Sol Subsol

SOL, SUBSOL

 

 

Competenţe :

 

Coordonarea, monitorizarea, colectarea, centralizarea, sintetizarea şi validarea  datelor la nivel judeţean şi regional,  creearea inventarelor, bazelor de date şi furnizarea lor către ANPM;

Realizarea listelor siturilor contaminate/potenţial contaminate;

Acordarea consultanţei legislative operatorilor economici;

Asigurarea suportului tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare;

Asigurarea suportului tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizari, reclamaţii, întrebări din partea presei;

Analizarea şi aprobarea documentatiilor specifice (rapoarte geologice de investigare, studii de evaluare a riscului şi studii de fezabilitate privind programele de investigare, evaluare şi remediere a zonelor poluate, etc).

 

Inventarul preliminar al siturilor contaminate-la nivel regional