Măsuri suplimentare pentru prevenirea infecției cu COVID 19

 

Având în vedere:

 • evoluția amenințării create de infecția cu virusul COVID-19 la nivel national;
 • necesitatea luării unor măsuri cât mai urgente și mai eficiente pentru prevenirea răspândirii infecțiilor respiratorii,

        Va aducem la cunostinta ca, incepand cu data de 12.03.2020,

DOCUMENTAȚIILE PENTRU OBȚINEREA ACTELOR DE REGLEMENTARE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI, RAPORTĂRILE CARE TREBUIE EFECTUATE SI SOLICITARILE PENTRU INFORMATIILE DE MEDIU, POT FI TRANSMISE SI ELECTRONIC, RESPECTIV FAX:

1. ELECTRONIC LA ADRESELE:

 • reglementari@apmab.anpm.ro

sau

 • office@apmab.anpm.ro

2. FAX  la numarul 0258813248

            Multumim pentru intelegere!

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere sau deloc, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM si APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale. 

Pentru schimbarea adresei de email YAHOO pentru punctele de lucru deja înregistrate în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) se va proceda la selectarea opțiunii “Recuperare cont” din cadrul portalului securizat de raportare: https://raportare.anpm.ro

new!   Incepând cu data de 17.02.2020 este deschisa platforma electronică pentru raportarea on line a operatorilor economici care intră sub incidenta Regulamentului E – PRTR si a Directivei Emisii Industriale (activitatile prevazute in anexa nr. 1 IPPC si activitatile care utilizeaza solventi organici COV din instalatii anexa 7). Linkul de acces la platforma de raportare este http://raportare.anpm.ro, folosind ultima versiune de browser Mozilla Firefox sau Google Chrome. Sesiunea de raportare va fi deschisa pana la data de 30.05.2020.

new Vă informăm că, în vederea estimării emisiilor de poluanţi atmosferici la nivel județean, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Mediului şi Pădurilor nr. 3299/28.08.2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în data de 4 februarie a fost deschisă sesiunea de raportare 2020 pentru anul 2019, în cadrul aplicației online http://raportare.anpm.ro/

Având în vedere  situația actuală vă informăm că, sesiunea de raportare 2020, în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” va fi deschisă până la data de 15 mai 2020.

Avem multe in comun, dar si respectul este important !    https://respectreciproc.ro/

Proiectul nr. SMIS 59933 intitulat:”IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE MEDIU”, depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice", Proiecte Retrospective POS CCE Axa prioritara III Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

COMUNICAT

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA informeaza toți titularii/deținătorii de autorizații de mediu/autorizații integrate de mediu despre aparitia Ordinului nr. 324/2019 care modifica si completeaza anexa la Ordinul nr.1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 283 din 12 aprilie 2019.

Conform Ordinului nr. 324/2019 :

1) Pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu cu data de emitere până la data de 31 august, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2020, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ord. 1171/2018

(2) Pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu cu data de emitere după data de 1 septembrie, titularii solicită viza anuală începând cu anul 2019, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Ord. 1171/2018

(3) Autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu care au obținut viza anuală la data emiterii prezentului ordin nu li se aplică prevederile mentionate la punctele (1) și (2).

 

Pentru consultarea site-ului vechi ANPM, click aici

Pentru consultarea documentelor care au fost publice anterior anului 2014, va rugam sa solicitati o cerere la adresa de e-mail arhiva[@]anpm.ro

Formular de înscriere online a operatorilor economici [click aici] Model cereri/formulare [click aici]
Formulare tip solicitare informatii publice conform cu Legea nr.544/2001   [click detalii]

IMPORTANT!!

ANUNT AMENAJAMENTE PASTORALE

- In atentia Primariilor din jud. Alba-

 

         In conformitate cu legislatia de mediu HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, conform art. 5 alin.2 amenajamente pastorale vor fi reglementate din punct de vedere al protectiei mediului. In concluzie amenajamentele pastorale inainte de a fi adoptate de consiliul local vor fi reglementate din punct de vedere a mediului, drept urmare veti depune planul amenajamentelor pastorale realizate conform art. 6 din OUG nr 34/2014 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente, pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare,la A.P.M. Alba spre aprobare.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba

informeaza cetatenii ca incepand cu data de 03.01.2017 efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Alba
Cod Fiscal 5531224
Cont RO73TREZ0025032XXX000230
Trezoreria Alba

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

 • ORDIN nr. 865 din 3 iunie 2014 privind modificarea unor acte normative care stabilesc taxe şi tarife în domeniul protecţiei mediului  [click detalii]
 • CERERE DE RESTITUIRE a unor sume reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare [download]

 

Protectia mediului este responsabilitatea noastra a tuturor: cetateni, agenti economici, autoritati publice, ONG-uri, alte organizatii. Cu totii contribuim la poluarea mediului, pornind de la hartia aruncata pe jos după consumarea unui produs ce era ambalat in aceasta, aruncarea deseurilor mai mult sau mai putin periculoase in cursurile de apa, amplasarea in zona rurala a depozitelor de dejectii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba este o instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţat de la bugetul de stat.

Agentia pentru Protectia Mediului Alba functioneaza ca institutie cu personalitate juridica, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr.1000/2012, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si ale Hotararii Guvernului nr.544/2012 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, precum si a altor acte normative.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba îndeplineşte, la nivel judeţean, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului.

Programul de audiente w22sssssssssVineriV

 • Luni: 12,00 - 14,00


Program relatii cu publicul

 • Luni -Joi : 8,30 - 15,30
 • Vineri : 8,30 - 13,30