Back

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare on-line, în SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aferente anului 2014

IMPORTANT !

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare on-line, în SIM (Sistem Integrat de Mediu) a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, aferente anului 2014.

Pentru aceasta, operatorii economici vor accesa link-ul: http://raportare.anpm.ro.

Datele privind Ambalajele aferente anului 2014 vor fi raportate până la data de 15.05.2016.