Back

Despre

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului include instrumentele de prelevare şi măsurare amplasate în punctele fixe şi echipamentele de laborator aferente acestora, precum şi echipamentele necesare colectării, prelucrării, transmiterii datelor şi informării publicului privind calitatea aerului înconjurător.

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului asigură calitatea şi controlul calităţii datelor, compatibilitatea şi comparabilitatea acestora în întregul sistem.

În judeţul Alba sunt amplasate trei staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, care fac parte din Rețeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (R.N.M.C.A.), amplasate astfel:

  • o staţie de monitorizare a fondului urban (AB-1) amplasată în Alba Iulia în incinta Agenției pentru Protecția Mediului Alba - str. Lalelelor nr. 7B - pentru indicatorii: SO2, NOx, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As, COV.
  • o staţie de monitorizare de tip industrial (AB-2) amplasată în Sebes Str. M.Kogălniceanu (Școala Generală nr.4)  pentru indicatorii: SO2, NOx, CO, O3, PM10, COV.
  • o staţie de monitorizare de tip industrial (AB-3) amplasată în Zlatna, str.T.Vladimirescu nr.14 (Grup Școlar Industrial Avram Iancu) pentru indicatorii: SO2, NOx, CO, O3, PM10.

Staţia de tip urban este destinată evaluării influenţei generale a activităţilor umane asupra calităţii de fond a aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 1-5 km. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV) şi pulberi in suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii).

Staţia de tip industrial evaluează influenţa activităților industriale asupra calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100 m-1 km. Poluanţii monitorizati sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV) şi pulberi in suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,  umiditate relativă,  precipitaţii).

Corelarea nivelului poluanţilor cu sursele de poluare, se realizează pe baza datelor meteorologice obţinute în staţiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcţie şi viteza vântului, temperatură, presiune, umiditate, precipitaţii şi intensitatea radiaţiei solare.

Rezultatele supravegherii calităţii aerului la nivelul judeţului Alba sunt puse la dispoziţia publicului prin intermediul a două panouri de afișare amplasate în centrul municipiului Alba Iulia, P-ța Iuliu Maniu, în fața Serviciului Pașapoarte, respective în municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, în fața Centrului Cultural “Lucian Blaga” şi pe site-ul www.calitateaer.ro.

Pe panouri sunt afișați indicii generali de calitate pentru fiecare din stațiile automate de monitorizare a calității aerului din județul Alba. Indicele general se stabilește automat pentru fiecare stație, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați. Valoarea indicelui general se actualizează automat la interval de o oră.

De asemenea, pe panouri este afișată concentrația de formaldehidă prelevată din aerul înconjurător, din două puncte distincte, aflate în imediata vecinătate a platformei industriale a Municipiului Sebeș.

După validare, rezultatele supravegherii calităţii aerului la nivelul judeţului Alba sunt incluse în Buletinul zilnic de calitate aer, în rapoartele lunare și anuale privind starea mediului în judeţul Alba.