COMUNICAT DE PRESĂ - Ședința de deschidere a proiectului „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”, 139703

Membrii UIP „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”,  reprezentanții Autorității de Management (AM) POIM și partenerii din cadrul proiectului - Administrația Națională de Meteorologie, Agenția Națională pentru Protecție  Mediului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială “Elie Carafoli” – INCAS București și Institutul          Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea au participat, miercuri, 21 octombrie, la ședința online de deschidere a proiectului.

Descarcă comunicatul


COMUNICAT DE PRESĂ - România va avea un sistem național de prognoză a calității aerului

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Costel Alexe,  a semnat  astăzi contractul de finanțare al proiectului „Îmbunătățirea Sistemului de Evaluare și Monitorizare a Calității Aerului la nivel național”. Evenimentul a avut loc în cadrul unei conferințe de presă, la care a participat și ministrul fondurilor europene, Marcel Boloș. În cadrul proiectului european va fi dezvoltat, în premieră pentru România, un sistem național de prognoză a calității aerului.

Descarca comunicatul


Consolidarea capacității instituționale pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul schimbărilor climatice și adaptarea la efectele schimbărilor climatice

 


ANPM derulează proiectul "IMPLEMENTARE SERVICII PUBLICE ELECTRONICE PENTRU EFICIENTIZAREA INTERACȚIUNII CU PUBLICUL AL ANPM"

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii operaţionale şi administrative a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM), prin implementarea unor instrumente informatice noi şi inovative cu impact naţional care vor imbunătăţi colaborarea între ANPM şi cetăţeni, mediul de afaceri, administraţie publică.

Scopul proiectului:

 • Implementarea unui sistem informatic integrat cu sistemele informatice existente în ANPM, cu componente destinate ANPM, Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Gărzii Naționale de Mediu;

 • Crearea, prin intermediul portalului, a două servicii electronice noi pentru public/agenți economici, după cum urmează:

  • un instrument pentru emiterea avizelor de mediu pentru produse de protecția plantelor, respectiv pentru autorizarea îngrășămintelor;

  • un instrument de raportare a stării calității aerului, planurilor și programelor și atingerea obiectivelor de mediu în conformitate cu noul format de raportare stabilit prin Decizia 2011/850/UE, astfel încât, începând cu luna septembrie 2016 să se asigure îndeplinirea obligaţiilor de raportare privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurator şi schimbul reciproc de informaţii între statele membre, în sistem unitar;

 • Crearea, prin intermediul portalului, a unui serviciu electronic pus la dispoziție agenților economici/ Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv un instrument online de consultare și planificare a vizitelor în teren în vederea verificărilor efectuate de Garda Naționala de Mediu

 • Crearea, prin intermediul portalului, a unui serviciu electronic pus la dispoziție Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor, sub forma unui tablou de bord care să permită consultarea informațiilor de mediu şi monitorizarea  activităţilor specifice ale ANPM, în vederea îndeplinirii obligațiilor de raportare către Uniunea Europeană ;

 • Implementarea unui instrument informatic semnătura electronica în cadrul ANPM, în vederea reducerii volumului de hârtie și a circulației informației pe hârtie;

 • Întărirea infrastructurii hardware la nivelul celor 42 de Agenții Judetene de Protecția Mediului;

 • Instruirea personalului în utilizarea instrumentelor informatice implementate.

Rezultate:

 • La finalizarea proiectului va fi implementat un sistem informatic integrat cu SIM, cu componente destinate ANPM, Agențiilor Județene de Protecție a Mediului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Gărzii Naţionale de Mediu;

 • La finalul implementării ANPM va pune la dispoziție publicului/ agenților economici prin intermediul portalului 2 servicii electronice noi;

 • La finalul implementării ANPM va pune la dispoziție agenților economici/ Gărzii Naţionale de Mediu prin intermediul portalului 1 serviciu electronic nou;

 • La finalul implementării ANPM va pune la dispoziție Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor prin intermediul portalului 1 serviciu electronic nou;

 • Până la finalizarea proiectului vor fi instruiți 100 utilizatori ai sistemului, urmând ca până la sfârşitul perioadei obligatorii de menţinere a investiţiei numărul de utilizatori să crească la 2100;

 • Până la finalizarea proiectului vor fi instruiți un număr de 5 persoane pentru asigurarea mentenantei produselor software implementate.

Valoare proiect:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE TOTALA  (LEI)

VALOARE ELIGIBILĂ (LEI)

I

Valoarea totală a proiectului

36.112.500,00

36.112.500,00

II

Contribuţia Solicitantului 

0,00

0,00

II.1

Contribuţia în numerar

0,00

0,00

II.2

Împrumut

0,00

0,00

III

Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

36.112.500,00

36.112.500,00

Emiterea Hotărârii de Guvern derivă ca urmare a necesităţii aprobării cheltuielilor de investiţii pentru proiectul “IMPLEMENTARE SERVICII PUBLICE ELECTRONICE PENTRU EFICIENTIZAREA INTERACŢIUNII CU PUBLICUL AL ANPM” , depus în anul 2013 de către Agenţia Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), unitate a administrației publice centrale aflată în subordinea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP),  în cadrul Programului Operațional ‘’Creșterea Competivității Economice”, Axa prioritară: “TIC pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervențíe 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operațiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, cod SMIS 48612, cu o valoare totală de 36.112.500, 00 lei. Anunţ lansare proiect


Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului "Monitorizare si Suport decizional in domeniul Radioactivitatii" finantat prin EEA Grants Ro 04- "Reducerea substantelor periculoase"

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului selecteaza un partener norvegian pentru implementarea proiectului "Întărirea capacității de monitorizare a calității aerului în scopul Prevenirii Îmbolnăvirilor determinate de poluarea atmosferei cu particule în suspensie - PRIMO" finantat prin EEA Grants RO 04- "Reducerea substantelor periculoase"

Twinning Projects