Descriere

Activităţile industriale joacă un rol important în bunăstarea materială a unei ţări, contribuind totodată la o creşterea economică durabilă. Activităţile industriale au, din păcate, un impact semnificativ asupra mediului.

Cele mai mari instalaţii industriale generează o cantitate considerabilă de emisii din totalul emisiilor rezultate în atmosferă cu efecte importante asupra mediului.

Posibilitatea de a controla activitatea instalaţiilor industriale astfel încât emisiile, deşeurile rezultate şi consumurile de energie să fie cât mai mici a făcut obiectul unei legislaţii la nivelul Uniunii Europene, determinând adoptarea mai multor directive care să stabilească cerinţe specifice minime, inclusiv valorile limită de emisie pentru anumite activităţi industrial.