/15795/46377667/CONVOCATOR+CAT+20.01.2020.pdf/48906d31-3a0e-47bc-815b-2e18b0123829

ANUNȚURI CAT din data de 13.01.2020

ANUNȚURI  CAT  din data de 13.01.2020 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV   Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei de...

Decizii CAT 14.01.2020

/documents/15795/46488125/decizii+CAT+14.01.2020.pdf/de1fe340-449e-4f96-869d-422e1802a70a

Convocator CAT 13.01.2020

/documents/15795/46377667/convocator+cat+13.01.2020.pdf/b8457398-0b15-45b4-a264-0f890864ca75

ANUNȚURI CAT din data de 23.12.2019

ANUNȚURI  CAT  din data de 23.12.2019 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI  BRAȘOV     Anunță publicul  interesat asupra:    deciziei etapei...

Convocator CAT 23.12.2019

/documents/15795/45718915/convocator+1+CAT+23.12.2019.pdf/72b890b7-a38a-4e8e-b64d-770fa3b27f3c

DECIZII CAT 17.12.2019

/documents/15795/45791308/DECIZII+CAT+17.12.2019.pdf/a44b7ebd-44ef-4a96-9de1-39388ccaf7ce