Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Unitatea Administrativ teritoriala Comuna Sintimbru

Unitatea Administrativ teritoriala Comuna Sintimbru cu sediul în loc Sintimbru  str Blajului nr 187, jud. Alba, titular  al proiectului  ,, Amenajament pastoral pentru...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar ISTRATE IOAN

ISTRATE IOAN cu domiciliul in jud.Alba, comuna Daia Romana, sat Daia, nr. 800, titular al PUZ  “  Construire locuinta unifamiliala “   cu amplasamentul in jud. Alba, comuna...