Back

Comunicat - Evaluarea efectivelor speciilor de animale strict protejate - urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru anul 2016

Nr.     3137/31.03.2016

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Evaluarea efectivelor speciilor de animale strict protejate - urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică pentru anul 2016

La iniţiativa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), sub coordonarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, în cursul lunii aprilie 2016 se vor desfăşura la nivelul judeţului Alba acţiunile de evaluare a efectivelor speciilor de animale strict protejate: urs brun, lup, râs şi pisica sălbatică, în vederea stabilirii numărului de exemplare existente.

Acţiunile de evaluare au scopul de a stabilii numărul real al efectivelor speciilor de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică la nivelul judeţului Alba, pentru anul 2016.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba a întreprins demersurile necesare desfăşurării în condiţii optime a acţiunii de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate. La data de 28.03.2016 a avut loc la sediul agenţiei întâlnirea cu gestionarii fondurilor cinegetice şi s-a realizat programarea acţiunilor de evaluare în teren. Conform noii metodologii stabilite de MMAP, suprafaţa judeţului este împărţită în cuadrate în suprafaţă de 100 km2, iar în fiecare cuadrat sunt proiectate 3 trasee cu o lungime de cca 3 km pentru evaluarea efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate.

Conform procedurii, acţiunile de evaluare în teren se realizează de către echipe mixte, care sunt formate din reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba şi gestionarilor fondurilor de vânătoare. La aceste echipe pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, universităţi, organizaţiilor neguvernamentale şi comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare vor participa şi administratorii ariilor protejate.

Evaluarea se va realiza pe fonduri cinegetice şi se va centraliza la nivel de judeţ pe gestionarii fondurilor de vânătoare, până la data 20.05.2016. Evaluarea se va face separat pentru suprafeţele fondurilor de vânătoare care se suprapun peste ariile naturale protejate.

Situaţiile vor fi analizate de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi pe baza acestor date va fi stabilit plafonul maxim de intervenţie pentru speciile de urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, pe fonduri cinegetice şi gestionari, pentru sezonul de vânătoare 2016/2017.

Informaţii  suplimentare cu privire la cele menţionate mai sus pot fi obţinute la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.7B, tel. 0258 - 813290, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu - Arii Protejate.

Link: Programarea actiunilor de evaluare carnivore strict protejate 2016

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicolae – Iosif PIENAR