Titlu Anunţ: Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe Ds+P+M;D+P+1E+M, dotări şi servicii, situat în Floreşti, sat Tăuţi , titular Hortensia Tabita Cadar Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe Ds+P+M;D+P+1E+M, dotări şi servicii ”, comuna Floreşti, sat Tăuţi fnr. , titular Hortensia Tabita Cadar, nu necesită evaluare de mediu, având în vedere că functiunile propuse se corelează cu funcţiunile din zonă, nu se găseşte în arii naturale protejate de importanţă naţională sau comunitară, nu propune activităţi cu impact semnificativ advers asupra mediului; planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.”

Titlu Anunţ: Anunţ public privind decizia de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal- Introducere în intravilan şi reglementări urbanistice pentru ansamblu rezidenţial Tăuţi Vest-locuinţe D s...

”A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul „PUZ –Introducere în intravilan și construire pensiune agroturistică în localitatea Călățele, județul Cluj” în comuna Călățele, sat Călățele f.n., jud. Cluj, nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Titular: MATEȘ MONICA ELENA P.F.A. cu sediul în comuna Călățele, sat Călățele nr. 180, județul Cluj Observaţiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului”

Anunt decizie ȋncadrare „REACTUALIZARE P.U.G. şi R.L.U. COMUNA CHINTENI, județul CLUJ”, titular Primăria Comunei Chinteni.

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că REACTUALIZARE P.U.G. şi R.L.U. COMUNA CHINTENI,  județul CLUJ , titular: Primăria Comunei Chinteni , nu necesită...

Anunt public încadrare Reactualizare PUG-Comuna Mănăstireni, judeţul Cluj, titular: Comuna Mănăstireni, judeţul Cluj

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Reactualizare PUG-Comuna Mănăstireni, judeţul Cluj,  titular: Comuna Mănăstireni, judeţul Cluj, nu necesită evaluare de...

SC ASENA SRL INVITATIE

SC ASENA SRL INVITATIE DESCARCA  

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 30.08.2016

ORDINE DE ZI SEDINTA CAT 30.08.2016 DESCARCA  

Anunț public privind decizia de emitere autorizație de mediu pentru desfăşurarea activitățiilor: Cod CAEN Rev.2 Denumire activitate CAEN Rev. 2 Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007 Cod CAEN Rev.1 Denumire activitate CAEN Rev.1 NFR SNAP 4730 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate 256 5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule 1.B.2.a.v 05 05 03 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 267 6024 Transporturi rutiere de mărfuri pe amplasamentul: municipiul Cluj-Napoca, Piața 1 Mai nr. 4-5, județul Cluj. Titular: S.C. DENISROM S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 34-36, ap. 63, județul Cluj, înregistrată la Registrul Cod unic de înregistrare: 8860760, Nr. de înmatriculare: J12/1661/1996.

anunt decizie incadrare_PUD_ titular MUNICIPIUL DEJ-PĂDUREA BUNGĂR

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic în Detaliu-“Reconversia şi refuncţionalitatea terenurilor şi suprafeţelor degradate neutilizate din...

anunt decizie incadrare_PUZ_ titular SC.MOARA CĂPRIŢEI SRL

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Modificare Plan Urbanistic Zonal-Construire pensiune agroturistică, bazin vidanjabil”, Comuna Gilău, sat Someşul Cald,...

anunt decizie incadrare_PUZ_ titular SC.LUKACOM INVEST SRL

Agenţia  pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că Planul Urbanistic Zonal-Construire şi dotare service autovehicule cu regim de înălţime parter, branşament şi racord la...

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare pentru planul Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca, titular: Primăria Municipiului Cluj-Napoca

“Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul interesat că: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Cluj-Napoca , titular: Primăria Municipiului Cluj-Napoca nu necesită evaluare de mediu,...