Anunţ public privind decizia de revizuire a autorizaţiei de mediu nr. xxx/09.01.2018 pentru obiectivul ”Colectarea, prelucrarea și valorificarea materialelor refolosibile metalice feroase, neferoase și nemetalice de la persoane fizice și juridice; colectare și valorificare hârtie-carton și ambalaje de hârtie-carton, balotare, valorificare; colectare și valorificare materiale plastice și ambalaje de materiale plastice, balorare folie materilae plastice; colectare și valorificare din lemn și ambalaje de lemn, colectare și valorificarea DEEE; colectarea și demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor”, pe amplasamentul din municipiul Cluj-Napoca, strada Cantonului, f.n., judeţul Cluj; titular: S.C. REMATINVEST S.R.L.

Anunt public privind decizia de revizuire a autorizatiei de mediu nr.226/17.07.2014 pentru “Gater (taierea şi rindeluirea lemnului) şi exploatare forestieră, amplasat in comuna Margau, sat Margau, str.Principalanr.162, respectivUP II-Ciuleni( 549 Composesorat Ciuleni,416 Toldea,624 La Tabla); UP II-Composesorat Urbarial Ciuleni(625 Rapa Cristianului);UP I-Composesorat Margau(Paraul Fagetului);UP 6-Valea Draganului(47 Sente 2), UP/Tarla 2 Călăţele(Preluci), UP/Tarla 2 Călăţele(Rogojel), UP/Tarla V Mărgău(Albanu),UP/Tarla II Călăţele(Râtu Handrii),UP/Tarla V Mărgău(Pârâu Cerbu/Pârâu Mare),jud. Cluj jud. Cluj , Titular: CAPOTA TRAIAN I.I

Autorizatie 374-15.10.2009 rev. 20.06.2011, rev. 09.01.2015, rev. 29.12.2015 SC METALICPLAS ACTIV SA

/documents/17647/0/Autorizatie+374-15.10.2009+rev.+20.06.2011%2C+rev.+09.01.2015%2C+rev.+29.12.2015+SC+METALICPLAS+ACTIV+SA.pdf/cdd9ec3c-7b91-4d83-94a3-49cf4ee4d11b

Autorizatie 346 - 28.12.2011 revizuita 12.01.2017 SC LUKOIL ROMANIA SRL

/documents/17647/0/Autorizatie+346+-+28.12.2011+revizuita+12.01.2017+SC+LUKOIL+ROMANIA+SRL.pdf/734d8767-4bd4-4022-8c2c-6040c9afed6d

Autorizatie 327-04.09.2013 revizuita 18.01.2017 SC TRICOTAJE SOMESUL SA

/documents/17647/0/Autorizatie+327-04.09.2013+revizuita+18.01.2017+SC+TRICOTAJE+SOMESUL+SA.pdf/3eea1294-e8ca-4523-aae8-7cf2256ffa1f

Autorizatie 24 - 29.12.2010 revizuita 06.01.2017 SC SERGENT PAPER SRL

/documents/17647/0/Autorizatie+24+-+29.12.2010+revizuita+06.01.2017+SC+SERGENT+PAPER+SRL.pdf/ca9a9924-0f7f-491e-83de-f019d9bd79ea