Back

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Construire hala productie, depozitare si spatii administrative, imprejmuire, amenajari exterioare anexe si bransament” - titular SC ABRUZZO REAL ESTATE SRL

 

  • Studiu de impact asupra mediului    [click detalii]
  • Studiu de dispersie a poluanților emiși în atmosferă de la sursele societății ABRUZZO REAL ESTATE     [click detalii]
  • Plan de incadrare in zona    [click detalii]
  • Plan de situatie      [click detalii]