Anunț, bibliografie și documente necesare concurs 17.06.2024 pentru serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Raport final concurs de recrutare din 17.06.2024 Lista punctajelor si a rezultatelor finale obtinute la concursul de reccrutare din data de 17.06.2024 Rezultate probă interviu ...

Anunț, bibliografie și documente necesare concurs 14.12.2023 pentru Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

  Raport final Rezultate interviu Rezultate proba scrisă Rezultate selecție dosare Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 14.12.2023 pentru serviciul Avize,...

Anunț și bibliografie concurs 28.08.2023 promovare în clasă Serviciul CFM

Procesul verbal final Raportul final al examenului   Lista rezultatelor obținute la proba de interviu a examenului în vederea promovării în clasă Lista rezultatelor...

Anunt si bibliografie concurs 13.03.2023 promovare in grad profesional - Serviciul ML si Compartiment RPTI

Lista rezultatelor obținute la proba de interviu a examenului de promovare în grad profesional - Serviciul ML și Compartimentul RPTI - 13.03.2023 Lista rezultatelor obținute...

Anunt si bibliografie concurs 04.08.2022 promovare in grad profesional - Serviciul AAA

Raportul final al examenului de promovare in grad profesional - 04.08.2022 Lista rezultatelor finale ale examenului de promovare in grad profesional - 04.08.2022 Lista rezultatelor...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 28.03.2022 pentru serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii si serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Raport final concurs recrutare 28.03.2022  pentru serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii si serviciul Calitatea Factorilor de Mediu Lista punctajelor si a rezultatelor finale...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs promovare in grad 13.12.2021

Raportul final al examenului de promovare in grad imediat superior celui detinut 13.12.2021  Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs promovare 13.12.2021 Lista cu...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs post temporar vacant 28.02.2020 Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 28.02.2020 consilier Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii Anunt, bibliografie si documente necesare concurs post temporar vacant...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul Monitorizare si Laboratoare

Proces verbal concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul Monitorizare si Laboratoare Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs promovare in grad 09.03.2020 Serviciul...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 19.12.2019 Biroul Calitatea Factorilor de Mediu

Raport final concurs 19.12.2019 Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 19.12.2019 consilier Biroul Calitatea Factorilor de mediu Rezultate obtinute proba interviu concurs...

Anunt, bibliografie si documente necesare concurs 11.11.2019 Serviciul ML si Serviciul AAA

Raport final concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si serviciul AAA Lista punctajelor si a rezultatelor finale concurs 11.11.2019 consilier Serviciul ML si Serviciul AAA Rezultate...

Concursuri

Lista punctajelor si a rezultatelor finale obtinute la examenul de promovare in gradul profesional imediat superior Lista rezultatelor obtinute la proba de interviu al concursului din data...