Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar SC MAGNETIC CANAPO SRL

MAGNETIC CANAPO SRL, cu domiciliul in municipiul Sebes, str. Aleea Parc, nr. 26 A, judeţ Alba , titular al PUZ- ului “ CONSTRUIRE HOTEL P+2 SI IMPREJMUIRE   “, amplasat în...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar SC CREMA BUILDING SRL

SC CREMA BUILDING SRL cu sediul în loc Alba Iulia str B-dul Revolutiei 1989 nr 2E parter , jud. Alba, titular  al proiectului ,, Modificare reglementari urbanistice: extindere UTR MA3...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar Primaria Municipiului Blaj

Primaria Municipiului Blaj cu sediul în Municipiul Blaj  str Piata 1848 nr 16 , jud. Alba, titular  al proiectului ,, Amenajament pastoral pentru pajistile din mun Blaj ",...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar Primaria Comunei Intregalde

Primaria Comunei Intregalde cu sediul în  loc. Intregalde nr 3 , jud. Alba, titular  al proiectului ,, Amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Intregalde ", amplasament...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar HENEGAR MARINELA

HENEGAR MARINELA cu sediul  in localitatea Alba Iulia, str. Dumbravitei, nr. 1, jud. Alba, titular al PUZ- ului “  Intocmire PUZ – CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE,...