Contact

În cazul în care doriţi sa transmiteţi  o sesizare , memţionăm că aceasta va fi înregistrată cu respectarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare şi se clasează.

Sediu : Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj - Napoca, Cod 400609

Web site: http://apmcj.anpm.ro

E-mail: office[@]apmcj.anpm.ro

 

SECRETARIAT: Tel: 0264- 410.722, Fax: 0264-410.716

 

PROGRAM AUDIENTE:
p. Director Executiv APM CLUJ  –  dr. ing. Liana MUREȘAN

 

MIERCURI: 12.00- 14.00

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL

 

DEPUNERE DOCUMENTE (la Secretariatul APM Cluj, cam. 1, etj. 1)

 

LUNI- JOI: 09.00- 14.00

VINERI: 09.00- 12.00

 

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL- Serviciul A.A.A (Cam. 25, Etj. I )

Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii (informaţii despre acte de reglementare): Tel: 0264 - 410.720

 

ELIBERARE CLASARI și AUTORIZAȚII DE MEDIU/ INTEGRATE:

 

LUNI- JOI: 13:00- 16.00

VINERI: 12.00- 14.00

 

PROGRAM  RELAȚII CU PUBLICUL- Serviciul C.F.M (etj.2)

LUNI- JOI: 09.00- 14.00

VINERI: 09.00- 12.00

 

ELIBERARE ACTE:

 

LUNI- JOI: 9.00- 14.00

VINERI: 10.00- 12.00

 

PROGRAM  RELATII CU PUBLICUL- "CASA VERDE"

 

LUNI: 10.00- 14.00

JOI: 10.00- 14.00

 

ANUNT IMPORTANT!!!!!

INCEPAND CU DATA DE 04 DECEMBRIE 2017, TOATE PLATILE SE VOR FACE IN CONTUL APM CLUJ: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145  TREZORERIA CLUJ COD FISCAL 4288144, SAU PRIN MANDAT POSTAL, IN ACELASI CONT.

 

ALTE INFORMATII

Cod fiscal:  4288144

Cont de plată tarife: RO 78 TREZ 216 5032 XXX 007145 

Trezoreria: Cluj - Napoca

Beneficiar:  APM Cluj

 

TAXA FOND DE MEDIU

Beneficiar: Administratia Fondului pentru Mediu

Cod fiscal: 14715650

Trezoreria: Sector 6 Bucuresti

Cont: RO23 TREZ 70 62 01 18 5000 XXXX

Pagina WEB: www.afm.ro