Informatii generale

Principalele atributii si activitati desfasurate de Compartimentul Deseuri, Substante Chimice Periculoase, Sol si Subsol :

 • Implementarea la nivel judetean a legislatiei privind gestiunea deseurilor si a substantelor chimice periculoase
 • Participa la revizuirea Planului Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 7 Centru
 • Participa la  Elaborarea/ Actualizarea si Revizuirea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor impreuna cu Consiliul Judetean Alba
 • Colaboreaza cu autoritatile publice locale la implementarea P.J.G.D. si a politicii de mediu in judet
 • Intocmeste rapoarte tehnice in vederea emiterii actelor de reglementare de catre serviciul de specialitate, pentru activitatile care privesc colectarea, transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea deseurilor.
 • Intocmeste rapoarte lunare/semestriale/anuale privind gestionarea deseurilor la nivelul judetului
 • Aprobă formularul pentru transporturile de deşeuri periculoase pe teritoriul României;
 • Emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
 • aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB;
 • Actualizeaza bazele de date care intra in atributiunea compartimentului :
  • Inventare anuale privind gestionarea deseuri industriale si municipale (generate, colectate, valorificate si eliminate menajere si industriale) la nivelul judetului;
  • Inventarul anual privind gestiunea ambalajelor si deseurilor de ambalaje;
  • Inventarul anual al compusilor desemnati(PCB/PCT) si Planurile de Eliminare
  • Inventarul anual privind gestionarea uleiurilor uzate
  • Inventarul anual privind gestionarea vehiculelor uzate
  • Inventarul anual privind gestionarea deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)
  • Inventare din domeniul chimicalelor (mercur, metal Inventarul anual privind gestionarea uleiurilor uzate e restrictionate,etc)
 • Participa la promovarea programelor pentru constientizarea populatiei privind  actiunile de colectare selective a deseurilor reciclabile  (hartie, sticla, materiale plastice, etc) si de educare in domeniul gestiunii deseurilor.