Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ,, Amenajare parcari, acostamente si santuri in zona DJ 107M in intravilanul localitatii Poiana Aiudului, comuna Livezile sat Poiana Aiudului, jud. Alba, identificat prin plan de incadrare in zona, contract de administrare nr 5466/951/03.03.2020 aprobat prin HCJ Alba nr 25/14.02.2020 si HCL Livezile nr 17/18.02.2020 Jud Alba, propus a fi amplasat în com. Livezile jud. Alba, titular COMUNA LIVEZILE

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- fara evaluare impactului asupra mediului-, pentru proiectul  ,, Amenajare parcari, acostamente si santuri in zona DJ 107M in intravilanul localitatii Poiana Aiudului, comuna Livezile sat Poiana Aiudului, jud. Alba, identificat prin plan de incadrare in zona, contract de administrare nr 5466/951/03.03.2020 aprobat prin HCJ Alba nr 25/14.02.2020 si HCL Livezile nr 17/18.02.2020 Jud Alba, propus a fi amplasat în com. Livezile  jud. Alba, titular  COMUNA LIVEZILE

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din loc. Alba Iulia str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00.,si vineri intre orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet office@apmab.anpm.ro

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de  18.05.2024.

Proiect decizie etapa de incadrare [click detalii]

Data afișării anunțului pe site  09.05.2024