DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU - beneficiar PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General , REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM ȘI ELABORARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ COMUNA SÎNTIMBRU , com....

Decizie finala NR. 487/ 27.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar SC SAN CASA SRL

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL (Locuinte colective cu regim de inaltime de la P+3 la P+6, functiuni complementare si Spatii de agrement)...

Decizie finala NR. 11455/ 20.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar SC PARPANGHEL SRL

Referitor la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL – Construire hală de producție și depozitare de 800 m, mun. Sebeș, intravilan, judetul Alba   [ click detalii ]

Decizie finala NR. 221/ 17.02.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar TULBURE MARIANA

Referitor la proiectul de plan ELABORARE PUZ – Reglementări urbanistice în vederea construirii de locuințe individuale și creare stradă acces , mun. ALBA IULIA, str. Marcus Aurelius, f.n., jud....

AVIZ DE MEDIU Nr. 1 din 03.02.2017 - beneficiar Comuna Noslac

Aviz de mediu pentru "PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NOSLAC"    [ click detalii ]

Decizie privind emiterea avizului de mediu - beneficiar Consiliul Local Ighiu

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru REACTUALIZARE PLAN  URBANISTIC GENERAL, COMUNA IGHIU, JUD. ALBA , amplasament:  com. Ighiu, judeţul  Alba  [ click detalii ]

DECIZIA NR. 11857/ 26.01.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar S.C. MAGIC GRUP S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan ELABORARE PUZ – ZONĂ AGROTURISTICĂ, amplasament în intravilan, satul Șard, com. Ighiu   [ click detalii ]

DECIZIA NR. 12194/26.01.2017 privind etapa de incadrare - beneficiar S.C. LIVIO DARIO S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CONSTRUIRE AUTOBAZĂ, BIROURI ȘI SPAȚII DEPOZITARE- intravilanul orasului Cigir, strada Victoriei, f.n., județul Alba  ...

DECIZIE DE ÎNCADRARE - beneficiar IRIMIE RUXANDRA

               Referitor la:  Proiectul de plan Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ , TREI CASE DE...

Decizie finala Nr. 4991/14.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar Primaria Orasului Cugir

Referitor   la proiectul de plan PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ CUGIR, JUDEȚUL ALBA amplasament, Judeţul Alba, oraș Cugir   [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 5396/04.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar VINERSAR FLORIN ȘTEFAN

Referitor  la proiectul de plan PUZ- Construire ansamblu locuințe colective și realizare stradă ,  amplasament,  Judeţul Alba, mun. Alba Iulia, str. Costache Negruzzi, nr. f.n....

Decizie finala Nr. 5397/04.07.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar VINERSAR FLORIN ȘTEFAN pentru KARL RUHM

Referitor  la proiectul de plan PUZ- Construire locuințe individuale și locuințe colective ,  amplasament,  Judeţul Alba, mun. Alba Iulia, str. Nazareth Illit, nr. f.n.  ...

Decizie finala Nr. 4940/24.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. TRANS PRIMA S.R.L.

Referitor la : proiect de plan PUD- Construire hală depozitare, spălătorie și atelier auto, spațiu comercial și administrativ și împrejmuire , amplasament, Judeţul Alba, mun. Alba...

Decizie finala Nr. 4936/21.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. ALBATROS GOLD S.R.L

Referitor proiect de plan PUD- Construire hală servicii: morărit, sortat și ambalat cereale ,  amplasament,  Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str. Azur, nr. 2   [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 4716/16.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar MÎNZALEANU ROMEO cu soția GEORGETA MANUELA și CARPINIȘAN GHEORGHE

Referitor la : proiectul de plan PUD –DEMOLARE PARȚIALĂ ȘI SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CASĂ ÎN VILĂ URBANĂ ,  amplasament,  Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 37B...

DECIZIE FINALA Nr. 4486/ 07.06.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar MAILAT DRAGOȘ IOAN „IGHIU” II

Referitor la :  Proiect de plan PUZ –MODERNIZARE FERMĂ VEGETALĂ PRIN CONSTRUIRE CAPACITĂȚI DEPOZITARE CEREALE, USCARE ȘI PROCESARE ȘI ACHIZIȚII DE UTILAJE AGRICOLE , ...

Decizie finala Nr. 3069/12.05.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar LETERNA VASILE, COROIU TRAIAN

Referitor la : proiect de plan PUZ -CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE,  amplasament: mun. Alba Iulia, str. Petru Dobra, nr. 28, jud. Alba  [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 2742/25.04.2016 privind etapa de incadrare a planului - beneficiar S. C. OMAN ALLURE S.R.L.

