Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar Unitatea Administrativ teritoriala Comuna Sintimbru

Unitatea Administrativ teritoriala Comuna Sintimbru cu sediul în loc Sintimbru  str Blajului nr 187, jud. Alba, titular  al proiectului  ,, Amenajament pastoral pentru...

Anunt public privind decizia etapei de incadrare – beneficiar ISTRATE IOAN

ISTRATE IOAN cu domiciliul in jud.Alba, comuna Daia Romana, sat Daia, nr. 800, titular al PUZ  “  Construire locuinta unifamiliala “   cu amplasamentul in jud. Alba, comuna...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar SC PIFLU SRL

SC PIFLU SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia str primaverii nr 44 jud Alba , titular al proiectului            ,, Reglementare zona mixta...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar SC OPTIC MEDICAL LINE SRL

OPTIC MEDICAL LINES  SRL, cu sediul în loc. Alba Iulia str B-dul Revolutiei 1989 nr 2F ap.3 jud Alba , titular al proiectului   ,, Modificari reglementari urbanistice in vederea...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiari SC SILVER MTP SRL, TIUCĂ SANDA MINODORA

SC SILVER MTP SRL , TIUCĂ SANDA MINODORA cu domiciliul in jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Republicii nr.5A, titular al PUZ “ELABORARE PUZ – MODIFICARE MA3- ZONĂ DE TURISM ȘI SERVICII„ ...

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar SC PROINSTAL SRL

SC PROINSTAL SRL , cu sediul in jud. Alba, localitatea Alba Iulia, str. Târgului, nr.10, titular al PUZ “ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE – MODIFICARE...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 4479/ 23.05..2018 – beneficiar ORION DUE SRL

ORION DUE SRL cu sediul in jud. Sibiu, localitatea Sibiu, str. Strandului, nr. 20 A, sc. A, et. 1, ap. 5, titular al PUZ   “ Dezvoltare zona industriala ( cu acces din DJ 704 A ) pentru...

PROIECT DECIZIE DE INCADRARE Nr. 4178/ 17.05.2018 – beneficiar Primaria Orasului Abrud

Primăria oraşului Abrud , cu sediul în judeţul Alba, localitatea Abrud str Piata Eroilor nr 1 titular al proiectului   PLANUL  URBANISTIC GENERAL ŞI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM al...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 4189/ 16.05.2018 – beneficiar Comuna Sintimbru

COMUNA SINTIMBRU cu sediul in jud. Alba, comuna Sintimbru, satul Sintimbru, str. Blajului, nr. 187, titular al PUZ “ CONSTRUIRE CAPELA IN LOCALITATEA SINTIMBRU ( FABRICA ), COMUNA SINTIMBRU,...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 3641/ 24.04.2018 – beneficiar SC AGROPREST VINEREA SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ " Construire hala industriala , sediu firma si imprejmuire” amplasament: loc. Cugir sat Vinerea str Campul Painii f.n., jud....

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 3405/ 18.04.2018 - beneficiar SC ATOL IMO SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE  ANSAMBLU URBAN “ CENTENAR 1 “   cu amplasamentul in localitatea Alba Iulia, str. Vasile Alecsandri, nr....

Proiect decizie de încadrare nr. 3013/12.04.2018 – beneficiar SUNRISE IMOBILIARE SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ – Construire locuinte colective-, amplasament loc. Alba Iulia str Izvorului f.n. identificat prin extras CF  jud. Alba     [...

Proiect decizie de încadrare nr. 3014/12.04.2018 – beneficiari Nicola Olimpiu Valentin , Nicola Victoria

Cu privire la proiectul de plan  PUZ  – Repozitionare strada Orizont 18-, amplasament loc. Alba Iulia, Orizont 18 f.n. identificat prin extras CF si plan de situatie jud....

Proiect decizie de încadrare nr. 3011/ 12.04.2018 – beneficiar ALMAX GROUP SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ – Construire locuinte colective-, amplasament loc. Alba Iulia str Elena Vacarescu nr 4 identificat prin plan de situatie , extras CF jud....

Proiect decizie de încadrare nr. 3010/ 12.04.2018 – beneficiar SC MADINI INVESTITII SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ   “  CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMETARE “   cu amplasamentul in localitatea Alba Iulia, str. Emil...

Proiect decizie de încadrare nr. 3087/ 12.04.2018 – beneficiar SC GAMI CLEAN SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ   “  REGLEMENTARE FUNCTIUNE TURISTICA IN ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE „ cu amplasamentul in localitatea Alba Iulia, str....

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiari Oancea Nicolae si Oancea Angela

Cu privire la proiectul de plan  PUZ - Modificare zona de locuinte in zona mixta in vederea realizarii complexului turistic ,, Hanul cu Berze "-, amplasament loc. Alba Iulia str Regimentul...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 1043/ 28.03.2018 – beneficiar TODORAN MATEI RADU

Cu privire la proiectul de plan  PUZ " Introducere în intravilan și parcelarea terenului in 9 loturi inclusiv cale de acces pentru construire de locuinte “ cu amplasamentul in...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 1954/ 14.03.2018 – beneficiar Municipiul Alba Iulia

Cu privire la proiectul de plan  PUZ – Ansamblu urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit cartier Gheorghe Sincai-, amplasament loc. Alba Iulia str Gheorghe Sincai f.n. ...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 1433/ 12.03.2018 - beneficiar SC Cocosul de Aur SRL

Cu privire la proiectul de plan  PUZ “ Extindere imobil, modificare fatada si acoperis “ cu amplasamentul : loc.  Aiud, str,  Transilvaniei, nr. 37, jud. Alba   [...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 1435/ 27.02.2018 – beneficiari Tatar Raul Lucian si Tatar Ioana Cristina

Cu privire la proiectul de plan  PUZ " Construire locuinta unifamiliala P+E ", amplasament loc. Aiud str Marasti f.n.   [ click detalii ]

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 1159/ 21.02.2018 – beneficiar Mates Dumitru

Referitor PUZ "Introducere in intravilan pentru construire hala depozitare ", amplasament: loc. Alba Iulia str Drambarului f.n. identificat prin plan de situatie si extras CF, jud....

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 565/ 14.02.2018 - beneficiar SC GRUP BIACA TRANS SA

Referitor la proiectul al PUZ " Schimbare destinatie din cladire C1 ( camin nefamilisti ) in extindere si mansardare locuinte colective; cladire C3 ( cabina poarta ), extindere si mansardare...

PROIECT DECIZIE DE ÎNCADRARE NR. 575/ 14.02.2018 - beneficiar SC THOMAS FASHION SRL

Referitor la proiectului  ,, Zona Turistica ", amplasament in com. Salsitea  identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona, jud. Alba   , jud....