Declaratie de aderare la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020

Bilant 2016 la 30.06.2016

Arhiva declaratii avere

Bilant 2016

ORGANIGRAMA APM BRASOV 2018

apm-brasov-footer

Program functionare APM Brasov:

Luni - Joi 8:00 – 16:30;

Vineri 8:00 - 14:00

 

Sediu:

In cazul in care doriti sa transmiteti o sesizare , mentionam ca aceasta va fi inregistrata cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata prin Legea nr. 233/2002. Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau in considerare si se claseaza.

Brasov, str. Politehnicii nr.3 Cod: 500019
Tel: 0268/419013 , 0368/409124, Fax: 0268/417292
e-mail: office@apmbv.anpm.ro
https://www.facebook.com/anpm.ro
Imagini pentru icon facebook

homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

Str.Politehnicii nr.3, Braşov      Jud.Braşov, cod 500019                           

  Tel: 0268 419013, 0368 409124

  Fax: 0268 417292

apel unic urgente SNUAU : 112

http://apmbv.anpm.ro   

Cod fiscal:4443272

Cont IBAN APM Brasov: RO74TREZ1315032XXX000265

Trezoreria Municipiului Brasov

Pentru inregistrarea electronica accesati: http://raportare.anpm.ro/

 

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşoveste menită să acţioneze, la nivel judeţean,  pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov  îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

   A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

     APM Braşov este condusă de directorul executiv – Sorin Hornoiu

Program de lucru:

     Luni-Joi,  între orele 08:00 - 16:30

     Vineri,      între orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

     Luni, Marti, între orele 09:00 - 13:00

     Miercuri, intre orele  09:00 - 13:00 si 16:30 - 17:30

     Joi, intre orele 09:00 - 13:00

     Vineri, între orele 09:00 - 12:00

    

Program de audienţe:

     Joi, între orele 14:00 - 16:00,  la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I


Personalul APM Braşov

1. CONDUCERE

Sorin Hornoiu  - Director Executiv

 

2. COMPARTIMENTUL  RELAŢII PUBLICE si TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Bucur Elena – consilier superior

Iuga Mirela - consilier superior

 

3. SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

vacant –  sef serviciu

Birau Daniel - consilier superior - coordonator AAA

Barbu Liliana – consilier superior

Pascu Simona Maria – consilier superior

Tesu Marius  – consilier superior

Munteanu Teodora Cornelia - consilier principal/  temporar vacant

Buzatu Mirela – consilier superior - Secretariat de Risc

Grosu Vasilica -  consilier principal / temporar vacant

Zara Adriana - consilier asistent 

Bucataru Costel -consilier asistent

Birau Daniel - consilier superior

Musat Gheorghe - consilier principal

vacant - consilier superior

vacant - consilier superior

4. SERVICIUL MONITORIZARE si LABORATOARE

Benga Ioana -  Şef serviciu 

Pruteanu Dorin – consilier superior

Ţepeluş Carmen- referent superior

Raţ Maria – consilier superior

Miloşan Maria – consilier superior

Marean Emilia – consilier superior

Cismas Bianca – referent superior

Firţa Lăcrămioara - referent superior

Serea George - Muncitor calificat 

 

 

5. BIROUL CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU

 Moisă Mirela- consilier principal/ exercitare temporara – Şef birou

Băncilă Mariana - consilier superior

Bucur Ion – consilier principal

Sauca Codruţa – consilier superior

Marean Viorel – consilier superior

 

6. COMPARTIMENTUL   BUGET, FINANTE ADMINISTRATIV si RESURSE UMANE

Ciobanu Elena – consilier superior

Bucuţea Simona - consilier superior

Maior Rucsandra – referent superior

Memetea Liliana – referent superior

Chiriţă Ion - sofer

Pivodă Laurian - şofer

 


homepage

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov

 

 FORMULARUL ONLINE DE INREGISTRARE

Pentru crearea unui cont de acces in Sistemul Integrat de Mediu accesati: raportare.anpm.ro

Program de lucru:

Luni-Joi, între orele 08:00 - 16:30

Vineriîntre orele 08:00 - 14:00

Program de lucru cu publicul:

Luni, Marti, Miercuri, Joi între orele 09:00 - 13:00 -PRELUARE DOSARE SI ELIBERARE DOCUMENTE

Miercuri - 16:30 - 17:30 -INFORMATII PENTRU PUBLIC

Vineriîntre orele 09:00 - 12:00 - ELIBERARE DOCUMENTE 

BIROU UNIC AUTORIZARI din cadrul Camerei de Comert si Industrie Brasov 14-16, in prima zi de joi a lunii  

Program de audienţe:

Joi, între orele 14:00 - 16:00, la sediul din str.Politehnicii nr.3,etajul I

Context legal

A.P.M. Braşov a fost înfiinţată la 1 august 1990, potrivit Hotarârii Guvernului României nr. 983/1990 şi a Ordinului Ministrului Mediului nr. 11/1990.
Este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ale O.U.G. nr. 195/2005 - privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative aplicabile.

Misiune

A.P.M. Braşov îndeplineşte atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la nivel judeţean, urmărind implementarea politicilor de mediu, a legislaţiei şi reglementarilor în vigoare

A.P.M. Braşoveste menită să acţioneze, la nivel judeţean, pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al judeţului.

A.P.M. Braşov îşi indeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

A.P.M. Braşov exercită atribuţii de autoritate de stat în domeniul protecţiei mediului în judeţul Braşov. În acest sens:

 • aplică prevederile legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.
 • autorizează activităţile cu impact potenţial asupra mediului şi asigură conformarea cu prevederile legale;
 • prestează la cererea celor interesaţi servicii de consultanţă, asistenţă şi analize specifice de laborator.
 • ca un serviciu public de protecţie a mediului, implică şi susţine societatea civilă în proiectele de mediu de interes comunitar.

Conducere

APM Braşov este condusă de directorul executiv Sorin Hornoiu