Avize de mediu 2021 - 2024

  2023 Beneficiar nr / data view Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate  privata apartinand Composesoratului...

Decizie privind emiterea avizului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată” aparținând Obștii Novăceni

            Decizia a fost luată în urma analizării documentelor depuse, a verificării și parcurgerii etapelor procedurale prevăzute în HG 1076/ 2004, a dezbaterii...

Decizie privind emiterea avizului de mediu pentru plan urbanistic general al Comunei Ciugud

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat că în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit desfășurată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba în data de 07.05.2019...

Decizie privind emiterea avizului de mediu - beneficiar Nagy Andreea Intreprindere Individuala

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Construire ferma bovine de carne si imprejmuire “ amplasament:  com. Cetatea de Balta ,sat Cetatea de Balta...

Decizie privind emiterea avizului de mediu - beneficiar SC DN AGRAR SERVICE SRL

Referitor la : PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Construire siloz, capacitati de stocare si ferma zootehnica “ amplasament:  com. Calnic, sat Calnic intravilan    [ click detalii ]

Decizie finala privind etapa de încadrare – beneficiar UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD

Referitor la: PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ PENTRU UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL AIUD,  JUD. ALBA   [ click detalii ]

Decizie finala NR. 9614/ 14.11.2017 privind etapa de încadrare – beneficiari MAGDA SORIN ȘTEFAN și MAGDA FLORIN ALEXANDRU

Referitor la : ELABORARE PUZ- MODIFICARE TRAMĂ STRADALĂ LA PUZ APROBAT CU HCL 195/2013, ART. 9 , amplasament: extravilan, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 92, jud. Alba   [...

Decizie finala privind etapa de incadrare – beneficiar SC ECOROM STAR INVEST SRL

Referitor la proiectul de plan Plan Urbanistic Zonal – Construire hală industrială și împrejmuire , amplasament extravilan, localitatea Sebeș, jud. Alba     [ click...

Decizie finala privind etapa de incadrare – beneficiar Municipiul Sebes

Referitor la proiectul de plan PUZ- Baza Sportiva Rahau , Loc. Rahau, Mun. Sebes, extravilan, Jud. Alba    [ click detalii ]

Decizie finala nr. 6024/ 24. 07.2017 privind etapa de incadrare – beneficiar Plesa Maria

Referitor privire la proiectul de plan ELABORARE PUZ IN VEDEREA MODIFICARII ZONEI FUNCTIONALE DIN ZONA AMENAJARI SPORTIVE PUBLICE, BAZE SPORTIVE PUBLICE SAU PRIVATE, TERENURI SPORTIVE IN ZONA...

Decizie finala nr. 5534/ 24. 07.2017 privind etapa de incadrare – beneficiar Balea Aurel

Referitor la proiectul de plan PUZ – Construire locuinte unifamiliale si semicolective cu creare strada de acces , mun. Alba Iulia, str. Minerva, f.n., Jud. Alba    [ click detalii ]

Decizie finala nr.3408/13.07.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar Rac Silviu Marcel

Referitor la proiectul de plan "PUZ Construire locuinte - extravilan, localitatea Aiud, str.T.Vladimirescu nr.45 D-R, jud Alba    [ click detalii ]

Decizie finala privind etapa de incadrare - beneficiar Ocolul Silvic Valea Ampoiului

Referitor la proiectul de plan Amenajamentul fondului forestier din U.P. I Vințu de Jos, proprietate publică a comunei Vințu de Jos și proprietate privată a Parohiei Reformate Vințu, Parohiei...

Decizie finala NR. 4324/ 07.06.2017 privind etapa de încadrare - beneficiar S.C. PREFCONS S.A.

Referitor la proiectul de plan ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE ȘI MODERNIZARE CIRCULAȚII- mun. Alba Iulia, str. Anghel Saligny, f.n., judetul Alba    [ click...

DECIZIA FINALA NR. 1343/ 09.05.2017 privind etapa de încadrare – beneficiar Municipiul Sebes

Referitor la proiectul de plan PUZ- Statie de epurare Rahau - amplasament: Răhău, extravilan, f.n., jud. Alba   [ click detalii ]

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU - beneficiar Comuna Vintu de Jos

Referitor la: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Vintu de Jos amplasament:  loc. Vintu de Jos , judeţul  Alba, titular de plan Comuna Vintu de Jos    [ click...

