Anunţ public privind dezbaterea publică pentru Reactualizare PUG comuna Băiṣoara, jud. Cluj, titular: comuna Băiṣoara.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţǎ publicul interesat asupra dezbaterii publice a a alternativei finale a Reactualizare PUG comuna Băiṣoara, jud. Cluj şi Raportul de Mediu elaborat...

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- Carieră KISRET Viştea , situat în Viştea, fnr., titular SC.LIME STONE PRODUCTION SRL

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că “Planul Urbanistic Zonal- Carieră KISRET Viştea ”, Viştea, fnr. , titular SC.LIME STONE PRODUCTION SRL, nu necesită...

Anunţ public privind decizia de încadrare pentru planul/programul PUZ construire case de locuit, Popeşti, fn, judeţul Cluj, titular: Cociş Ioan

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: PUZ construire case de locuit, Popeşti, fn, judeţul Cluj, titular: Cociş Ioan, nu necesită evaluare de mediu, deoarece...

Anunt decizie ȋncadrare „Amenajamentul Silvic UP I Săcuieu”, ȋn județul Cluj, titular COMPOSESORAT URBARIAL SĂCUIEU

“ Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Amenajamentul Silvic UP I Săcuieu, ȋn județul Cluj, titular COMPOSESORAT URBARIAL SĂCUIEU, nu necesită evaluare de...

Titlu Anunţ: Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe Ds+P+M;D+P+1E+M, dotări şi servicii, situat în Floreşti, sat Tăuţi , titular Hortensia Tabita Cadar Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe Ds+P+M;D+P+1E+M, dotări şi servicii ”, comuna Floreşti, sat Tăuţi fnr. , titular Hortensia Tabita Cadar, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Titlu Anunţ: Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe D s...

SC ASENA SRL INVITATIE

SC ASENA SRL INVITATIE DESCARCA  

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 30.08.2016

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 30.08.2016 DESCARCA  

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activitățiilor: Cod CAEN Rev.2 Denumire activitate CAEN Rev. 2 Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 Cod CAEN Rev.1 Denumire activitate CAEN Rev.1 NFR SNAP 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate 256 5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule 1.B.2.a.v 05 05 03 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 267 6024 Transporturi rutiere de mărfuri pe amplasamentul: municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, județul Cluj. Titular: S.C. DENISROM S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 34-36, ap. 63, județul Cluj, înregistrată la Registrul Cod unic de înregistrare: 8860760, Nr. de înmatriculare: J12/1661/1996.