ORDINE DE ZI CAT 18.10.2016 ACTUALIZAT

ORDINE DE ZI CAT 18.10.2016 ACTUALIZAT

DESCARCA

 


ORDINE DE ZI CAT 23.08.2016

ORDINE DE ZI CAT 23.08.2016

DESCARCA

 


Coduri

Link-uri utile

Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului (EIA) în cursul anilor 2009-2012 în cadrul ARPM/APM - octombrie 2012

INFORMATII GENERALE

INFORMATII GENERALE

 

Acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect

 Autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

Autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

Aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării