Prezentare Laborator APM Dambovita

Laboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita asigura activitatea de monitorizare a factorilor de mediu din judet, din  punct  de  vedere  al  calitatii  aerului,  nivelului  de  zgomot,  calitatii apelor uzate si solurilor contaminate, în limita dotarilor tehnice existente.

Principalele atributii ale laboratorului APM Dambovita:

 1. efectueaza  prelevari  si  încercari  în  domeniile:  calitatea  aerului  (inclusiv  a precipitatiilor atmosferice),  calitatea factorilor de mediu (apa, aer, sol, vegetatie),  nivel  de  zgomot  ambiant,  poluare  rezultata  din  gestionarea deseurilor  si  aplica  masurile  prevederilor  din  legislatia  specifica  în  cazul producerii unor evenimente deosebite
 2. efectueaza  monitorizarea  continua si periodica a  calitatii  aerului  si  a  nivelului  de  zgomot  ambiant,  sub  coordonarea Laboratoarelor Nationale de Referinta de specialitate din cadul ANPM;
 3. opereaza  si  administreaza  statiile  automate  din  reteaua  de  monitorizare  a calitatii aerului la nivel judetean, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu procedurile de operare standard la nivel national;
 4. asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluarii calitatii aerului si transmiterea acestora in Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului;
 5. asigura  calitatea  si  controlul  calitatii  datelor  obtinute  în  procesul  de monitorizare;
 6. asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienti  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta
 7. disponibilizeaza datele de calitate a mediului obtinute in scopul actualizarii bazelor  de  date  gestionate de APM Dambovita sau la nivel national;
 8. asigura  calitatea  analizelor  efectuate  prin  implementarea,  acreditarea  si mentinerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonare;

Amplasare / pozitionare:

Ø  Sediul permanent: sediul APM Dambovita, in Targoviste, Calea Ialomitei nr. 1

Ø  Locatii în afara sediului permanent al Laboratorului APM Dambovita :

1.       Statia automata DB-1 de monitorizare a calitatii aerului amplasata in  municipiul Targoviste, strada General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Scoli generale nr. 12, langa Politia mun. Targoviste). Coordonatele geografice: E: 25,466485° ;      N: 44,915144 °

2.       Statia automata DB-2 de monitorizare a calitatii aerului amplasata în Fieni,în parcul central al orasului – Str. Teilor nr. 20. Coordonatele geografice:  E : 25,42175; N: 45,131383

Tipuri de activitati derulate:

Prelevari  si  încercari  în  domeniile:

 • calitatea  aerului  (inclusiv  a precipitatiilor atmosferice) : prin metode manuale de încercare în puncte fixe si mobile si prin metode automate, prin intermediul statiilor automate, componente ale Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului
 •  încercari de calitate a mediului urmare activitatilor de management al deseurilor:  calitatea apelor uzate, calitatea solurilor afectate de poluare industriala
 •  nivel  de  zgomot  ambiant
 • emisii de poluanti în atmosfera de la surse industriale

Laboratorul APM Dambovita asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienti  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta, la solicitarea acestora.

 Sunt disponibile, pentru consultare,  lista încercarilor analitice si tarifele practicate, formular tipizat pentru comanda de servicii analitice;

Calitatea  încercarilor analitice se asigura prin  implementarea unui sistem de management al calitatii, în conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de încercari si etalonare;

Contact: telefon 0245 213959 / interior 20; e-mail: laborator@apmdb.anpm.ro

Documente atasate

Reteaua de monitorizare calitate aer Db actualizat 2014

tarife APM Db OM 890-2009 - revizuit 2016

formular comanda APM Db laborator


Prezentare Laborator APM Dambovita

Prezentare Laborator APM Dambovita

 

Laboratorul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița funcționează în structura Serviciului Monitorizare și Laboratoare și asigura activitatea de monitorizare a factorilor de mediu din județ, din  punct  de  vedere  al  calității  aerului,  nivelului  de  zgomot,  calității apelor uzate si solurilor contaminate, în limita dotărilor tehnice existente.

 

Principalele atribuții ale laboratorului APM Dambovita:

 1. efectuează prelevări şi încercări în domeniile: calitatea aerului (inclusiv a precipitaţiilor atmosferice), nivel de zgomot ambiant, poluare rezultată din gestionarea deşeurilor şi aplică măsurile prevederilor din legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite
 2. efectuează  monitorizarea  continua si periodica a  calității aerului precum și monitorizarea periodică a calităţii mediului afectat de gestionarea deşeurilor și a nivelului de zgomot ambiant, sub coordonarea Laboratoarelor Naționale de Referință de specialitate din cadrul ANPM;
 3. operează  si  administrează  stațiile  automate  din  rețeaua  de  monitorizare  a calității aerului la nivel județean, în conformitate cu legislația în vigoare si cu procedurile de operare standard la nivel național;
 4. asigura colectarea si validarea datelor primare necesare evaluării calității aerului si transmiterea acestora in Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului;
 5. asigura  calitatea  si  controlul  calității  datelor  obținute  în  procesul  de monitorizare;
 6. asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienți  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta
 7. disponibilizează datele de calitate a mediului obținute in scopul actualizării bazelor  de  date  gestionate de APM Dambovita sau la nivel național;
 8. asigura  calitatea  analizelor  efectuate  prin  implementarea,  acreditarea  si menținerea unui sistem de management, în conformitate cu standardul SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonare;

Amplasare / poziționare:

 

 • Sediul permanent: sediul APM Dâmbovița, in Târgoviște, Calea Ialomiței nr. 1

 

 

 

 • Locații în afara sediului permanent al Laboratorului APM Dambovita :

 

 1. Stația automata DB-1 de monitorizare a calității aerului amplasata in  municipiul Târgoviște, strada General Ion Emanoil Florescu FN (în incinta fostei Scoli generale nr. 12, lângă Politia mun. Târgoviște).  Coordonatele geografice: E: 25,466485° ;      N: 44,915144 °

 

 

Sursa imaginii satelitare: Google Earth

 

 1. Stația automata DB-2 de monitorizare a calității aerului amplasata în Fieni, în parcul central al orașului – Str. Teilor nr. 20. Coordonatele geografice:  E : 25025’18,30” (25,42175); N: 45007’52,98” (45,131383)

 

Sursa imaginii satelitare: Google Earth

 

 

Tipuri de activități derulate:

Prelevări  si  încercări  în  domeniile:

 • calitatea  aerului  (inclusiv a precipitațiilor atmosferice): prin metode manuale de încercare în puncte fixe si mobile si prin metode automate, prin intermediul stațiilor automate DB1 și DB2, componente ale Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului
 • încercări de calitate a mediului urmare activităților de management al deșeurilor: calitatea apelor uzate, calitatea solurilor afectate de poluare industriala
 • nivel  de  zgomot  ambiant
 • emisii de poluanți în atmosfera de la surse dirijate de emisii industriale

Laboratorul APM Dambovita asigura  prestarea  unor  servicii  de  laborator  pentru  persoane  fizice  sau juridice  (clienți  externi)  în  domeniile  sale  de  competenta, la solicitarea acestora.

 Sunt disponibile, pentru consultare,  lista încercărilor analitice în regim de prestare de servicii.

Calitatea  încercărilor analitice se asigura prin  implementarea unui sistem de management al calității, în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/ CEI 17025 -  Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări si etalonare;

Contact: telefon 0245 213959 / interior 22;  e-mail: laborator@apmdb.anpm.ro