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU - beneficiar SC REWE PROJEKTENTWICKLUNG ROMANIA SRL

Referitor la: PLAN URBANISTIC ZONAL ,,Construire magazine PENNY MARKET cu carmangerie, accese auto si pietonale, trotuare, sistematizare pe verticala, reclame pe fatade si in parcare, pilon...

DECIZIE NR 1344/ 29.03.2017 privind etapa de încadrare - beneficiar Stavar Maria

Referitor la proiectul de plan “ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA REGLEMENTARII PARCELELOR PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE” , amplasament loc. Sebeș, str. Salcîmului, f.n., jud....

DECIZIA nr.10198/28.03.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar S.C. DELPHI ELECTRIC S.R.L.

Referitor la proiectul de plan REGLEMENTARE ANSAMBLU INDUSTRIAL - MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN H.C.L. 446/20.12.2007, ART. 18 , amplasament, Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str....

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU - beneficiar PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General , REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ȘI ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ COMUNA SÎNTIMBRU , com....

Decizie finala NR. 487/ 27.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar SC SAN CASA SRL

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL (Locuinte colective cu regim de inaltime de la P+3 la P+6, functiuni complementare si Spatii de agrement)...

Decizie finala NR. 11455/ 20.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar SC PARPANGHEL SRL

Referitor la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire hală de producție și depozitare de 800 m, mun. Sebeș, intravilan, judetul Alba   [ click detalii ]

Decizie finala NR. 221/ 17.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar TULBURE MARIANA

Referitor la proiectul de plan ELABORARE PUZ – Reglementări urbanistice în vederea construirii de locuințe individuale și creare stradă acces , mun. ALBA IULIA, str. Marcus Aurelius, f.n., jud....

AVIZ DE MEDIU Nr. 1 din 03.02.2017 - beneficiar Comuna Noslac

Aviz de mediu pentru "PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NOSLAC"    [ click detalii ]

Decizie privind emiterea avizului de mediu - beneficiar Consiliul Local Ighiu

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru REACTUALIZARE PLAN  URBANISTIC GENERAL, COMUNA IGHIU, JUD. ALBA , amplasament:  com. Ighiu, judeţul  Alba  [ click detalii ]

DECIZIA NR. 11857/ 26.01.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar S.C. MAGIC GRUP S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan ELABORARE PUZ – ZONĂ AGROTURISTICĂ, amplasament în intravilan, satul Șard, com. Ighiu   [ click detalii ]

DECIZIA NR. 12194/26.01.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CONSTRUIRE AUTOBAZĂ, BIROURI ȘI SPAȚII DEPOZITARE- intravilanul orasului Cigir, strada Victoriei, f.n., județul Alba  ...

DECIZIE DE ÎNCADRARE - beneficiar IRIMIE RUXANDRA

               Referitor la:  Proiectul de plan Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ , TREI CASE DE...

Decizie finala Nr. 4991/14.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar Primaria Orasului Cugir

Referitor   la proiectul de plan PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CUGIR, JUDEȚUL ALBA amplasament, Judeţul Alba, oraș Cugir   [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 5396/04.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar VINERSAR FLORIN ȘTEFAN

Referitor  la proiectul de plan PUZ- Construire ansamblu locuințe colective și realizare stradă ,  amplasament,  Judeţul Alba, mun. Alba Iulia, str. Costache Negruzzi, nr. f.n....

Decizie finala Nr. 5397/04.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar VINERSAR FLORIN ȘTEFAN pentru KARL RUHM

Referitor  la proiectul de plan PUZ- Construire locuințe individuale și locuințe colective ,  amplasament,  Judeţul Alba, mun. Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. f.n.  ...

Decizie finala Nr. 4940/24.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. TRANS PRIMA S.R.L.

Referitor la : proiect de plan PUD- Construire hală depozitare, spălătorie și atelier auto, spațiu comercial și administrativ și împrejmuire , amplasament, Judeţul Alba, mun. Alba...

Decizie finala Nr. 4936/21.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. ALBATROS GOLD S.R.L

Referitor proiect de plan PUD- Construire hală servicii: morărit, sortat și ambalat cereale ,  amplasament,  Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str. Azur, nr. 2   [ click detalii ]