Descriere

Instrumentele care măsoară performanța de mediu sunt:

  • Sistemul Comunitar de Management de Mediu si Audit (EMAS) - un instrument de management care permite participarea voluntară a organizațiilor situate in interiorul sau exteriorul Comunității ale caror activități au un impact asupra mediului. Obiectivul EMAS, constă în promovarea îmbunătățirii continue a performanțelor de mediu ale organizațiilor prin instituirea și punerea în aplicare de către acestea a unor sisteme de management de mediu, a evaluării sistematice, obiective și periodice a performanței acestor sisteme, a furnizării de informații privind performanța de mediu, a dialogului deschis cu publicul și cu alte părți interesate, a implicării active a angajaților în cadrul organizațiilor. Înregistrarea EMAS conduce la îmbunătățirea imaginii și sporirea credibilității în fața clienților, partenerilor, investitorilor, comunității locale, publicului și a altor părți interesate, precum și la crearea avantajului competițional pe piața europeană.
  • Eticheta ecologică europeană - parte a politicii UE de încurajare a acțiunii voluntare pentru mediu, care vine în sprijinul consumatorilor pentru identificarea produselor cu un impact minim asupra mediului, luând în considerare întregul ciclu de viață al produsului (prin produs întelegând mărfuri sau servicii furnizate pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața comunitară, fie contra cost, fie gratuit). Logo-ul de floare este ușor de recunoscut și utilizat pe întreg teritoriul UE, precum și în Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

          

  • Politica integrată aprodusului" încearcă să reducă la minimum poluarea analizând toate fazele "ciclului de viață al produsului" – începând cu extragerea materiei prime, continuând cu proiectarea, fabricarea, asamblarea, comercializarea, distribuirea, vânzarea, utilizarea și sfârșind cu eventuala eliminare ca deșeu. Piața poate încuraja adoptarea unor produse și servicii mai ecologice. O politică a UE în acest sens este încurajarea achizițiilor publice ecologice care ar putea duce la stimularea producției ecologice.

Pentru stimularea utilizării schemelor, instrumentelor sau sistemelor voluntare, UE a pus în aplicare o serie de inițiative cum ar fi „Acordarea Premiilor Europene pentru Mediu", eveniment prin care sunt recunoscute realizările firmelor europene care au proiectat produse inovatoare din punct de vedere al reducerii impactului asupra mediului sau care au implementat cu succes programe de management de mediu.