Referitor la : proiect de plan ELABORARE PUD PENTRU CONSTRUIRE PENSIUNE,  amplasament: Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str. Tinereții, nr. f.n.  [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 2803/25.04.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar MINCULEȚ ANA

Referitor la : proiect de plan ELABORARE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE,  amplasament: Judeţul Alba, loc. Alba Iulia, str. Dacilor, nr. f.n.   [ click...

Decizie finala Nr. 295/02.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiari BOJAN ALEXANDRU DOREL și PETRUSE FLORINA IONELA

Cu privire la proiectul de plan Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ,  amplasament: Judetul Alba, com. Ciugud, loc. Șeușa, extravilan  [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 4483/02.2016 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar Patruț Ioan

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE DE LOCUINȚE ,  amplasament mun. Sebeș, loc. Petrești, str. Industriilor, f.n., jud. Alba  [ click...

Decizie finala Nr. 8522/ 16.11.2015 privind etapa de încadrare - beneficiar CLUBUL DE ECOLOGIE ȘI TURISM MONTAN ALBAMONT

Cu privire la proiectul de plan PLAN DE MANAGEMENT INTEGRAT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE DE PE SUPRAFA ȚA  ROSPA0087 Munții Trascău  amplasament: județul Cluj respectiv jud. Alba...

Decizie finala Nr. 8590/ 09.11.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. MATIAS GROUP S.R.L.

C u privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HOTEL,  amplasament mun. Alba Iulia, str. 1 Decembrie 1918, nr. 5, jud. Alba   [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 8570/ 09.11.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE PARTER ȘI ETAJ, EXTINDERE, AMPLASARE RECLAMĂ LUMINOASĂPE FAȚADĂ ȘI FOLIE SABLATĂ PE GEAMURI,  amplasament mun. Blaj, str....

Decizie finala Nr. 8279/02.11.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar FERMA AGRO ALBA S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL- ÎNFIINȚARE LANȚ INTEGRAT CU FERMA DE TĂURAȘI LA ÎNGRĂȘAT ȘI UNITATE DE PROCESĂRI ,  amplasament com. Câlnic, sat. Câlnic, în locul...

DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU - beneficiar COMUNA LUNCA MUREȘULUI

Decizia de emitere a avizului de mediu pentru PLANULUI  URBANISTIC GENERAL COMUNA LUNCA MUREȘULUI, JUDEȚUL ALBA, amplasament:  com. Lunca Mureșului, judeţul  Alba, titular de...

Decizie finala Nr. 7904/21.10.2015 privind etapa de încadrare - beneficiar S.C. LIN & EMA S.R.L.

Cu privire la proiectul de plan PLAN URBANISTIC DE DETALIU CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ și SPAȚIU ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,  amplasament com. Câlnic, str. Principală, nr. 378, jud. Alba  [...

Decizie finala Nr. 6867/17.09.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar Lazar Ioan

PUD- CONSTRUIRE SALA DE EVENIMENTE, Municipiul Alba Iulia, str. Calea Motilor (Varese) 158  [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 6102/ 04.09.2015 privind etapa de incadrare a planului - beneficiar KISANOVICI MIRCEA

Cu privire la proiectul de plan ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT ȘI ÎMPREJMUIRE,  amplasament COM. Ighiu, sat. Șard, extravilan, jud. Alba :   [ click detalii ]

Decizie finala Nr. 1810/13.07.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar SC Steeloil Service SRL

Referitor  la proiectul de plan Plan Urbanistic de Detaliu – Construire service auto ,  amplasament: Judetul Alba, com. Ciugud, sat Drambar, str. Calea Alba Iulia, nr. 3   [...

Decizie finala Nr. 4044/16.06.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar SC Breasla SRL

Referitor la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL- EXTINDERE GALERIE DE ART Ă- ATELIER ARTIST PLASTIC ,  amplasament loc. Alba Iulia,  str. Păcii, nr. 13 , jud. Alba  [...

Decizie finala Nr. 4099/08.06.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. LAC CONSTRUCT S.R.L.

Referitor  la proiectul de plan PLAN URBANISTIC ZONAL- CONSTRUIRE LOCUINȚE FAMILIALE COLECTIVE D+ P+ 1+M ,  amplasament loc. Sebeș, str. Ciban, nr. 16 , jud. Alba    [...

Decizie finala Nr. 2167/08.06.2015 privind etapa de încadrare a planului - beneficiar S.C. EUROPEXPRES S.R.L.

Referitor  la proiectul de plan ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZARE ZONĂ INDUSTRIALĂ,  amplasament: Judetul Alba, com. Ciugud, sat. Drâmbar, f.n.   [ click...